ΑΠΣ

Με το µάθηµα "Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο" στο ∆ηµοτικό επιδιώκεται η συστηµατική ... Στη διαπίστωση από το µαθητή της συµβολής των Φυσικών Επιστηµών στη βελτίωση ... και η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης στο δηµοτικό σχολείο επιτυγχάνονται αν ... ασκήσεις και τις άλλες ποικίλες δραστηριότητες, δίνεται η ευκαιρία στους ...

ΑΠΣ - Σχετικά Έγγραφα