Μαθηματικά - Τόμος Β - ιδρυμα ευγενιδου

Ο δεύτερος αυτός τόμος του διδακτικού συγγράμματος «Μαθηματικά για τον τεχνίτη» είναι μια ελεύθερη προσαρμογή στα ελληνικά του γαλλικού βιβλίου «Les ...

Μαθηματικά - Τόμος Β - ιδρυμα ευγενιδου - Σχετικά Έγγραφα

Μαθηματικά - Τόμος Β - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2113/e_a00002.pdf

Ο δεύτερος αυτός τόμος του διδακτικού συγγράμματος «Μαθηματικά για τον τεχνίτη» είναι μια ελεύθερη προσαρμογή στα ελληνικά του γαλλικού βιβλίου «Les ...

Μαθηματικά - Τόμος Γ - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2112/e_a00010.pdf

«Μαθηματικά για τον τεχνίτη» είναι μια ελεύθερη προσαρμογή στα “Ελλη- νικά του ... ένα εύχρηστο και απαραίτητο για την τεχνική τους μόρφωση βοήθημα. Εύ-.

Φυσική ΙΙ - Τόμος Δεύτερος - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2510/e_j00049.pdf

ΖΑΧΑΡΙΑ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ. Μέρος Τέταρτο. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ... ρου, έτσι ώστε ο αριθμός των ηλεκτρονίων στο αρνητικό ηλεκτρόδιο να παραμένει σταθερός. Έτσι κατά ...

Μηχανική - Τόμος Α΄ (Στατική) - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2152/e_b00014.pdf

Εργαστηριακαι 'Ασκήσεις Ηλεκτρολογίας. 15.--- Γενική ... τόμος του βιβλίου « Μηχανική και του Ιδρύματος Ευγενίδου. “Η «Στατική και είναι ... 1-4 Στατική ροπή .

2. Μαθηματικά - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2596/e_e00004b.pdf

'Εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ορθογωνίου τρι- γώνου, ρόμβου............ 'Εμβαδόν παραλληλογράμμου, τριγώνου, τραπεζίου ......... Σχήματα με μία ...

1. Μαθηματικά - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2595/e_e00004a.pdf

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλάσματος με ακέραιο. Πολλαπλασιασμός αριθμού επί κλάσμα. "Αλλοι πολλαπλασιασμοί..,. 'Αντίστροφοι αριθμοί. Αντίστροφες ...

Μαθηματικά - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2112/e_a00010.pdf

πληρώνει (το λαβείν του). Η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό δούναι του πελάτη και στο συνολικό λαβείν του δείχνει ποιό είναι το χρεωστικό του υπόλοιπο. 4.

Ηλεκτροτεχνία - Τόμος Πρώτος (β΄ έκδοση) - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2513/e_j00052.pdf

γ) Ηλέκτριση με επαγωγή ή επίδραση. Έστω ότι έχομε δυο αφόρτιστες μεταλλικές σφαίρες, Α και Β, σε επαφή. Πλησιάζομε τώρα στη σφαίρα Α μια ράβδο αρνητικά ...

ναυτικες εκδοσεις ιδρυματος ευγενιδου - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/3788/gr-katalogos-naut-ekdoseis-ie_interactive_web.pdf

της, είτε επαγγελματικώς είτε ερασιτεχνικώς. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται. επιπροσθέτως και ελλη- νοαγγλικό γεωγραφικό ονοματολόγιο, καθώς και συνοδεύοντες το.

ΙΜΟ - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2588/e_k00013.pdf

Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας του ΙΜΟ, όπως υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ με την απόφαση. Α.918(22). Το βιβλίο αυτό είναι μετάφραση από το:.

Ίδρυμα Ευγενίδου

https://maredu.gunet.gr/modules/document/file.php/AENHP120/Physics_book_Eugenideio.pdf

τρων και Σταθμών. Το 1 kg ισούται περίπου με τη μάζα ενός λίτρου νερού⋅ αυτό παλαιότερα ... 1 γαλόνι των ΗΠΑ. US gallon. (1 gal US). 4 qt US 3,785 L. 1 πίντα pt US. 0,473 L. 1 barrel US ... πόσα λίτρα πετρελαίου περιέχει. 12. Πλαστική φιάλη ...

Ναυπηγία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2515/e_j00055.pdf

“Η γενική αποστολή των πλοίων είναι η μεταφορά εμπορευμάτων, επιβατών και του εξοπλισμού ... κοί όροι και ονόματα για τα διάφορα στοιχεία ή χώρους. Επίσης ...

Μικροβιολογία ΙΙ - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2412/e_h00032.pdf

Succinomonas. Lachnospira. Salenomonas. ΜΕΡΟΣ 10. GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ, ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. Οικογένεια 1. Neisseriaceae. Γένος Ι.

Αυτοματισμός - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2481/e_j00020.pdf

η άρτια κατάρτισης των τεχνικών μας εν συνδυασμό προς την ηθικήν ... λίας τών χρησιμοποιουμένων σήμερον εις τα πλοία αυτοματισμών. Πιστεύεται όμως ότι το ...

Υλικά - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2098/e_a00029.pdf

Διά νά μή προκύψη όμως ανώφελος και κοπιαστική επανά-. ληψις, κάθε υλικόν αναπτύσσεται λεπτομερώς μόνον εις το κεφάλαιον, εις το οποίον βασικά ανήκει ...

Untitled - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2784/e_j00039.pdf

Ο πρώτος. τόμος περιέχει την «ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ», στην οποία προτάσσονται οι απαραίτητες βα- ... μάζεται πρώτος μεσημβρινός ή μεσημβρινός του Greenwich.

Ηλεκτρολογία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2165/e_b00012a.pdf

έκδοσιν βιβλίων διά τάς Δημοσίας Σχολάς Ε.Ν. ... ΒΙΒΛΙΟ Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ ... Διά την επιτυχίας της προσπαθείας αυτής, το κείμενον είναι απηλλα-.

Ραδιοφωνία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2405/e_h00040.pdf

κεραία του ραδιοφωνικού δέκτη και ενισχύεται όσο χρειάζεται για να λειτουργή- ... Παράδειγμα: “Όταν ένας πομπός στα μεσαία κύματα με συχνότητα φέροντος.

Μετεωρολογία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2488/e_j00025.pdf

οι αντικυκλώνες και ιδιαίτερα οι κυκλώνες των τροπικών, καθώς και η ... από τον Ισημερινό 23°27' λέγονται αντίστοιχα τροπικός του Καρκίνου και τροπικός.

Ραδιοναυτιλία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2785/e_j00053.pdf

γιμότητα (είναι κακός αγωγός) τότε δεν παρατηρείται ανάκλαση αλλά απορρόφηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα περισσότερα υλικά έχουν την ιδιότητα να ...

16. Ουρανογραφία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2634/e_s00001.pdf

ρων εις αστερισμούς έγινεν από τον Κένταυρος Χείρωνα, προς διευκό- λυνσιν τών Αργοναυτών. "Όπως εδείξαμεν εις το έργον «“Η Ελληνική Αστρονομία της Β'.

Μικροβιολογία Ι - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2328/e_g00008.pdf

δύο μεγάλες ομάδες, τα ανώτερα πρώτιστα ή ευκαρυωτικά κύτταρα και τα κατώτε- ρα πρώτιστα ή προκαρυωτικά κύταρα. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο αυ-.

το περιβαλλον και εγω - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2658/e_s00028.pdf

κρύβουν στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι το παγκόσμιο κλίμα ... νυμης παράστασης του Πλανηταρίου αντιμετωπίζει με επιστημονική ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα ... που σχετίζονται με την εναλλαγή των ψυχρών και ... ον, έχουν προκύψει νέες θεωρίες και περιοχές συστη- ... κρό αερόστατο (μπαλόνι), το οποίο μεταφέρει με-.

Στατική - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2152/e_b00014.pdf

Ο ανά χείρας τόμος, υπό τον τίτλον « Στατική », αποτελεί τον πρώτον. τόμος του ... 1-9 'Ασκήσεις . . . . . . . • • • •. N8 88888 8o - GAωB = ω ω σ A A Aω και. 1-5. 19 ...

Φυσική ΙΙ - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2503/e_j00042.pdf

6) Ηλέκτριση με επίδραση (ηλεκτροστατική επαγωγή). Αν αγωγός βρεθεί μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο Ε, τότε στα ελεύθερα ηλεκτρόνια , του θα εξασκηθεί δύναμη:.

Μεταλλουργία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2384/e_h00065.pdf

Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί σύμφωνα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. διδακτέας ύλης του μαθήματος, όσα δε θέματα δεν απαιτούνται για τη στάθμη.

Ηλεκτρονική - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2498/e_j00036.pdf

Σε ένα κύκλωμα με εναλλασσόμενο ρεύμα, ο πυκνωτής με την αντίδρασή του. Xς προκαλεί μια πώση της τάσεως, που είναι: U = Ι. Χ. Η ισχύς που αναπτύσσεται και ...

Ηλεκτροτεχνία Ι - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2337/e_g00029.pdf

Με βάση αυτή την υποθετική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν δια- μορφωθεί πλήθος ... σύμφωνα με τη συμβατική αυτή διεύθυνση. 2.3 Η ένταση του ...

Τηλεόραση - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2383/e_h00066.pdf

βαθυγάλανη (μπλε), γαλανή, πράσινη, κίτρινη, πορτοκαλί, κόκκινη. Καθεμιά ... μονοχρωματικών ακτινοβολιών λέγονται καθαρά φασματικά χρώματα. 1.3 Το μάτι ...

Αιματολογία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2361/e_g00013.pdf

Επίσης το διοξείδιο του άνθρακα, που παράγεται σε όλα τα κύταρα του σώμα-. τος, πρέπει να μεταφερθεί στους πνεύμονες για να αποβληθεί. Διάφορες άλλες ου-.

Φυτοπροστασία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2417/e_h00025.pdf

Η ορθολογιστική και σωστή όμως καταπολέμηση ενός φυτο- παρασίτου ... θ) Εκκρίσεις: Όταν το φυτό αποβάλλει από τους ιστούς του υγρό υδαρές,. ελαιώδες ή ...

Παρασιτολογία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2438/e_h00004.pdf

Η Παρασιτολογία χωρίζεται σε τρεις κλάδους, την Πρωτοζωολογία, την Ελμιν- θολογία (έλμινθες = σκουλήκια) και την Εντομολογία. Οι οργανισμοί αυτοί ανήκουν ...

60. Χημεία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2308/e_g00061.pdf

δευτερεύουσας ομάδας υπάρχει αναλογία σθένους. Οι τρεις πρώτες ομάδες (I ... β) Περιοδικότητα του σθένους. ... που ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους. Έτσι ...

Τοπογραφία ΙΙ - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2380/e_h00070.pdf

(Τοπογραφία 1) με τίτλο «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις». Ο δεύτερος τόμος αναφέρεται στην κυρίως υλη της Τοπογραφίας, δηλαδή στην. Οριζόντια, στην ...

Ανοσολογία - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2439/e_h00003.pdf

ρων και το συμπλήρωμα, το οποίο είναι ένα σύστημα εννέα πρωτεϊνών του ορού του αίματος. Η επίκτητη ανοσία αποκτάται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου ...

Οικοδομική - ιδρυμα ευγενιδου

https://www.eef.edu.gr/media/2404/e_h00041.pdf

ΣΤΡΑΤΗ Λ. ΔΟΥΚΑ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΔΙΠΛ. ... Εργαλεία για τη λάξευση επιχρίσματος τύπου αρτιφισιέλ: α) Κουτάλι. β) Θραπίνα. γ) Χτένι (ντεσιλίδι- κο). ΤΟ ΕΔΑ ...