ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΧΑΕ

1 Ιουλ. 2019 ... ΑΚΤΥΠΗ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 686,8 ... ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 8,68 ... ΑΣΤΡΑΚΑ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 56,14.

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΧΑΕ - Σχετικά Έγγραφα

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΧΑΕ

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5708521/2019-07-01 %CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE

1 Ιουλ. 2019 ... ΑΚΤΥΠΗ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 686,8 ... ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 8,68 ... ΑΣΤΡΑΚΑ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 56,14.

επιστολοχαρτο εχαε - athexgroup.gr

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5708521/2019-07-01 Table of beneficiaries in cash freely transferable securities which were forced sold art.29 L.4569 par.7b/273e3654-65de-4f76-a159-34717a562cb7

1 Ιουλ. 2019 ... 1139,08. ΚΑΥΚΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 2,77. ΚΑΥΚΙΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ. 1,77 ... 60,64. ΛΙΑΚΟΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ.

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ athexcsd

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5708519/2019-11-14 Table of beneficiaries with freely transferable securities which were not forced sold art.29 L.4569 par.7b/f90c9ab1-17dd-4cd4-8fab-5cc354806a05

14 Νοεμ. 2019 ... ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 63,75. ΜΑΡΑ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ... ΣΑΜΑΡΤΖΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ... ΦΩΤΕΙΝΗ. ΛΟΥΙΖΟΣ. 700.

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ athexcsd - athexgroup.gr

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5708519/2019-11-14 Table of beneficiaries with freely transferable securities which were not forced sold art.29 L.4569 par.7b/f90c9ab1-17dd-4cd4-8fab-5cc354806a05

14 Νοεμ. 2019 ... ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 63,75. ΜΑΡΑ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ... ΣΑΜΑΡΤΖΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ... ΦΩΤΕΙΝΗ. ΛΟΥΙΖΟΣ. 700.

Καταστατικό ΕΧΑΕ [18η ΤΓΣ, 30.5.2019] - Athens Stock Exchange

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5575429/ATHEX_Articles_of_Association_2019_05_30_GR.pdf/d2d50126-b316-4623-851d-89db7f3ca88b

30 Μάιος 2019 ... ... της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια χίλια οχτακόσια ... εκατόν τριάντα ευρώ (2.573.130), λόγω ακύρωσης οκτακοσίων ...