ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ... - ELPEN

Δοσολογία. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνετε το Rolenium® κάθε μέρα, μέχρι ο γιατρός να σας συμβουλεύσει να το διακόψετε. Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ... - ELPEN - Σχετικά Έγγραφα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ... - ELPEN

https://www.elpen.gr/media/inlinepics/fox/ROLENIUM_INHALATION%20POWDER%20%28500-50%29MCG%20DOSE_%CE%A6%CE%9F%CE%A7.pdf

Δοσολογία. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνετε το Rolenium® κάθε μέρα, μέχρι ο γιατρός να σας συμβουλεύσει να το διακόψετε. Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ... - ELPEN

https://www.elpen.gr/media/inlinepics/fox/ERCIBA_FILM%20COATED%20TABLET%2060MG%20TAB_%CE%A6%CE%9F%CE%A7.pdf

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

φυλλο οδηγιων χρησης : πληροφοριες για τον χρηστη - ELPEN

https://www.elpen.gr/media/inlinepics/fox/ANTORCIN_FILM%20COATED%20TABLET%2020MG%20TAB_%CE%A6%CE%9F%CE%A7.pdf

Antorcin® 40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Atorvastatin calcium. 5500662/151. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη ... - ELPEN

https://www.elpen.gr/media/inlinepics/fox/OCTEGRA_SOLUTION%20FOR%20INFUSION%20400MG%20250ML_%CE%A6%CE%9F%CE%A7.pdf

OCTEGRA 400 mg/250 ml διάλυμα για έγχυση. Για χρήση σε ενήλικες. Moxifloxacin. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή ... - ELPEN

https://www.elpen.gr/media/inlinepics/fox/PLATOREL_FILM%20COATED%20TABLET%205MG%20TAB_%CE%A6%CE%9F%CE%A7.pdf

αντισυλληπτικό από του στόματος (το χάπι), θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ή αντιϊκή θεραπεία όπως ritonavir με lopinavir και/ή atazanavir ή simeprevir ...

φυλλο οδηγιων χρησης - ELPEN

https://www.elpen.gr/media/inlinepics/fox/PENRAZOL_GASTRO-RESISTANT%20CAPSULE,%20HARD%2020MG%20CAP_%CE%A6%CE%9F%CE%A7.pdf

(π.χ. παντοπραζόλη, λανσοπραζόλη, ταμπεπραζόλη, εσομεπραζόλη). • σε περίπτωση που λαμβάνετε φάρμακα που περιέχουν νελφιναβίρη (χρησιμοποιούνται για ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ... - ucb

https://www.ucbpharma.gr/_up/ucbpharma_gr/documents/Zirket_Oral_Drops_PI_Oct2017.pdf

Ζιρτέκ 10 mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα. Σετιριζίνη διυδροχλωρική. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να πάρετε αυτό ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες ...

https://www.papaloizou.com/PublicDocsPDF/PILs/Atacand-Plus_PIL.pdf

Τι περιέχει το Atacand Plus. Οι δραστικές ουσίες του Atacand Plus είναι η καντεσαρτάνη σιλεξετίλη και υδροχλωροθειαζίδη. Τα δισκία περιέχουν είτε 8 mg, ή 16 mg ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ... - Bayer

https://www.bayer.gr/static/documents/PH_Products/02.April_2016/ADALAT%20sol.inf_01042016.pdf

Το Αdalat ενέσιμο διάλυμα για έγχυση είναι πολύ ευαίσθητο στο φώς. Το επικαλυμμένο με κίτρινη θήκη φιαλίδιο θα πρέπει επομένως να αφαιρείται από το κουτί ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ... - Servier

https://www.servier.gr/sites/default/files/spc-pil/vastarel.pdf

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών. Το φάρμακο αυτό μπορεί να σας προκαλέσει ζάλη και υπνηλία και μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ... - Lundbeck

https://www.lundbeck.com/upload/gr/files/pdf/productscyprus/Cipralex_tabsPIL10v024%28051MR100921%29.pdf

Φυλάξτε το φυλλάδιο. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδιαβάσετε. • Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. • Το φάρμακο αυτό έχει ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ... - Pfizer

http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=10226

Ponstan 50 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα. Ponstan 500 mg υπόθετο. Μεφαιναμικό οξύ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ... - LEO Pharma

http://www.leo-pharma.gr/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FLEO_GR%2FPILs%2FENSTILAR PIL.pdf

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας. ... με πρήξιμο του προσώπου ή άλλων μερών του σώματος, όπως τα άρκα.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη

https://www.anabiosis.gr/uploads/files/2018/07/310_4015.pdf

δύσμορφα νύχια, πόνος και πάχυνση της κοίτης του νυχιού. • Παρωνυχία (φλεγμονή του ιστού που περιβάλλει ένα νύχι). • Φλεγμονή ... 15562 Χολαργός, Αθήνα.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ...

https://www.papaloizou.com/PublicDocsPDF/PILs/Afluon_PIL.pdf

Afluon nasal spray PIL 14 EMA (GR140122). 1. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. AFLUON 0,1% (w/v) ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

https://www.msd.gr/static/pdf/VAQTA_25-IB-064-03_11_2017-PIL.pdf

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α, αδρανοποιημένο, προσροφημένο ... Όταν χορηγείται σε εσάς ή το παιδί σας το εμβόλιο VAQTA 25 U/0,5ml, η φυσιολογική άμυνα του.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ...

http://www.galenica.gr/assets/assets_old/files/fox/PL_VERTIGO_VOMEXcap_OTC.pdf

Dimenhydrinate Nicotinic acid Pyridoxine hydrochloride. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ... - Servier

https://www.servier.gr/sites/default/files/spc-pil/trivastal_50mg-pil_el-sh_change_address.pdf

Μην πάρετε το TRIVASTAL: - σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη πιριβεδίλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου ...

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ... - ucb

https://www.ucbpharma.gr/_up/ucbpharma_gr/documents/Zirtek%20oral%20drops%20PI%20%20AUG%202019.pdf

To διάλυμα πόσιμων σταγόνων Ζιρτέκ 10 mg/ml ενδείκνυται σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς ... να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λήψη του Ζιρτέκ με αλκοόλ.

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη XANAX 0,25 ...

http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=10304

Το XANAX περιέχει τη δραστική ουσία αλπραζολάμη. Η αλπραζολάμη ανήκει ... Η συνήθης δοσολογία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Συνηθισμένη Δοσολογία.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Zarvalor 5 mg ...

https://winmedica.gr/wp-content/uploads/2018/05/ZARVALOR-PIL.pdf

Zarvalor. ®. 10 mg / 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Αμλοδιπίνη / Ατορβαστατίνη. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ... - Olvos Science

http://www.olvosscience.gr/assets/files/Seractil%20400%20mg.pdf

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Seractil 400 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Δεξιβουπροφαίνη. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Topamac 25 ...

https://www.janssen.com/greece/sites/www_janssen_com_greece/files/topamac_pil_0.pdf

Topamac 50 mg καψάκια, σκληρά. Τοπιραμάτη. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι ...

1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Prograf 0,5 ...

https://www.astellas.com/gr/system/files/2019-11/Prograf_caps_PIL_NGfinal_1019_updated_cc.pdf

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε ... Καψάκια με αδιαφανές ανοικτό κίτρινο χρώμα που φέρουν τυπωμένο με ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη ZITHROMAX ...

http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=10272

ZITHROMAX 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Διυδρική αζιθρομυκίνη. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Zestril 5 mg ...

https://www.papaloizou.com/PublicDocsPDF/PILs/Zestril_PIL.pdf

παράδειγμα βαλσαρτάνη, τελμισαρτάνη, ιρβεσαρτάνη), ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά προβλήματα που σχετίζονται με διαβήτη. -. Αλισκιρένη. Ο ιατρός σας μπορεί να ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Nicorette ...

https://www.nicorette.gr/sites/nicorette_gr/files/nicorette-icemint-2mg.pdf

... φύλλο οδηγιών: 1. Τι είναι οι τσίχλες Nicorette Icemint και ποια είναι η χρήση τους. 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιµοποιήσετε τις τσίχλες Nicorette Icemint.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Likacin Gel 5 ...

https://crosspharma.gr/inc/uploads/2017/09/Osaera_PIL-Likacin-Gel.pdf

H αμικασίνη είναι ένα αμινογλυκοσιδικó ημι-συνθετικó αντιβιοτικó. Ο βακτηριακóς του. μηχανισμóς δράσης είναι óμοιος με αυτóν των άλλων αμινογλυκοσιδών και ...

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το Χρήστη Bondamax 75 ...

https://www.elpen.gr/media/inlinepics/fox/BONDAMAX%2075_FILM%20COATED%20TABLET%2075MG%20TAB_%CE%A6%CE%9F%CE%A7.pdf

Bondamax 75. ® επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 75 mg. νατριούχος ρισεδρονάτη. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ... - Tantum Verde

https://tantumverde.gr/wp-content/uploads/spc/Tantum_Verde-SPRAY_EL_PIL_141217.pdf

Το εκνέφωμα Tantum Verde 15 ml συνιστάται ιδιαίτερα σε ασθενείς που αδυνατούν να κάνουν γαργάρες. Για περιορισμένο αριθμό ασθενών, τα στοματοφαρυγγικά ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη LADOSE 20 mg ...

https://pharmaserve.gr/wp-content/uploads/2017/03/LADOSE_ORAL.SOL_20_5_PIL_020819.pdf

γιατρός σας θα ελέγξει και θα ρυθμίσει τη δοσολογία σας εάν είναι απαραίτητο εντός 3 έως 4 εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας. Εάν χρειαστεί, η ...

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Gadovist PFS ...

https://www.bayer.gr/static/documents/PH_Products/PH_Q4_2017/Gadovist%20PFS_12.12.2017.pdf

κνίδωση (εξάνθημα παρόμοιο με αυτό που προκαλείται από τσουκνίδα) ... Έχει αποδειχτεί ότι οι χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές ιδιότητες κατά τη χρήση του.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Atacand 4 mg ...

http://www.papaloizou.com/PublicDocsPDF/PILs/Atacand_PIL.pdf

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Nexium 10 mg ...

https://www.papaloizou.com/PublicDocsPDF/PILs/Nexium-Sachet_PIL.pdf

Αυτά λειτουργούν μειώνοντας την ποσότητα του οξέος που παράγει το στομάχι σας. To Nexium χρησιμοποιείται για την θεραπεία των ακόλουθων καταστάσεων:.

φυλλο οδηγιων χρησης: πληροφοριες για τον χρηστη - WinMedica

https://winmedica.gr/wp-content/uploads/2016/07/PIL-IRBEPRESS-PLUS.pdf

IRBEPRESS PLUS. 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg δισκία. 300 mg/25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Ιρβεσαρτάνη / Υδροχλωροθειαζίδη. Διαβάστε ...

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Zestoretic (20 ...

https://www.papaloizou.com/PublicDocsPDF/PILs/Zestoretic_PIL.pdf

σαρτάνες - για παράδειγμα βαλσαρτάνη, τελμισαρτάνη, ιρβεσαρτάνη), ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά προβλήματα που σχετίζονται με διαβήτη. • αλισκιρένη. Ο ιατρός ...