Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ Ο - ΟΓΑ

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. Η ακύρωση ...

Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ Ο - ΟΓΑ - Σχετικά Έγγραφα

Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ Ο - ΟΓΑ

http://www.oga.gr/download.php?t=doc_new_266.pdf

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. Η ακύρωση ...

Εργόσημο

https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/10/ergosimo.pdf

Εργόσημο. Μέσο πληρωμής και ασφάλισης για ομάδες εργαζομένων οι οποίοι δεν απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη. Μορφή εργοσήμου. Το εργόσημο έχει τη ...

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ;

https://www.oenet.gr/media/k2/attachments/parousiasi_ergosimou.pdf

Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους. φορείς υπηρεσιών πληρωμής (Τράπεζες – ΕΛΤΑ). Το εργόσημο εκδίδεται σε ...

Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ Ο - Agrocapital

http://www.agrocapital.gr/Multimedia/2018/07/01256a99-ce47-4a6f-be9f-dfed1184bb4f.pdf

Για την εξαργύρωση του εργοσήμου ο εργάτης γης θα πρέπει να απευθύνεται στα. ΕΛ.ΤΑ.ή στην Τράπεζα έκδοσης έχοντας απαραιτήτως μαζί του α) το έντυπο του.

Ασφάλιση με Εργόσημο-Εγκύκλιος 27

https://www.kepea.gr/uplds/file/2018/ERGOSIMIOEGKYKLIOS27.pdf

22 Ιουν. 2015 ... χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, ανανέωση άδειας παραμονής υπηκόων τρίτων. ΑΔΑ: 6Ε9Ζ4691ΩΓ-ΟΚΨ. INFORMATICS. DEVELOPMEN.