ιουνιος 2018 - European Commission - Europa EU

1 Σεπτ. 2014 ... ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ και τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του ... Santorini,. 4. ... έντυπα και επιστολόχαρτα και με παρόμοια ταχυδρομική.

ιουνιος 2018 - European Commission - Europa EU - Σχετικά Έγγραφα

ιουνιος 2018 - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34745/attachments/1/translations/el/renditions/native

1 Σεπτ. 2014 ... ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ και τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του ... Santorini,. 4. ... έντυπα και επιστολόχαρτα και με παρόμοια ταχυδρομική.

ιουνιος 2018 - European Commission - European Union

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34745/attachments/1/translations/el/renditions/native

1 Σεπτ. 2014 ... και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα ... για συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και χρηματοδότηση από SRSS. ΕΠΟΠ.

1968 I 2018 - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxud-50-poster2-en.pdf

I stop smugglers to make sure endangered animals stay where they belong. Piotr. POLAND. 1968 I 2018. 50 years of EU Customs Union. Taxation and.

η κατασταση της ενωσης το 2018 - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_el_4.pdf

20 Σεπτ. 2018 ... του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος. Η ομιλία ... Γι' αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή σάς προτείνει σήμερα και πάλι τη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική ... Συμβούλιο να πάρει μια τέτοια απόφαση και θεωρώ ότι ήρθε ... περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, όπως το νέο.

2018 SBA Fact Sheet - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/13/translations/en/renditions/native

transfer, accelerator, early stage/seed and growth stage private ... http://iobe.gr/docs/research/RES_05_B_30042018_REP_GR.pdf, in Greek, last accessed ...

the 2018 eu justice scoreboard - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf

PDF ISBN 978-92-79-79985-3 ISSN 2467-2254 doi:10.2838/546593 ... (79) 2017 data collected in cooperation with the group of contact persons on national ...

eGovernment Benchmark 2018 - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-47/egovernment_benchmark_2018_background_report_F21FA84B-0254-F4DB-7B2FC4567D4AA925_55487.pdf

30 Jun 2018 ... Written and reviewed by Dinand Tinholt, Niels van der Linden, Sem ... Online availability of public services at national, regional and local level. 35 ... Slovenia – Central platform for Authentication and e-Signature Service SI-PASS. 189 ... 3 For the latest version please see: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/ ...

Convergence Report 2018 - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip078_en.pdf

Acceding Countries and ERM2 by the Informal ECOFIN Council, Athens, 5 April 2003. 5 ... 102.5. 100.0. 102.12. 105.1. Residential investment 9) (%). n.a.. n.a.. n.a.. n.a.. n.a.. n.a. ... "voice and accountability" and control of corruption, but they ...

2018 SBA Fact Sheet - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/22/translations/en/renditions/native

2018 SBA Fact Sheet. Poland. Key points. Past & future SME performance1: SMEs account for 51.4 % of value added and 68.1 % of employment in Poland's ...

η κατασταση της ενωσης το 2018 - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_el_4.pdf

20 Σεπτ. 2018 ... για την κατάσταση της Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. ... Το ιδρυτικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης —«ποτέ πια πόλεμος»— εξακολουθεί να αποτελεί ... που κλείνουν παλιά παραθυράκια. ... εθνικά δικαστήρια είναι ευρωπαϊκά δικαστήρια στο ... Το καλοκαίρι του 2018 ομάδες εθελοντών βοήθη-.

10117 Berlin Commission e - European Commission - Europa EU

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/231053/231053_959312_23_1.pdf

7 May 2009 ... 1 PROCEDURE. 1). In December 2008 the Special Financial Market Stabilisation Fund. (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung - "SoFFin") ...

Commission report - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implem_report_2/2001_1669_el.pdf

3 πόλεις, η Φλωρεντία, η Reggio Calabria και η Τριέστη, δεν διέθεταν κανενός είδους επεξεργασία για μέρος των λυμάτων τους. Στη Φλωρεντία, προβλέπεται η ...

New European Agenda for Culture - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/commission_communication_-_a_new_european_agenda_for_culture_2018.pdf

22 May 2018 ... ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE. REGIONS. A New European Agenda for Culture. {SWD(2018) 167 ...

Regions in the European Union - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9397402/KS-GQ-18-007-EN-N.pdf

1739. 4323. 1249. 374. 2269. 476. 58. 2269. UK. 5484. 1875. 9057. 1645. 469. 2870. 380. 22. 1183 ... Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος,. Τήνος. EL43. Κρήτη.

European social statistics - European Commission - Europa EU

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5968986/KS-FP-13-001-EN.PDF/6952d836-7125-4ff5-a153-6ab1778bd4da

Cristina Munteanu, Ivana Slaharova, Malgorzata Stadnik, Orestis. Tsigkas, Paolo ... lation growth (see population structure and population change statistics).

European Red List of Bees - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_bees.pdf

information on bees from Greece and its islands. • M. Alice Pinto ... such as the Honey Bee and the bumblebees, yet at world scale they represent only 6% of the ...

European Social Fund - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16385&langId=en

The information given is free, as are most calls (though some operators, phone ... (SOs) and result indicators including EU co-financing, ESF or also ERDF; ... Specialised body for conducting projects, allowing the transfer of expertise to ...

European Capitals of Culture - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/capitals-culture-25-years_en.pdf

with the idea of launching a series of yearly events that would put the spotlight on cities around Europe and their role in the development of European cultures.

on European Gas Markets - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q3_2017_final_20171221finalcover.pdf

21 Dec 2017 ... low storage levels, continuing coal-to gas switching, rising oil and coal prices, cooling ... Increasing European hub prices were instrumental in.

IAT - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/rurasu_information_acquisition_tool_iat.pdf

6 Jul 2006 ... The Greek DASU in Pieria, in co-operation with the Laboratory of Heat ... 6 Ecological construction. DIPE. 2000. 7 Energy and environment.

1 Att.1 - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/research/environment/pdf/prima/prima_proposal_addendum.pdf

PRIMA Programme, as reported in the Addendum, aiming at tackling territorial imbalances, adaptation to climate change, water and food security through an ...

για την ΕΕ - European Commission - Europa EU

http://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/eu60_el.pdf

19 Οκτ. 2016 ... Κι αυτό, σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν περισσότερες από 40 ένοπλες ... από μοναρχίες και δημοκρατίες, από κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και από χώρες που ... ποσό αυτό αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε 112 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ ...

LAB – FAB – APP - European Commission - Europa EU

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf

Chair: Pascal Lamy – President Emeritus, Jacques Delors Institute. Martin Brudermüller – Vice Chairman of the Board of Executive Directors and Chief ...

LAB – FAB – APP - European Commission - Europa

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf

Chair: Pascal Lamy – President Emeritus, Jacques Delors Institute. Martin Brudermüller – Vice Chairman of the Board of Executive Directors and Chief ...

European Economic Forecast. Spring 2018 - European Commission

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip077_en.pdf

23 Apr 2018 ... EU. European Union. EA euro area. BE. Belgium. BG. Bulgaria. CZ. Czech Republic. DK. Denmark. DE. Germany. EE. Estonia. IE. Ireland. EL.

The OLAF Report 2018 - European Commission - European Union

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf

university in the French Caribbean Islands, ... permission, the so-called “agro-pirate” cases, or for ... recommendation to Greek customs to recover the sum ... Online. Information about the European Union in all the official languages of the EU is ...

ελλαδα el - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_gr_greece.pdf

επεισόδιο έχουν μειωθεί, όμως τα ποσοστά ορισμένων μορφών καρκίνου, του διαβήτη και, ... Παρά τη σημαντική μείωση των ποσοστών θνησιμότητας ... 5. 6. 7. Ελλάδα. EE28. 2015-17. 2012-14. 2009-11. 2006-08. 2003-05. 2000-02. Θάνατοι ...

Erasmus - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_el.pdf

5 Νοεμ. 2019 ... Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (στο ... Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 5η Φεβρουαρίου στις ... περισσότερο από μία εβδομάδα, ο ελάχιστος αριθμός ωρών ... τεράστιο άλμα στη συνεργασία μεταξύ όλων των τύπων ανώτατων ...

ICT & Ageing - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=952

January 2010. A5.4 Supporting technological innovation and infrastructure development .....................53 ... 89. B9.1 Current situation . ... In the healthcare arena, there is considerable interest in the consumer health device/system market,.

Poseidon Med II - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_2014-eu-tm-0673-s_final.pdf

www.depa.gr. Additional information: Coordinator's Report ... The Action is a continuation of the “COSTA II–East (Poseidon-Med)” - 2013-. EU-21019-S and the ...

Erasmus - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/students-questions-answers_en_0.pdf

directly the implementation of Erasmus mobility actions in your country: ▫ If you are ... I am finishing my studies and would like to do a traineeship abroad: can I.

PART 2 - European Commission - Europa EU

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2015/EN/SWD-2015-199-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF

12 Nov 2015 ... in BE fr is similar (Pacte pour un enseignement d'Excellence 2015). Figure 2: ... http://www.moec.gov.cy/dde/programs/eniaio_oloimero/pdf/curriculum_ict.pdf ... As part of the Athina project, it has completed a wave of.

Νανοτεχνολογία - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nano-brochure/nano_brochure_el.pdf

από το Κέντρο Τεχνολογίας της Γερμανικής Ένωσης Μηχανικών (VDI-TZ). Η. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ... οπτικές μεθόδους η κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με στοιχεία πλάτους 80 νανομέτρων. ... αερόστατο. Αυτή τη φορά με ένα ...

Annexes - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/international-youth-ngos-2002-annex_en.pdf

Une rubrique “réunion aux pays cendidats” devrait peut-être ouverte pour ... Great help, thanks to these subs. able to continue and foster European interaction and integration of youth, improve info ... Nos interlocuteurs ont changé, nous avons fini par baisse les bras. ... Greek one, which I am willing to improve in the future.

List 3 - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-list-03-responsible-authorities_en.pdf

26. Febr. 2020 ... Lefkada Agricultural Development Directorate. Str. Tsegiou 9 ... GR-31100 Lefkada. 645-245 56. 228 93. Artas ... [email protected] DOP CAVA.

Help Wanted? - European Commission - Europa

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/oecd_helpwanted_en.pdf

21 Jan 2008 ... Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007), Arbeidsmarktbrief 2007 Werken aan de zorg. Mot, E. (2010), “The Dutch System of ...