Δημόσια Πρόσκληση - OAED

8 Ιουλ. 2016 ... Υψηλής Ανεργίας (Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς) σε έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 8 µηνών και έχει ως διττό στόχο αφενός την άµεση αντιµετώ̟ιση ...

Δημόσια Πρόσκληση - OAED - Σχετικά Έγγραφα

Δημόσια Πρόσκληση - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%9D%CE%BF 7 - %CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%97 %CE%A3%

8 Ιουλ. 2016 ... Υψηλής Ανεργίας (Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς) σε έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 8 µηνών και έχει ως διττό στόχο αφενός την άµεση αντιµετώ̟ιση ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ NEE 18-66 5-7-19 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 10.000 %CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%99 %CE%97%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%91%CE%A3

5 Ιουλ. 2019 ... τόπο του ΟΑΕ∆, www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. ΑΔΑ: 66ΑΟ4691Ω2-Ρ5Ν. INFORMATICS. DEVELOPMEN.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13_2018 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/RIS3 %CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf/e31105a9-8aaf-49fb-8360-cda43a33fc36

28 Νοεμ. 2018 ... ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13/2018. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων. (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ...

Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2016 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%9D%CE%BF 6-2016 - %CE%91%CE%94%CE%91 71%CE%9F%CE%9A4691%CE%A92-%CE%943%CE%A

23 Ιουν. 2016 ... 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/ Β/22-02-2016) ΚΥΑ και µε την. µε αριθµ. ... 1.1 Η µακρά ύφεση στην ο̟οία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία έχει ε̟ηρεάσει ... εργασίας και, ταυτόχρονα, µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην ... 4. άνεργοι ̟τυχιούχοι ΑΕΙ ̟ανε̟ιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα,.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No 2_2019 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/2%CE%B7 %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1 %CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B

14 Φεβ. 2019 ... να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας µίας νέας οικονοµικής. οντότητας. Κεφάλαιο 2. Πλαίσιο ένταξης - ...

δημοσια προσκληση 5/2018 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1606212/6%CE%A4%CE%9A%CE%9B4691%CE%A92-3%CE%99%CE%A4.pdf/75233df1-2198-4583-acf6-b5582c6a3612

5 Ιουν. 2018 ... επιπλωμένα διαμερίσματα/δωμάτια), εφόσον έχουν επανακαταταγεί, ... Κω. ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9-2017 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/HOT SPOT %CE%B2%27 %CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82 %CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%9D%CE%BF 9-2017 %CE

27 Ιουλ. 2017 ... διαδικτυακούς τό̟ους του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), καθώς και του «∆ιαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 13 2016 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %28%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%94%CE%97%CE%9C%CE

12 Δεκ. 2016 ... ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13/2016. ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ. ΤΟΥ ΟΑΕ∆, ΓΙΑ ...

δημοσια προσκληση 5/2019 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1794012/6%CE%A01%CE%9E4691%CE%A92-%CE%9D9%CE%A7.pdf/63e1dbd9-a1e0-4a6b-a8d8-ebb3f8659d71

31 Μάιος 2019 ... εγκαίρως, σε χρόνο που θα τους επιτρέψει την υποβολή της αίτησης στις ... Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια/διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) πέντε (5), ... δικαιούχου είναι στον Πειραιά, μπορεί να επιλεχθεί κατάλυμα στην Αίγινα).

δημοσια προσκληση 30-49 ετων - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 30-49 %CE%91%CE%94%CE%91.pdf/0978a630-10aa-4af4-a54b-b00007a72317

2 Δεκ. 2016 ... ΛΑΥΡΙΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ 2. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 26. ΛΑΓΚΑ∆Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2. ΝΕΑΠΟΛΗΣ. 27. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No 11_2018 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 5500 22-29 %CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F %CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%

22 Νοεμ. 2018 ... Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 11/2018. Ειδικό πρόγραµµα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων.

05-12-2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _τελικό_ - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%9C%CE%95 %CE%91%CE%94%CE%91 7%CE%9C%CE%A8%CE%924691%CE%A92-8%CE%A48 %281%29

5 Δεκ. 2016 ... ... ηλικίας 30-49 ετών». ΑΘΗΝΑ 2016. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Νο12/2016. ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΑΔΑ: 7ΜΨΒ4691Ω2-8Τ8 ...

ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6 2016 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%9D%CE%BF 6-2016 - %CE%91%CE%94%CE%91 71%CE%9F%CE%9A4691%CE%A92-%CE%943%CE%A

23 Ιουν. 2016 ... EEST. Reason: Location: Athens ... στον διαδικτυακό τό̟ο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµο̟οιώντας το σχετικό ̟εδίο. καταχώρισης ...

Δημόσια Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Κοινωνικού ... - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1794012/6%CE%A01%CE%9E4691%CE%A92-%CE%9D9%CE%A7.pdf/63e1dbd9-a1e0-4a6b-a8d8-ebb3f8659d71

31 Μάιος 2019 ... να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των. Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ...

δημοσια προσκληση οαεδ 3 2019 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%97 8933 %CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3 %28%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%

7 Μαρ. 2019 ... ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ... Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δημόσια Πρόσκληση Νο11/2017 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 55-67 %CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D %CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3

30 Αυγ. 2017 ... ώρα 10η πρωινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό ... ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για εργασία στις επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του. δηµοσίου τοµέα ... Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. ... Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆. 4.Όροι.

Πατήστε εδώ για να δειτε την Δημόσια Πρόσκληση - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214496/%CE%A8%CE%9F694691%CE%A92-%CE%A1%CE%91%CE%98-1.pdf/d2878063-1553-4c6d-b082-7887b50a256f

27 Ιαν. 2020 ... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΟΥΝΑΡΗ 2 &. Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 518. ΤΚ: 17456 ΑΛΙΜΟΣ.

ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο7 - 2016 -8-7-2016 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%9D%CE%BF 7 - %CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%97 %CE%A3%

8 Ιουλ. 2016 ... Το µε αριθµό 8634/07-07-2016 έγγραφο του ΑΣΕΠ, µε το ο̟οίο εγκρίθηκε η ... 3.737 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Α΄ΚΥΚΛΟΣ) είναι η Ειδική Υ̟ηρεσία ... της κατά την προκήρυξη απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ...

15-11-2019 δημοσια προσκληση 13/2019 - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1887872/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 13.2019.pdf/241d8ba7-f9e5-4458-b536-2bb03534c9d4

15 Νοεμ. 2019 ... Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας. 1. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα.

Δημόσια Πρόσκληση

http://www.oasa.gr/pdf/el/oasa/oaed/dhmosiaprosklhsikoinwfwle2.pdf

13 Νοεμ. 2013 ... στον διαδικτυακό τό̟ο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµο̟οιώντας το σχετικό ... καθώς και του «∆ιαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.

προσκληση - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214500/BNSPROSKLHSH2019.pdf/a8523f09-790a-4c61-9f33-8f2b3aed2cc8

17 Μάιος 2019 ... Με την κατάθεση της αιτήσεως στον Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό ... αίτηση θα συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη για το ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2016

http://www.hhf.gr/wp-content/uploads/2016/10/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A4%CE%9F%CE%

Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. ... Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30-49 ΕΤΩΝ

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 30-49 %CE%91%CE%94%CE%91.pdf/0978a630-10aa-4af4-a54b-b00007a72317

2 Δεκ. 2016 ... «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ... 16550/28-11-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3860/Β/01-12-2016) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να ... που επιδοτείται και γενικά την εφαρµογή του κάθε προγράµµατος, ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/documents/10195/1969509/6%CE%9A3%CE%9D4691%CE%A92-%CE%A17%CE%9A.pdf/4d3064b2-057c-459a-b798-9d6021142b44

12 Μαρ. 2020 ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ... διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www . oaed . gr ) από τις 17.03.2020 έως την ...

προσκληση ενδιαφεροντος - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214500/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%92%CE%9D%CE%A32018.pdf/26377c0d-a698-4abd-b3c8-14d6ec3342f1

10 Μάιος 2018 ... Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό του ΟΑΕΔ της περιοχής τους και ... α) Ιδιωτικοί υπάλληλοι: βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη(πρόσφατη).

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1735140/606-19PROC006004368-PROSKLHSH-65%CE%A4%CE%9A4691%CE%A92-%CE%91%CE%914_signed.pdf/242ffa70-9c8b-4634-b6e2-29c0e77c3c1c

10 Δεκ. 2019 ... 24 ώρες. (1 φύλακας ανά βάρδια). ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΚΠΑ2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ. 9.699,87 €.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ 3 2019

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%97 8933 %CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3 %28%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%

7 Μαρ. 2019 ... ... υ̟ηρεσιών µε έµφαση στην ̟ροώθηση της. χρήσης τεχνολογιών ̟ληροφορικής και ε̟ικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα. ΑΔΑ: 6ΡΛΖ4691Ω2- ...

δημοσια προσκληση 6/2015 - ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/documents/10195/1224065/dimproskl16.pdf/849a7ffc-43f5-49b8-bf26-6789da7a2801

10 Σεπτ. 2015 ... Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016» καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν.

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Οργανισμός ... - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214532/%CE%A0%CE%94%CE%9C-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7 %CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD 207.pdf/53e0a0ad-ad83-49

24 Μάιος 2017 ... γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Μακεδονίας επί της οδού ... Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων ... ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:30 π.μ – 14:30 μ.μ (τηλ 2313322522-20-25,.

Πατήστε εδώ για να δειτε την Δημόσια Πρόσκληση - ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214496/%CE%A8%CE%9F694691%CE%A92-%CE%A1%CE%91%CE%98-1.pdf/d2878063-1553-4c6d-b082-7887b50a256f

27 Ιαν. 2020 ... ΤΚ: 17456 ΑΛΙΜΟΣ ... το τηλέφωνο επικοινωνίας. - και να ... τηλ. 2313-331540, τουλάχιστον επιπέδου Β.1. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θα ...

δημοσια προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος στο πλαισιο ...

https://egf-greece.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_Attica-Publishing.pdf

13 Νοεμ. 2019 ... ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΚ. − Ηράκλειο Αττικής : Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, 14121, τηλ. 210 6858760, κα Πισπιρίγκου Χρυσάνθη. − Αργυρούπολη : Λ.

δημοσια προσκληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ...

https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/10/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9

ηλεκτρονικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το απογραφικό Δελτίο Εισόδου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς. πρόσβασης σε αυτό. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτών θα ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13-2017 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ...

https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/10/18-24-%CE%92-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9D%CE%BF-13-2017-%CE%A9%CE%99%CE%A184691%CE%A92-%CE%95%C

4 Οκτ. 2017 ... ΑΜΦΙΣΣΑΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2. ΛΑΜΙΑΣ. 20. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ.

προσκληση δημοσια διαβουλευση επι του σχεδιου τεχνικων

http://www.paidon-pentelis.gr/siteapps/Drupal-20492/htdocs/sites/default/files/field/prom_files/prosklisi_68.pdf

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 ΤΚ 15236 ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 210-8036200 ΦΑΞ 21033012. 1 ... 4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα προκηρυχθεί ...

Δημόσια Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ...

http://www.oaed.gr/documents/10195/1606212/6%CE%A4%CE%9A%CE%9B4691%CE%A92-3%CE%99%CE%A4.pdf/75233df1-2198-4583-acf6-b5582c6a3612

5 Ιουν. 2018 ... αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας (αναλυτικά ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ... - OAED

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214496/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%9A%CE%91%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_signed.pdf/8c3a82c8-9e15-441a-a8b7-f99be4d3bb26

28 Ιαν. 2020 ... σύμβαση του ΟΑΕΔ με την Ένωση Προσώπων με την επωνυμία. «EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ.