Εκθεση του Διοικητή για το 2014 - Τράπεζα της Ελλάδος

14 Φεβ. 2015 ... Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 91/26.6.2014 (ΦΕΚ Α' 139/26.6.2014) διορίστηκε ο κ. ... πετρελαίου, η οποία αναµένεται ότι θα ενι- ... ο τοµέας του πολιτισµού στην Ελλάδα δεν υποβλήθηκε ποτέ σε ... έχει δοθεί τα τελευταία έτη και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ... ωµένου ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης.

Εκθεση του Διοικητή για το 2014 - Τράπεζα της Ελλάδος - Σχετικά Έγγραφα

Εκθεση του Διοικητή για το 2014 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2014.pdf

14 Φεβ. 2015 ... Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 91/26.6.2014 (ΦΕΚ Α' 139/26.6.2014) διορίστηκε ο κ. ... πετρελαίου, η οποία αναµένεται ότι θα ενι- ... ο τοµέας του πολιτισµού στην Ελλάδα δεν υποβλήθηκε ποτέ σε ... έχει δοθεί τα τελευταία έτη και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ... ωµένου ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης.

εκθεση του διοικητη - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2010.pdf

20 Απρ. 2011 ... ΑΝΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ... 24ης και 25ης Μαρτίου 2011 και (β) ενέκριναν το Σύµφωνο για το Ευρώ, το οποίο κατο- χυρώνει ... τέλεια του κλάδου υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι µονάδες πρωτο-.

Έκθεση του Διοικητή για το 2016 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2016.pdf

24 Φεβ. 2017 ... Σημειώσεις: Για το 2016 εκτιμήσεις και για το 2017 προβλέψεις. 1 Ποσοστό συμμετοχής στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 2015, με βάση τις ισοτιμίες ...

Έκθεση του Διοικητή για το 2015 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2015.pdf

12 Φεβ. 2016 ... κοινωνικού χαρακτήρα της Τράπεζας, µέσω ... θών και του τουρισµού και µείωση των εισα- ... ξεις, προς διεξαγωγή κατά τα έτη 2015-2016, ... πληρωµής της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ και αλλαγή στα ηλι-.

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος - Τράπεζα της ...

https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2008.pdf

2 Απρ. 2009 ... και να συγκρατήσουν τις παροχές (bonus). προς τα υψηλόβαθµα ... 24 Βλ. World Bank, Doing Business 2009, Σεπτέµβριος 2008, Πίνα-. κας 1.3. ... του ποσοστού συµµετοχής της Fourlis στην εταιρεία Κωτσόβολος. Παράλληλα ... (στ) 49 εκατ. ευρώ για τη συµµετοχή της Alpha Bank στην αύξηση του µετοχικού ...

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2009 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2009.pdf

22 Απρ. 2010 ... ∆ιακίνησης Χρηµατικού στην Πυλαία Θεσ-. σαλονίκης. Σηµειώνεται ... περίπου (69,3% διαµερίσµατα, 18,6% µονοκατοικίες, 5,0% µεζο-. νέτες, 4,8% οικόπεδα). ... νεόδµητα ακίνητα µεγάλης επιφάνειας (άνω των 100 τετραγωνικών ...

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2017 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2017.pdf

26 Φεβ. 2018 ... βάσεων που συνήφθησαν με το νέο εξωτερικό ελεγκτή για τα ... Σημείωση: Για το 2017 εκτιμήσεις και για το 2018 προβλέψεις. 1 Ποσοστό ...

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2019 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2019.pdf

3 Μαρ. 2020 ... κεια του (κατά το μέγιστο τριετούς) ορίζοντα των οικονομετρικών προβλέψεων οι ... Επιπλέον, καταβλήθηκε κοινωνικό μέρισμα το 2019 προς.

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 1999 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth1999.pdf

(1998: 308 δισεκ. δρχ.) αντλήθηκε με διάθεση υφιστάμενων ... ενώ μείωση του ελλείμματος παρουσίασαν ο ΟΑΣΑ (1999: 89,7 δισεκ. δρχ.,. 1998: 94,3 δισεκ. δρχ.) ...

Εκθεση Διοικητή για το 2012 - Governor's ... - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2012.pdf

12 Φεβ. 2013 ... 40. 2 Οι οικονοµίες της Νοτιανατολικής. Ευρώπης. 43. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ... µισθών αντανακλούν τις εξελίξεις στο ρυθµό. ανάπτυξης. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2012. 40 ... αγορά), τρίτον, η καλή εταιρική διακυβέρνηση.

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2013 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/bogekdoseis/ekthdkth2013.pdf

6 Φεβ. 2014 ... Ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων (I.∆.1–I.∆.2). 198,9. 560,8. 1.431,5. 4.475,8. Ι.∆.1 Εισπράξεις ... ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.3. Σειρά µέτρων ...

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2018 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2018.pdf

17 Απρ. 2019 ... των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου από ... Στο ίδιο πλαίσιο, έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε μεταρρυθμίσεις που προω- ... 2014, κυρίως λόγω της αύξησης του ονομαστικού προϊόντος αλλά και της ... Παρά το γεγονός ότι οι ΟΝΣ δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ, η ... αγροτικού τομέα, παρά την επιβράδυνση που.

πραξη διοικητη αριθμ - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/BogDocumentPEE/%CE%A0%CE%95%CE%95_101_26_8_2016.pdf

29 Αυγ. 2016 ... κα Σοφία Ρίτσου του Βασιλείου, ΑΔΤ ΑΚ 220453,. κος Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Σ 290045 και. κος Ιωάννης Φίλος του ...

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%A0%CE%94%CE%A4%CE%95_2682-03.06.2019.pdf

2682/03.06.2019. ΘΕΜΑ: Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4261/2014 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/N.%204261_2014%20CRD%20IV.pdf

5 Μάιος 2014 ... NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4261. Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμά− των και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων.

εκθεση του ∆ιοικητη - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2011.pdf

24 Απρ. 2012 ... των απολυθέντων πέραν του οποίου οι απολύσεις χαρακτηρίζονται οµαδικές ... είτε, αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωµατείο, µεταξύ του εργοδότη και του ... εκατ. ευρώ αφορά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ καθώς.

Νόμος 4261/2014 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/N.%204261_2014%20CRD%20IV.pdf

5 Μάιος 2014 ... Ο παρών νόμος δεν έχει εφαρμογή ως προς: α) την πρόσβαση στη δραστηριότητα των επιχειρή− σεων επενδύσεων στο βαθμό που ρυθμίζεται ...

εκθεση χρηματοπιστωτικης σταθεροτητας - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A1%CE

20 Δεκ. 2019 ... (European Banking Authority). 3 Τον Ιούνιο του ... επίπεδα, ενώ και οι νέες θέσεις που δημιουρ- ... νές αποτέλεσμα της ΓΚ το 2018 διαμορφώ-.

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/BoG_Annual_Report_2013_gre.pdf

27 Μαρ. 2014 ... Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ). Στις αρχές του 2014 αναμένεται η δημοσίευση της 9ης έκδοσης του. Καταλόγου με περίπου 4,1 εκατ. βιβλιογραφικές ...

Νομισματική Πολιτική 2014-2015 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/NomPol20142015.pdf

16 Ιουν. 2015 ... Ελλήνων πολιτών δεν θα πάνε χαµένες,. Νοµισµατική Πολιτική ... δυτικού Σχεδίου (πακέτο Juncker) θα συµβά- λει στην ενίσχυση των ... σεις των διεθνών οργανισµών για το 2015-2016, µε την Ευρωπαϊκή. Επιτροπή να εκτιµά ...

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης 2016 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/BoG_Lib_Annual_rep_2016_gr.pdf

τελευταίο βιβλιοστάσιο του Μηχανογραφικού Κέντρου Χαλανδρίου, στο οποίο θα ... Δημιουργήθηκε λοιπόν μία παιδική βιβλιοθήκη χωρίς κόστος, αλλά με πολύ ...

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης 2018 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/BoG_Lib_Annual_report_2018_gr.pdf

1.5.6 Συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και χορήγηση ISBN /. ISSN για εκδόσεις της Τράπεζας. Από το 2014 η Βιβλιοθήκη αποτελεί τον κεντρικό ...

Στις 27 Αυγούστου του 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος ... - Attica Bank

https://www.atticabank.gr/images/siteimages/useful_tools/code/Enimerotiko_Fylladio_Kodika_Deontologias.pdf

προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας. 2 Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης (ΕΔΔ). Ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έχει στόχο να βοηθήσει τα ...

Νομισματική Πολιτική Ενδιάμεση Έκθεση 2019 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/Inter_NomPol2019.pdf

1 Δεκ. 2019 ... το 2019, το χαμηλότερο δηλαδή εδώ και του- ... σουν τη ζήτηση εργατικού δυναμικού και να μεταφέρουν εργατικό δυναμικό από την παραοι-.

Νομισματική Πολιτική Ενδιάμεση Έκθεση 2017 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/Inter_NomPol2017.pdf

22 Ιαν. 2018 ... στην εν λόγω ομαδοποίηση ανήλθε σε 86%. * * * ... για τα έτη 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα. Η ανάκαμψη της οικονομίας το 2017 αποδίδεται.

Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση 2018 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/Inter_NomPol2018.pdf

18 Δεκ. 2018 ... το μεγάλο επενδυτικό κενό και το σχετικά ... καταγράφηκε σχεδόν συνεχής πτώση του δεί- κτη τιμών ... κλώντας τη μεγάλη πτώση των επενδύσεων.

Νομισματική Πολιτική Ενδιάμεση Έκθεση 2016 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/Inter_NomPol2016.pdf

8 Δεκ. 2016 ... 2016 αναμένεται οριακή αύξηση του ΑΕΠ της ... εξετάζεται στα Ειδικά θέματα 1 και 2 του ... Σύμφωνα με ασκήσεις προσομοίωσης που έγι-.

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014 - Εθνική Τράπεζα

https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-social-responsibility/annual-csr-reports/Documents/EKE_2014.pdf

21 Μάιος 2015 ... ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας www.nbg.gr. (ενότητα: Όμιλος/Ενημέρωση ... ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. PAYROLL Θυγατρικών Εσωτερικού.

Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος, 1928-2008 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/Publications/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%8

6.4 Η Τράπεζα της Ελλάδος και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 1987 . . . . . . . .324 ... Η ιστορία των οικονομικών και, πιο συγκεκριμένα, των νομισμα- ... χαρτονομίσματα, όπως τα μάρκα Κατοχής και τις ιταλικές (μεσογειακές) δραχμές ... πρόβαλε στις συζητήσεις το αίτημα χωρών με “σπάνια” νομίσματα, που δεν χρησι-.

εκδοσεις της τραπεζας της ελλαδος - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/BoGpublications_gr_2018.pdf?mode=preview

Ζώνας, Ε. Α. Η ιδιωτική επιχείρισης ασφαλίσεως εν Ελλάδι. Αθήναι,. 1965. 14.Δρακάτος, Κ. Γ. Ελληνικαί στατιστικαί εξωτερικού εμπορίου και ισοζυγίου πληρωμών.

s-148 14.4.1879: εκθεση του διοικητη αμμοχωστου συνταγματαρχη ...

http://www.papademetris.net/pdf-photos/S-148.pdf

Κατά την έρευνα ανακάλυψα ότι ο μουκτάρης ήταν μεθυσμένος την ώρα της ισχυριζόμενης επίθεσης. Ο Μουκτάρης εξύβρισε. σκαιώς το ζαπτιέ και ο ζαπτιές τον.

ƒ ‰ˆ - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/ETHSIA_OIKONOMIKH_EKTHESH_XRHSEOS_2018_15-5-2019_%28final%29.pdf

25 Φεβ. 2019 ... Εκδόθηκε (στα ελληνικά και στα αγγλικά) ο κατάλογος της έκθεσης στο ... καλλυντικών και παραφαρμακευτικών ειδών, την JULIETTE ARMAND,.

Η Δ Α Τ - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/HDAT_Regulation.pdf

Η.Δ.Α.Τ., στο οποίο εισάγονται από τα Μέλη α) Προσφορές για κατάρτιση συναλλαγών ... την ημέρα πραγματοποίησης της οικείας γενικής συνέλευσης. Παράλειψη ...

BoS 2017 XXX - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%A0%CE%95%CE%95_157-3_02.04.2019.pdf

για την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ... τίθεται σε κίνδυνο με κάποιον άλλο τρόπο εξαιτίας του συμβάντος). 1.2. ... Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του.

outsourcing - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2577-9.3.2006_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B11-E%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (OUTSOURCING). Α. Για τους σκοπούς του παραρτήµατος αυτού: 1. «Εξωτερική ανάθεση» θεωρείται η ...

Κεφάλαιο 2 - Τράπεζα της Ελλάδος

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/EMEKA_tourismos_2014_kef%202.pdf

χώρο του τουρισµού, φιλοδοξεί να ανοίξει το διάλογο για τις πολιτικές προσαρµογής του κλά- δου στην κλιµατική ... Στο ΠΑΠΕΙ έχω την τιµή να υπηρετώ ως µόνιµος Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Διε- θνών και ... Τα µεταπτυχιακά. τµήµατα ...