Sol Ventriküler Anevrizmektomi: Samsun Deneyimi - DergiPark

doventriküler yama tekni¤i” ile anevrizma onar›m› yap›ld›. ... Onar›m tekni¤inin seçimi ise hastan›n pre- ... yeri ve trombüs varl›¤› aç›s›ndan cine-anjiog-.

Sol Ventriküler Anevrizmektomi: Samsun Deneyimi - DergiPark - Σχετικά Έγγραφα

Sol Ventriküler Anevrizmektomi: Samsun Deneyimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188939

doventriküler yama tekni¤i” ile anevrizma onar›m› yap›ld›. ... Onar›m tekni¤inin seçimi ise hastan›n pre- ... yeri ve trombüs varl›¤› aç›s›ndan cine-anjiog-.

YDS - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/693327

YDS'nin içerdiği sorulardan 6 tanesi çeviri soru-. Page 4. 4. Akademisyenlerin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) Geçerliğiyle İlgili Tutumlarının ...

GSA - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/433106

Gazi University. Journal of Science http://dergipark.gov.tr/gujs. Gravitational Search Algorithm (GSA) Based PID Controller Design for Two. Area Multi-Source ...

cedrus - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/929743

THE ÇAVUŞ (VLATADON) MONASTERY QUARTER IN THE MID-19TH CENTURY. DİREN ÇAKILCI*. Öz: Temettuat defterleri 19. yüzyılın sosyo-ekonomik ta-.

DEDEAĞAÇ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/705261

(EthnologicalMuseum of Thrace,-Εθνολογικό Μουσείο. Θράκης). Dr. Öğr. Üyesi Özkan Ertuğrul1. ÖZET. Günümüzde Yunanistan'ın Evros Bölgesi sınırları içinde ...

eternıty and ad - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/685307

Theo Angelopoulos'un yönetmiş olduğu 1998 yılı yapımı, Mia Aioniotita Kai Mia. Mera (Sonsuzluk ve Bir Gün) ölmek üzere olan Alexander isimli ana karakterin ...

ncts - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/309395

son bölümünde ise İpsala Gümrük Kapısı'ndaki Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi ... Avrupa Birliği, Dış Ticaret, İpsala Sınır Kapısı, Transit Ticaret, Yeni Bilgisayarlı.

Untitled - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/560133

kabineye yerleştirmiştir (Keşkeki 1986: 28). 1.5.1.Yusuf Han Dönemi (1963-1965). Yusuf Han 13 Mart 1963 yılında Davut Han'dan sonra kral ailesi dışında.

adalya - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/27539

siècle, désigne 'la frappe de la monnaie', d'après le vb. παιω, 'frapper'”. Gagarin and Perlman 2016 also interpret the word τριοδελον as a coin. The term ...

Editorial - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/20623

... of nutrients and medicines frequently consumed by children from 0-6 years (Group 1: Ferro Sanol® B (150 ml) ... availability and economical price. In case of.

ıV^igida - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/151948

Şevk ile ey dide bir gün ol kamer-tal'at sana. Arz iderse arızın yüz gösterür ... tı adeta lwr:kulacak lbir obje olur, IMathias isimli şahıs için. Aslında bu martıların ...

fevâid - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/157130

bugün Yunanistan'ın Larissa bölgesinde kalan Yenişehir Fenâr'ın Tırnova kasabasından ... Đstikbalimizi pek büyük hazırlıklar ile istikbal etme- liyiz; öyle iki satır ...

SAYI 2-3 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12830

Yunanca < Yunan , Yunan, Grekçede "laves, Jáoves (iones, laones) kelimenin mañası ile İyonlar, Batı Anadolu sahillerindeki eski Yunan aleminin eri doğusunda ...

A hmedi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/172914

Osmanlı iıııpar*torluğunu kuruşları etrnlmda kuşakkül eden alımlara da iltifat edilmiş ve Osmanlı tarihi bu eaaalar ezerinde yürütülüp gitmiştir ki, i$te 15 IBKİ.

anadolu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/34063

maritimum for goiter; an ointment is made from the Cichorium ... Opopanax hispidus (Friv.) Gris. ... due to bad harvesting, which compromises their renewal. ... In addition to fresh consumption, wild edible fruits are widely used in beverages, ice.

Kültür - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/931044

'spherical bacterium' (from Ancient Greek: κόκκος, romanized: kókkos, lit. 'grain, seed, berry'[3]). Staphylococcus includes at least 40 species. Of these, nine have ...

bor dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/749378

30 Haz 2019 ... rol koku ve aktif karbonun karşılaştırdığı çalışmalarda, aktif karbon ile gerçekleştirilen sentezlerin, petrol ko- kuna katalizör (NaCl) eklenmesine ...

DISCOVERY OF OIL AND OIL BASED ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256598

sign of the impending danger. Few years after the discovery of oil, Iraq met her first oil-based water pollution. The pollution arose in Braim village, on the.

offprint / ayribasim - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/799410

CATHERINE BALMELLE (CNRS PARIS-FRANSA/FRANCE), JEAN-PIERRE DARMON. (CNRS PARIS-FRANSA/FRANCE), MARIA DE FÁTIMA ABRAÇOS ...

Fonksiyonel Dondurma - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/389538

Bu çalışmada fonksiyonel dondurma üretimi ile ilgili çalışmalar derlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel gıda, Dondurma, Sağlık. Functional Ice Cream.

Glossator'lar The Glossators - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/469385

B. GLOSSA'LARIN EKLENTİLERİ. Zaman içinde, farklı şekillerde hazırlanmış glossa'lar, hazırlanış şeklinden bağımsız olarak, daha değişik kaynakların ...

ŞEKER PANCARI - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/187549

Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ ... Hastalığın Almanya'da 2.400 ha (Koenig ve ark.,. 1984), İngiltere'de ... cinsine dahil edilmiştir (Von Regenmortel ve ark.,. 2000).

Google Gazeteciliği - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/611565

Google gazeteciliği: Dijital çağda bir 'Gerekli. Kötü' olarak SEO haberleri ve haberin 'Tık' uğruna deformasyonu. Connectist: Istanbul. University Journal of ...

0429 jlecon - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/43542

F. Fisun İstanbullu DİNÇER, İstanbul University, TURKEY ... will have full access to all the articles published online and can download ... of the subtitles should be capital. ... değişkenlerde meydana gelen yapısal değişimlerin (kırılmaların) etkilerini ... Deficit Sustainability: The Case of Greece, Applied Economics Letters, 7, ...

sosyoloji dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-full-file/35798

4 Haz 2017 ... not preferred works in the chain of transfer (meşk) and, thus, were unable to survive throughout ... evaluating works in terms of musical form, the song (şarkı) form is most common, ... 206) aptly used the term Ellinomania (“the.

39 A PARATEXTUAL LOOK AT THE GREEK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13504

Key words: paratexts, book covers, Turkish fiction in Greek translation, world literature ... the places “where the heart of the city beats” (Grigoriadis 2012). As Arzu ... below the title of the novel, a photograph of what looks like a solar eclipse;.

Toplumsal Bir Tip: Misafir - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/772137

Misafir tipi ve misafirlik kurumunun modern dönemde geçirdiği değişim ve dönüşümler etraflıca ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Misafir, Misafirperverlik, ...

30 TÜKETİCİLERİN KEBA - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/439990

TÜKETİCİLERİN KEBAP RESTORANI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN. FAKTÖRLER – ADANA ÖRNEĞİ ... İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2005. Yüksel, A., & Yüksel, F.

Tarih Mekânsallaştırması - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/784745

13 Haz 2019 ... 11 “50 Tasks Of The Blue Whale Challenge”, 2018, 50 Tasks Of The Blue Whale ... geliştirilmiş hileli oyun apk‟larına rastlanmıştır.16.

Juan GRİS - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/28863

SUMMARY. Our article is the Turkish translation of the article titled 'The Role of Nature in Modern Painting" writ- ten in 1949 by Clement Greenberg, one of the ...

İslam Atomculuğu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/587553

Uğur ASLAN. *. İslam var olduğu ilk dönemlerden beri çeşitli görüşlerle karşılaşmıştır. Bun- lardan bir tanesi de atomculuktur. Bazı İslam düşünürleri İslam ile ...

ESKİGEDİZ'DE (KÜTAHYA) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/702567

(Osmanlı dönemi) (Tunç, 1978: 81-82), Manisa Kuloğlu Köprüsü (Ceylan, 2013: ... Köprü, Karahasan Köprüsü, Çevre Köy Eski Köprü, Buğdaylı Köprüsü, İnay ...

Sayı Tam Dosyası - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/53000

6 gün önce ... değerlendirildiği akıllı telefon uygulamaları dahi geliştirilmiştir (Price ve ark., ... çalışmada, TV reklamlarında içinde spor imajına yer veren reklam oranları %16 ... 5,80. 3,96. Attention selectivity Female. 117. 11,39. 3,84. -1,407. ,455 ... ön test son test boy uzunlukları arasında anlamlı fark bulundu (p<0,01).

komai in lykien - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/172035

Pieralli (Hrsg.), ΕΥΚΟΣΜΙΑ. Studi miscellanei per il 75o di. Vincenzo Poggi S.J., Catanzaro 2003, 636 fehlt z.B. die Nekropole und die Hafensiedlung. 14 Vgl ...

Looking Through the Multicultural Glass: Re ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/775225

30 Jul 2019 ... Looking through the multicultural glass: Re-examination of Syrian refugee ... Sifakis, 2015a; 2015b; Jenkins, 2006) and the role of teacher ...

kültürel adaptasyon - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255448

Laço Tayfa grubunun 'Bazalika'sı, bu mekânlarda çok çalınan Roman havalarından- dır. Müşteriler tarafından nadir olarak istek alan sanatçı Kibariye'nin ...