ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/ 1969 ... - EUR-Lex

15 Νοεμ. 2016 ... Η «εγγενής απόκλιση» εκφράζεται σε g ή σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο ... Περιορίζονται στο να δέχονται αντικείμενα προς κατεργασία μέγιστης ... περιλαμβάνονται οι γυροσκοπικοί σταθεροποιητές, οι αυτόματοι πιλότοι και τα ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/ 1969 ... - EUR-Lex - Σχετικά Έγγραφα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/ 1969 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R1969&from=EN

15 Νοεμ. 2016 ... Η «εγγενής απόκλιση» εκφράζεται σε g ή σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο ... Περιορίζονται στο να δέχονται αντικείμενα προς κατεργασία μέγιστης ... περιλαμβάνονται οι γυροσκοπικοί σταθεροποιητές, οι αυτόματοι πιλότοι και τα ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/ 101 ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0101&qid=1469623187771&from=EN

28 Ιαν. 2016 ... καταχώριση, μια πρόσθετη προσαρμογή αποτίμησης (ΠΠΑ) θα πρέπει να υπολογίζεται ως η απόλυτη τιμή της διαφοράς μεταξύ των δύο, αφού η ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R1063&from=EN

30 Ιουλ. 2018 ... άρθρο 220, το άρθρο 223, το άρθρο 228 και τα άρθρα 231 έως 236 του κατ' ... Μεταφόρτωση (7/1)» δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «τη θέση 18» ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/ 907 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0907&from=EN

4 Ιουν. 2019 ... τη δοκιμασία πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας που αναφέρεται στο μέρος I του παραρτήματος II, στην περίπτωση που ... χειμερινών αθλημάτων καθώς και οργάνωσης ενεργειών διάσωσης. ... Προπονητής - Εκπαιδευτής.

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/ της ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015R2446&from=EN

29 Δεκ. 2015 ... υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές. ύλες. Κατασκευή από ... Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους από υφαντικές ύλες.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/ 625 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0625&from=EN

24 Απρ. 2018 ... κανονισμού, το οποίο εφαρμόζεται κατ' αναλογία στην εν λόγω αίτηση· β) σε περίπτωση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 του ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/ 35 ΤΗΣ ...

http://www.iac.org.cy/easyconsole.cfm/page/downloaddocument/filename/W005-2015%20Delegated%20Act%20Solvency%20II%20-%20Gr.pdf/type/pdf/folder/filename_el

σους Καϋμάν, τις Νήσους Φώκλαντ, το Γιβραλτάρ, το Μονσεράτ, τις Νήσους Πίτ ... της Μακεδονίας, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Μαυρο.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 667 ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0667&from=EL

19 Ιουν. 2014 ... 648/2012 και ο παρών κανονισμός αναφέρονται σε προθεσμίες και ημερομηνίες. ... Υπολογισμός των προθεσμιών, ημερομηνιών και διοριών.

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/ της ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R2268&from=NL

15 Δεκ. 2017 ... «Σύνθετες ενώσεις των ομάδων III/V» (3 6) είναι πολυκρυσταλλικά ή δυαδικά ή σύνθετα ... λειτουργίες και τα οποία έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: EL ... Τα “τεχνικά δεδομένα” είναι δυνατό να λάβουν τη μορφή οδηγιών ... 650 mm, κατασκευασμένοι από "υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα",.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/ 574 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0574&from=GA

31 Μαρ. 2017 ... σε αυτούς διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητά τους προς τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Αυτό συμβαίνει λόγω. της πολυπλοκότητας των ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/ 934 ΤΗΣ ...

http://greekwinefederation.gr/files/repository/20190613152907_oinologikespraktikes.pdf

13 Ιουν. 2019 ... (4) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής, της ... 20-2. Φάκελος 4.1.7 (1995). COEI-1AMMSUL x. 4.4. Όξινο θειώδες.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/ 35 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015R0035&from=EN

17 Ιαν. 2015 ... ... τις Νήσους Φώκλαντ, το Γιβραλτάρ, το Μονσεράτ, τις Νήσους Πίτ ... της Μακεδονίας, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Μαυρο.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/ 758 ΤΗΣ ...

http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/a952f02ac-285e-4617-8490-5f0f4b4aa7ac-64928-0

31 Ιαν. 2019 ... συμμετοχής σε τρίτη χώρα το δίκαιο της οποίας δεν επιτρέπει την εφαρμογή ... της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου, σε τρίτες χώρες όπου άλλες ...

B ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/653 ΤΗΣ ...

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/DELEGATED_REGULATION_2017_653_GR.pdf

γραφο 1. Άρθρο 9. Υπόδειγμα. Οι παραγωγοί PRIIP υποβάλλουν το έγγραφο βασικών ... κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/ 505 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0505&from=EN

27 Μαρ. 2019 ... ευρωπαϊκές χώρες» αποτελείται από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ... ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ... ΑΛΛΕΣ ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/ 295 ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0295&from=IT

28 Φεβ. 2018 ... 0,5753 x e. − 1,9x Pn. Mref. . ! ... Τα ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η) του.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/ 891 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0891&from=PT

25 Μάιος 2017 ... εξασφαλίζει επίσης τη συντήρηση των υλικών στοιχείων κατά τη ... αμπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυ.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/ 216 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0216&from=HU

15 Φεβ. 2018 ... Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)· υδροξείδιο του καλίου. (καυστική ποτάσα)· υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου. Ε. 2816. Υδροξείδιο ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/ 566 ΤΗΣ ...

https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=67e50862-953f-4740-9b3a-303301ec1368

18 Μάιος 2016 ... μενης ΒΒΟ. Η μία ακυρώνει την άλλη: δύο εντολές συνδέο νται ώστε εάν η μία από τις δύο εκτελεστεί, τότε η άλλη αφαιρείται από τις πράξεις της ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/ 157 ΤΗΣ ...

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Regulation-2019-157-existing-AS.pdf

1 Φεβ. 2019 ... 1025 Υπερμυρμηκικό οξύ παραγό μενο από μυρμηκικό οξύ και ... 79-14-1 x x x. 1026 Υπεροξικό οξύ παραγόμενο ... από υποχλωριώδες οξύ. SK.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/ 273 ΤΗΣ ...

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/2018_273.pdf

20 Δεκ. 2013 ... κεφαλαίων IV έως VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/274, ... σημείο των τετραγωνιδίων 9 και 10, αφού διαγράψουν τις λέξεις. «όνομα και ...

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/ 1018 ΤΗΣ ...

https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=eec514d3-3e7e-40c4-bc8a-94fcb280a464

29 Ιουν. 2016 ... πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους διαχειριστές της. αγοράς και τα πιστωτικά ιδρύματα. (Κείμενο ...

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2199 της ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R2199

30 Δεκ. 2019 ... φονικός πολυαιθέρας και γραφίτης εμποτισμένος με ρητίνες), ... φέρεια της καθόδου μέσω μονωτικού υλικού, είτε ο θάλαμος. ... ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ο συναφής εξοπλισμός και το «λογισμικό» που εκτελούν λειτουργίες τηλε.

B ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2446 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02015R2446-20180902&from=DE

2 Σεπτ. 2018 ... 2 έως 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επι ... γήσεις αποστολών εμπορευμάτων, απλή τοποθέτηση σε φιάλες,.

B ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2446 ΤΗΣ ...

https://portal.gsis.gr/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.LegalDocuments&UID=10521533&MemberName=Attachment&language=GR

2 Απρ. 2016 ... Dispense de signature. — Dispensa dalla firma. — Van ondertekening vrijgesteld. — Dispensada a assinatura. — Vapautettu allekirjoituksesta.

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32012R1268&from=EN

31 Δεκ. 2012 ... λογου συστήματος χαίρουν του νομικού τεκμηρίου ακεραιότητας ... ληλα και εγκαίρως ούτε μέσω δραστηριοτήτων βασισμένων στα κριτήρια της ...

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 626/2011 της Επιτροπής ...

http://www.cea.org.cy/Legisltaion/9-1-10%20Simansi%20elektrikwn%20suskeuon/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE/Regulation626-2011.pdf

6 Ιουλ. 2011 ... μόζονται σε κλιματιστικά αέρος-αέρος με ψυκτική ισχύ εξό δου (ή θερμαντική ... τερης ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να επιτραπεί να παρέ.

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1382/2014 της ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R1382&from=EN

30 Δεκ. 2014 ... φονικός πολυαιθέρας και γραφίτης εμποτισμένος με ρητίνες), ... Ο θάλαμος πληρούται με άζωτο, σφραγίζεται στην ατμοσφαιρική πίεση και η ... Εξοπλισμός τηλεμετρίας και τηλε-ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ...

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0053&from=EN

20 Ιαν. 2016 ... άλλους μικρούς καρπούς και μούρα, τις πατάτες και το γλυκό καλαμπόκι ... δ) άλλοι μικροί καρποί και μούρα ... Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα).

b κανονισμος (εε) 2016/679 του ευρωπαϊκου ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504&from=EN

4 Μάιος 2016 ... Δικαίωμα εναντίωσης. 1. Το υποκείμενο των ... β) της εθνικής άμυνας, ... λεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο και την.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/ 369 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0369&from=PL

16 Μαρ. 2016 ... ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/369 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ... σοβαρές δυσμενείς συνέπειες για την υγεία και τη ζωή τους. (2) ... μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια ...

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/ 854 ΤΗΣ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0854&from=FR

31 Μάιος 2016 ... της 30ής Μαΐου 2016 ... (1). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ορίζει ότι οι ισχυρισμοί υγείας στα τρόφιμα ... (1) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/ 996 ΤΗΣ ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0996&rid=22

22 Ιουν. 2016 ... ξηραμένα φύλλα του δένδρου μορίνγκα (Moringa oleifera). Το προϊόν χρησιμοποιείται ως συστατικό σε τρόφιμα. (όπως κρέμες, σάλτσες, σαλάτες ...

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/ 355 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0355&from=IT

12 Μαρ. 2016 ... επεξεργασία με αλκάλιο σε όλη την έκταση του υλικού σε pH > 12 για τουλάχιστον 8 ώρες· iii) οστά, εκτός από τα ειδικά υλικά κινδύνου που ...

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (pdf, 2.13 MB)

https://www.lafarge.gr/sites/greece/files/atoms/files/kts-2016_fek.pdf

2 Ιουν. 2016 ... Η μικρότερη τιμή αντοχής των πυρήνων του έργου ... o γαρμπίλι (λεπτό, χοντρό), ρυζάκι, ψηφίδα (για τα κλάσματα με 4mm< D≤16mm) o χαλίκι, σκύρα (για τα κλάσματα με D>16mm). Το χαλίκι προέρχεται από συλλεκτά αδρανή.

κανονισμος (εε) 2016/ 1037 του ευρωπαϊκου ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R1037&from=PT

30 Ιουν. 2016 ... Είναι ανάγκη, κατά τον προσδιορισμό της ύπαρξης επιδότησης, ... γεγονός και μόνον ότι δεδομένη επιδότηση παρέχεται προς επιχειρήσεις που ...