χρονικα - eJournals

Χαρά Λιουδάκη-Κυπραίου, φιλόλογος, έρευνήτρια, τήν 31 Δεκεμβρίου. 1981. Ίλιάνα Κοτσώνη, καθηγήτρια Γαλλικών, μερικής άπασχόλησης συνερ- γάτρια ...

χρονικα - eJournals - Σχετικά Έγγραφα

χρονικα - eJournals

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2607/2372

Χαρά Λιουδάκη-Κυπραίου, φιλόλογος, έρευνήτρια, τήν 31 Δεκεμβρίου. 1981. Ίλιάνα Κοτσώνη, καθηγήτρια Γαλλικών, μερικής άπασχόλησης συνερ- γάτρια ...

ΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/esperia/article/viewFile/2088/1928.pdf

λόγους και μέλη της ορθόδοξης αδελφότητας Βενετίας κατά το χρονικό διά ... Τ. STOIANOVICH, Ο κατακτητής ορθόδοξος βαλκάνιος έμπορος, στο: Η οικονομική ...

Τόμοι Α' (1938) - ΙΖ' (1980) Τα Μικρασιατικά Χρονικά ... - eJournals

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2598/2363.pdf

Καρακάσης Λ., Λαϊκά τραγούδια καί χοροί τής Σμύρνης, Δ' 301-316,. 437-451. 120. Καραράς Ν., Ό Μπουρνόβας. 'Ιστορική τοποθέτηση τού χωρίου,. ΣΤ' 137-148.

ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1982-06-0552-0553.pdf

όποιο κτίσθηκε ή Περσέπολις, έκ- βάλλει στον Περσικό Κόλπο. Ό. έντοπισμός τών ... όδοϋ Άχαρνών 155 (Η' Α/Τ) καί. ΣΚΕΝΤΖΟΣ Χαράλαμπος τοϋ Γεωργίου.

Κρητικά Χρονικά

http://www.historical-museum.gr/files/Cretica_Chronica_vol._1-39_greek.pdf

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Α΄ (1947). 2. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Β΄ (1948). 3. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Γ΄ (1949). 4. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Δ΄ (1950). 5.

* βιογραφίες-χρονικά * βιογραφίες-χρονικά

https://www.vivliopoleiopataki.gr/files/13496.pdf

Η φίνα μελαχρινή γυναίκα, με το χαρακτηριστικό λιτό ταγέρ ... από μητέρα σε μικρή ηλικία, n Γκαμπριέλ μεγάλωσε σε ... του και στην ετεροθαλή αδελφή του, στήνει ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1963-07-15-0244.pdf

Εύαγγέλου, 5) Ρεντζής Κωνσταντίνος τοΰ Χαριλάου, 6 ) Γεωργιόπουλος Βύρων τοΰ 'Αναστασίου. *. *. *. Η ΦΙΛΑΡΜ ΟΝΙΚΗ Τ Η Σ ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/3893/1/IBR_Moschonas_77_01.pdf

ΣΠΥΡΟΥ Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ, 'Εκθέσεις Ελλήνων προξένων στα Επτάνησα κατά. Σελ. τήν περίοδο της Θ' 'Ιονίου Βουλής ( 1850 - 1851). 1-44. ΓΕΡ. Η. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ ...

ΑΧΤΥΝΟΛΙΙΚΛ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1981-12-0546-0547.pdf

Όμως, έδώ, σ' ένα μικρό τραγούδι, μιά ... τραγούδι: Απόψε ή μάνα τού γαμπρού κι' ή πεθερά τής νύφης, μέ τούς άέρες ... στή τοΰ Ρασπούτιν, τόν πρίγκιπα φέλιξ.

αατυνομικα χρονικά

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1970-06-01-0409.pdf

ευταξίας καί άνέσεως, ή κανονιστικών παραβάσεων. (26) οδτινος ή ... Τελέσας λαμπρώς τήν 11ην Μαίου τού. 489 ... ναντώμεν περιπτώσεις ομοφυλοφιλίας, παιδε.

® ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ i: ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1973-02-0441.pdf

21 Φεβ. 1973 ... θέτομεν τήν παρατήρησιν, δτι δσον μεγαλύτερον είναι τό ύψος,. εις τό όποιον έκρήγνυται ή ... μαντ, έτών 24 καί Γιουσέφ Α. Μωχά- μαντ, έτών 30 ... νου, Σαμαρτζή 'Αναστασία τοδ Παναγιώτου, Σταυροπούλου Γα- ρυφαλιά τοδ ...

ASTYNOAtIKA ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1980-08-0530-0531.pdf

παρελάσεις άρμάτων, δελφίνια, δρά. κοντες, νεράιδες κΓ άλλες παραστά ... «Οικογενειακός 'Ονειροκρίτης» τόν όποιον συνεβουλεύοντο οί γιαγιάδες. μας περνά ...

Μικρασιατικά Χρονικά

http://en.kms.org.gr/Portals/0/index/mikrasiatika-xronika.pdf

Σύλβιος, Λαογραφικά Σμύρνης. Γητειές και Ξόρκια, Α' 268-279. 239. , Λαογραφικά Σμύρνης, Β' 367-390. 240. “Ο Κλήδονας (λαογραφικά Σμύρνης), Γ' 390-406.

IΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ * ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1962-12-01-0229.pdf

ληνολάτρη ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Χρειάστηκε γιά τοϋτο νά έλθη στά Ίόνια νησιά ό Δον Λορέντζο ... Θεοτόκης καί ό Λορέντζος Μαβίλης στήν Κέρκυρα. Πλάι στο ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.pdf

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/FA3875AD746AB1FBC225841600377DBD/$file/%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91.pdf

Όσον αφορά στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα απο- τελεί μια σοβαρή εν ... Φραντζή ευχαρίστησε τον Εκπρόσωπο Τύπου για την πα- ρουσίαση και μεταξύ ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ HI

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1971-03-0418.pdf

ύποστηρίζων δτι ούδεμία ευθύνη βαρύνει τδν υιόν του. Έν προκειμένη), δέον νά ... ταίος φορεύς θά καθίστατο ό Ιωάν, ή Ιων Δραγουμης εις τήν μυστικήν ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ I ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1961-10-01-0201.pdf

δτι οί άπαγωγεΐς θά διάβαζαν τή «Χόουμ Νιούς»; Γιατί είχε κάνει μιά τέτοια τρέλλα;. 'Ο Δρ. Κόντον ... νεται δτι άπέθανε άπό άσφυξία, άπό τό φίμωτρο. 'Ασφαλώς τά.

Ελληνικά Χρονικά

http://www.iedep.gr/images/stories/teuxi/issue32_1/Civilisation.pdf

για τη σύσταση εφημερίδας «εἰς διάδοσιν εἰδήσεων». Ο Τύπος στην υπηρεσία της Ελληνικής Επανάστασης. Τα «Ελληνικά Χρονικά». Πολιτισμός. Civilisation.

Χρονικά επιρρήματα

https://prwtokoudouni.weebly.com/uploads/2/1/5/3/21535154/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf

Πού; (τόπος). ΧΡΟΝΙΚΟ. ΕΠΙΡΡΗΜΑ. ΤΡΟΠΙΚΟ. ΕΠΙΡΡΗΜΑ. ΠΟΣΟΤΙΚΟ. ΕΠΙΡΡΗΜΑ. ΤΟΠΙΚΟ. ΕΠΙΡΡΗΜΑ. Τα χρονικά επιρρήματα δείχνουν πότε γίνεται κάτι.

Πρεβεζάνικα Χρονικά

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC._%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%C

13 Ο αείμνηστος Δημήτριος Παπαγιάννης (1910-1989) ήταν συνταξιούχος δάσκαλος, κα-. ταγόμενος από τα ... Ανώνυμος, Δημήτρης Μπέκας [βιογραφικό σημείωμα], σελ. 2. 609. ... Σπύρος Κατσίμης, Η παλαιά διαδρομή [ποίημα], σελ. 425. 732.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1955-06-15-0050.pdf

ανατροπήν, εις τό Βερολίνειον Συνέδριον τοϋ 1878, τής συνθήκης τοϋ 'Αγίου Στε φάνου, διά τής ... ρισεν ή συνθήκη τοϋ Νεϊγύ τοϋ 1919. Τότε ένεφανίσθησαν επί ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ! ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1967-11-01-0347.pdf

Τό 'Έθνος κλίνει εύλαβικώς τό γόνυ εις τήν Δόξαν της 28ης 'Οκτωβρίου 1940 ... δονεΐται από εθνικόν αίσθημα κατά τήν επέτειον τοΰ θαύματος τοΰ έλληνικοΰ «ΟΧΙ», ... θος τής έλληνικής νεότητος καί δ Στρατός μας μέ τόν άσύγκριτον ήρωϊσμόν των καί ... φύγουν είς τήν 'Αλβανίαν. 'Ολόκληρος δ βαρύς οπλισμός των καί μεγάλαι ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ , ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1963-12-15-0254.pdf

Τόμαν, βροντοφώνησε μέσα στο δικαστήριο ότι ή Μαργαρίτα ήταν άθώα καί έζή- τησε τήν πανηγυρική άπαλλαγή της, ύπεστήριξεν ότι καί νά τον είχε σκοτώσει πάλι.

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

http://www.evaggelismos-hosp.gr/files/epistimoniki_enosi/2018_PRAKTIKA_23o.pdf

2 Μαρ. 2018 ... Χ. Καλλιάνος ... κακή διατροφή, η ηλικία, η διανοητική κατάσταση, η θερμοκρασία, ... Ιωάννης Α. Χαβελές1, Κωνσταντίνος Γ. Κάππος2.

ι αστυνομικά χρονικά

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1968-06-01-0361.pdf

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΓΟΝΟΣ. Ο φόνος τοΰ εργολάβου Δημ. Άθανασοπούλου , ύπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπ. Λεωτσάκου. (Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) .

Χρονικά - AgroStrat

https://www.agrostrat.gr/sites/default/files/inventory/Chem_Chro_MAR_2015_260515.pdf

3 Μαρ. 2015 ... Α. Η παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την Οργανωτική Επιτροπή του 29 ου ΠΜΔΧ. Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Λ.

Χρονικά - ΕΚΠΑ

http://jupiter.chem.uoa.gr/thanost/XX/XX_80_2_2018.pdf

3 Μαρ. 2018 ... μαθητών που διακρίθηκαν στον 31ο ΠΜΔΧ, στην. 49η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ και στον Πανευρωπαϊκό. Διαγωνισμό πειραμάτων «CHEMISTRY ...

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά

https://www.hasd.gr/innet/UsersFiles/admin/documents/Diabitologika/2012_3/perilhpseis.pdf

Στόχος της έρευνάς μας ήταν η μελέτη της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ σεξουαλικής δυ ... Αικ. Λυσίτσκα, Ε. Γκονέζου, Ν. Σαμπάνης, Ε. Τσότσιου, Χ. Καβλακούδης,.

Eκδρομικά Χρονικά - οφοεσε

http://ofoese.gr/wp-content/uploads/2019/08/EKDROMIKA_XRONIKA_24_gia-diadiktio.pdf

Βασίλης Ε. Κατσαντώνης. Στέφανος Ι. Λιβέρης ... Βασίλειος Ε. Κατσαντώνης. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ... Ο μαζικός τουρισμός με τα οργανωμένα ταξι- διωτικά γραφεία, η ...

ΑΣΤΥΝ ΟΜΙΚΑ » ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1961-07-01-0195.pdf

Πολιτείες τής 'Αμερικής, μετά άπό τόν Τζών Ντίλιγκερ. Είχε γραφή στον κατά λογο των πλέον καταζητουμένων άτόμων τοΰ F.B.I, άπό τάς άρχάς τοΰ 1960, όταν.

ΑΓΓΥΝ ΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1965-12-15-0302.pdf

Οτοτε ανακριτής Κωτσόβολος —ήδη συνταξιούχος — μή εμπιστευόμενος τήν έξέτασιν τοΰ ... γρίνιου - 'Έργα 'Αχελώου - Καρπενήσι - Λαμία) .'Υπό του 'Υπα.

ΓΓΥΝ OMIK A ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1967-02-15-0330.pdf

ώμή πιά ή έρώτησις στδ νεαρό Χριστοφιλέα άπδ τδν άνακριτή. — Λές δτι ... Τδ γεγο. νός δτι ή δευτέρα σύζυγος τοΰ Ζαχαριάδη, ή Ρούλα Κουκούλου έγραφε τοΰ 1949 ... ΝΕΚΡΑ ή Σταυρούλα Λάντζου, τήν δποία παρέσυρε, στδ έργοστάσιο Βου-.

ΑΓΓΥΝ ΟΜΙΚΑ ι ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1967-11-15-0348.pdf

ίσχυρά πλήγματα κατά τών δμάδων δολιοφθορών καί στρατολογίας μελών τοΰ κομ- ... Ό Δημήτριος Τερτίπης, αξιωματικός τοΰ Πεζικού, γεννήθηκε στή Στυλίδα.

ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - WordPress.com

https://kaliviotis.files.wordpress.com/2014/11/c2abcebaceb1cf81ceb4ceb9cf84cf83ceb9cf89cf84ceb5cf83-cebbceb1cf8acebacebfceb9-cebfcf81ceb3ceb1.pdf

Θα με θυμάσαι και θα κλαις που είν' ο Κώστας μου θα λες. Γ. Στο λαϊκό περιοδικό «ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ» τεύχος 28, κατα- γράφονται οι στίχοι του ...

nοσοκομειακα χρονικα - ευαγγελισμος

http://www.evaggelismos-hosp.gr/files/epistimoniki_enosi/2014_19_SSIE.pdf

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ. ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) Υψηλάντου 45‐47, 106 76 Αθήνα.

ΑΣΤΥΝ 0Μ1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1961-09-15-0200.pdf

το πότε θά γίνη ό γάμος μας, καί άλλα πολλά. "Υστερα μέ ρώτησε. ... Ουγγρικός χορός: Τοϋ Μπράμς, 4) 'Επιλογή άπό όπερέττες: Τοΰ Θ. Σακελλαρίδη,. 5) 'Επιλογή ...