ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.02.2014 C(2014) - Europa EU

πρωτεύουσα Λευκωσία) και έναν στην Πάφο. Λόγω του μικρού μεγέθους του ... 7 LCA: Λάρνακα, ATH: Αθήνα, SKG: Θεσσαλονίκη, HER: Ηράκλειο Κρήτης, RHO: Ρόδος, LED: ... Ρωσίας (αυξάνοντας τη διάρκεια της πτήσης) και της Ουκρανίας,.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.02.2014 C(2014) - Europa EU - Σχετικά Έγγραφα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.02.2014 C(2014) - Europa EU

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251734/251734_1523565_54_2.pdf

πρωτεύουσα Λευκωσία) και έναν στην Πάφο. Λόγω του μικρού μεγέθους του ... 7 LCA: Λάρνακα, ATH: Αθήνα, SKG: Θεσσαλονίκη, HER: Ηράκλειο Κρήτης, RHO: Ρόδος, LED: ... Ρωσίας (αυξάνοντας τη διάρκεια της πτήσης) και της Ουκρανίας,.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 ... - EUR-Lex - Europa

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9096cacf-a63b-11e4-8e01-01aa75ed71a1.0006.03%2FDOC_13&format=PDF

10 Μαρ. 2014 ... 02075110 Κατοικίδιες χήνες, μη τεμαχισμένες, που παρουσιάζονται ... που δεν είναι απαλλαγμένες από την αφρικανική πανώλη των χοίρων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ...

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/252208/252208_1621523_60_2.pdf

Τήνος και η Άνδρος είναι ήδη συνδεδεμένες μεταξύ τους και με το σύστημα της ... (10) Όλες οι σχέσεις μεταξύ ΑΔΜΗΕ και συμμετεχόντων στην αγορά, όπως, π.χ., ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 164 final ...

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A864e2483-b9a4-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0021.04%2FDOC_2&format=PDF

1 Απρ. 2014 ... 7.Παρούσα ιθαγένεια. Ιθαγένεια κατά τη γέννηση, εάν διαφέρει: 8. ... επικεφαλίδα αυτή συμπληρώνεται με τις λέξεις «κράτη Σένγκεν», στη γλώσσα ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A864e2483-b9a4-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0021.04%2FDOC_2&format=PDF

1 Απρ. 2014 ... επιστημονικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού χαρακτήρα ή που ... δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι στα μέσα ενημέρωσης, ανώτατα στελέχη, δωρητές, χορηγοί ή άλλοι επίσημοι ... Θεωρήσεις που ζητούνται στα εξωτερικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2014%3A0672%3AFIN%3AEL%3APDF

28 Οκτ. 2014 ... Αριθμός θυγατρικών, προμηθευτών και κατάντη παραγωγών ... οικιακών συσκευών στην Ιταλία (Electrolux, Indesit, Whirlpool Europe, Franke και.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.6.2017 SWD ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/EL.pdf

6 Ιουν. 2017 ... τεχνητές ίνες κυτταρίνης: lyocell, modal και βισκόζη. ... διεργασίες παραγωγής μπορούν επίσης να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, είτε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_reproductive_material_el_0.pdf

23 Ιαν. 2018 ... ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ... κηπευτικών), 2002/56/ΕΚ (σπόροι γεωμήλων), 2002/57/ΕΚ (ελαιούχα και κλωστικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM ... - Europa EU

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_el.pdf

14 Οκτ. 2015 ... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ... και εμπειρογνώμονες της EYYA τόσο στο κομβικό σημείο όσο και σε ένα γειτονικό κέντρο που ... Πέντε γυναίκες και 14 άνδρες αναχώρησαν από το αεροδρόμιο. Ciampino παρουσία του Επιτρόπου Μετανάστευσης και Εσωτερικών ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM ... - Europa EU

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EL/COM-2016-776-F1-EL-MAIN.PDF

7 Δεκ. 2016 ... Η Γερμανική Ένωση Μελισσοκόμων έδωσε προτεραιότητα σε μια στρατηγική προσέλκυσης νέων μελών και παρείχε μαθήματα για αρχάριους, ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2013 SWD ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_el.pdf

29 Απρ. 2013 ... Υπάρχουν παραδείγματα ορίων πρόδηλου σφάλματος εκτίμησης των ... http://ΕΚ.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/N-642-2005- ... των υστέρων διόρθωσης που θα προβλέπει την περιοδική αναθεώρηση της ... αίτηση του χρήστη, ο οποίος θα έχει με τον τρόπο αυτό δυνατότητα επιλογής μεταξύ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2019 COM ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190627_com-2019-293-commission-report_el.pdf

27 Ιουν. 2019 ... ... και αυτόματα πιστόλια στρατιωτικής χρήσης· ελαφρά πολυβόλα· ... Τα αριθμητικά στοιχεία για το 2018 δεν είναι οριστικά. 34. Ό.π. 0. 50. 100.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2012 COM ... - Europa EU

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282012%290093_/com_com%282012%290093_el.pdf

12 Μαρ. 2012 ... COM(2012) 93 final. 2012/0042 (COD). Πρόταση ... ή από την 1η Ιανουαρίου 2013, αναλόγως του ποια από τις δύο είναι μεταγενέστερη. Άρθρο 4 ... κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές κατά χώρα τιμές χρόνου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 SWD ... - Europa

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria_for_paints_varnishes_and_road_marking_el.pdf

20 Δεκ. 2017 ... που περιλαμβάνει τα χρώματα, τα βερνίκια και τα υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών. Στη συνοδευτική τεχνική έκθεση παρατίθεται το πλήρες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aviation_and_maritime_security_el_0.pdf

23 Οκτ. 2018 ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν το ένα από το άλλο να εξαιρούν τα διεθνή τακτικά δρομολόγια που ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2016 COM ... - Europa EU

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EL/1-2016-267-EL-F1-1.PDF

19 Μάιος 2016 ... 2 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-coordinator_en ... Ο ορισμός κηδεμόνων για τα παιδιά θύματα εμπορίας εξακολουθεί να ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2015 COM ... - Europa EU

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/st12601.el15.pdf

ομολόγων (ΠΑΚΟ), πρόγραμμα αγοράς δημοσίου τομέα (ΠΑΔΤ), προτίθεται ... 2019. Σύνολο. Δαπάνες προσωπικού. Αποζημιώσεις και επιδόματα =3x132 x1.168.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2017 COM ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EL/COM-2017-57-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF

1 Φεβ. 2017 ... 2017. 2018. 2019. 2020. Μερίδιο-ΑΠΕ. Ενδεικτική πορεία οδηγίας ... επηρεάστηκε από τους θερμούς χειμώνες, από τις χαμηλές τιμές των ... Η κατανάλωση αιθανόλης στην ΕΕ είχε αμελητέα επίπτωση στις τιμές των σιτηρών,.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 SWD ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EL.pdf

10 Ιουν. 2016 ... Αγορά και χρήση δομικών υλικών χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου και επαλήθευση των ... Άσφαλτος χαμηλής θερμοκρασίας. Η ομάδα ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2018 SWD ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/swd_2018_cy_el.pdf

21 Νοεμ. 2018 ... Κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο, μη συνυπολογιζομένων έκτακτων και άλλων προσωρινών μέτρων,. όπως υπολογίσθηκε εκ νέου από την ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2019 COM ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_el.pdf

28 Ιαν. 2019 ... αντιπροσώπων που αποκαλούνταν «κομάντος». Σε αυτούς ... πληροφοριών σχετικά με τις τιμές και την πώληση)74, της δανικής ΕΑΑ το 2014.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2019 C(2019 ... - Europa

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EL/C-2019-6625-F1-EL-ANNEX-1-PART-1.PDF

25 Σεπτ. 2019 ... (https://heatroadmap.eu/wp-content/uploads/2018/09/STRATEGO-WP2- ... προβλέπει ενδεικτικές επιδιώξεις και θεσπίζει κανόνες για τον ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012 ... - Europa

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282012%290242_/com_com%282012%290242_el.pdf

Η ραδιενέργεια στα οικοδομικά υλικά αποτέλεσε αντικείμενο της οδηγίας για τα κατασκευαστικά προϊόντα4, χωρίς ωστόσο η Ευρωπαϊκή. Επιτροπή Τυποποίησης ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2015 C(2015 ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/240399/240399_1623863_46_3.pdf

16 Ιαν. 2015 ... 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, σχέδιο αναδιάρθρωσης για το ΚΣΚ. (3). Με επιστολή ... πώλησης: υπεραγορές/κρεοπωλεία/ξενοδοχεία-εστιατόρια-.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM(2016 ... - Europa

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EL/COM-2016-776-F1-EL-MAIN.PDF

7 Δεκ. 2016 ... Η Γερμανική Ένωση Μελισσοκόμων έδωσε προτεραιότητα σε μια στρατηγική προσέλκυσης νέων μελών και παρείχε μαθήματα για αρχάριους, ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.6.2019 COM(2019 ... - Europa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_the_eu/consumers/documents/com_2019_270_f1_report_from_commission_el.pdf

21 Ιουν. 2019 ... Όταν ο ταξιδιώτης κάνει κράτηση για διάφορες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ... επιφορτίστηκε με το καθήκον να υποβάλει σε σύντομο χρόνο μετά την ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.2.2020 COM(2020 ... - Europa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_el_1.pdf

19 Φεβ. 2020 ... 1. Λευκή Βίβλος για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η ευρωπαϊκή ... 10 10 imperatives for Europe in the age of AI and automation, McKinsey (2017). ... πραγματικός κίνδυνος κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, γεγονός που θα υπονόμευε τους ... ότι η χρήση της ΤΝ θα μπορούσε να επηρεάσει μεγάλο αριθμό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2020 C(2020 ... - Europa

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_el.pdf

4 ημέρες πριν ... Ο κλυδωνισμός αυτός πλήττει την οικονομία μέσω διαφόρων διαύλων. ... κλυδωνισμός της προσφοράς που προκύπτει από τη διαταραχή των ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2011 COM(2011) - Europa

https://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_el.pdf

9 Νοεμ. 2011 ... οικονοµική ευκαιρία. Οι σωστές επενδύσεις δεν ... προτεραιότητας και θα διευκολύνει την καλύτερη χρήση των ανθρώπινων και ... http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm#anchor3. 2.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2019 COM(2019 ... - Europa

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EL/COM-2019-260-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF

29 Μάιος 2019 ... Ομοίως, η Αλβανία θέτει σε εφαρμογή ριζικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως ... διαπραγματεύσεις προσχώρησης με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία σχετικά με τα κεφάλαια ... 2 613,4 2 336,3 2 945,0 2 995,9 10 204,6 9 961,6 95 863,. 2.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2013 COM(2013 ... - Europa

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282013%290512_/com_com%282013%290512_el.pdf

8 Φεβ. 2013 ... σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και τους εξατομικευμένους ... οδηγίας, και καλύπτουν την προπαρασκευαστική εργασία εξωτερικού ... διαφορετικά αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή διακοπών. ... 2019. 2020. Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2011 COM(2011 ... - Europa

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282011%290048_/com_com%282011%290048_el.pdf

9 Φεβ. 2011 ... Η ενδιάµεση αξιολόγηση του ΠΑΚ διατίθεται στον ιστότοπο: ... ΠΑΚ καθώς και µέσω των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την καινοτοµία, όπως το ΕΙΤ, ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.4.2017 COM(2017 ... - Europa

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EL/COM-2017-211-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF

12 Απρ. 2017 ... παιδιά (ο αριθμός 116000 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ) και οι εθνικοί μηχανισμοί ... παιδιά και οι ανάγκες τους να είναι «αόρατα».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2017 C(2017 ... - europa.eu

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EL/C-2017-735-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF

15 Φεβ. 2017 ... δηλώνουν τις καλλιέργειες σε μικρές εκτάσεις γης ως (ενιαία) πολυκαλλιέργεια. ... αποδοτικότητα του οικολογικού προσανατολισμού και, ιδίως, ...

OPEN DAYS 2014: Βρυξέλλες, 6-9 Οκτωβρίου 2014

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr27053-04072014.pdf

4 Ιουλ. 2014 ... Τ.Κ. 11526 Αθήνα. 3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ. Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα. 4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ. Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2019 COM ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2019%3A0414%3AFIN%3AEL%3APDF

16 Σεπτ. 2019 ... Η ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ... στην ΕΕ για την οδοντιατρική θεραπεία νεογιλών δοντιών, καθώς και ...