εφημεριδα της κυβερνησεως - Atlantea

4 Μάιος 2012 ... και γενικά κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ... Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

εφημεριδα της κυβερνησεως - Atlantea - Σχετικά Έγγραφα

εφημεριδα της κυβερνησεως - Atlantea

http://atlantea.news/wp-content/uploads/2012/05/FEK144_2012.pdf

4 Μάιος 2012 ... και γενικά κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ... Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

εφημεριδα της κυβερνησεως - Εφημερίδα Το Συνεργείο του ...

https://tosynergeio.gr/images/fek_hlektrokinhsi.pdf

4 Ιουν. 2019 ... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ. 42863/438. Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάστα- ση συσκευών ...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - TEE

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies/nomothesia/2019-05-24_N4613_ar14-19.pdf

24 Μάιος 2019 ... Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών ... με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης», ... Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - οπι

https://www.opi.gr/images/library/nomothesia/ethniki/ypoyrgikes_apofaseis/4952_2018.pdf

17 Μάιος 2018 ... ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς την κατάργηση υπάρχουσας. δομής. 3 Ανάκληση ... 50 ν. 4481/2017) με την επωνυμία «ΑΕΠΙ -Ελληνική Εταιρεία προς.

εφημεριδα της κυβερνησεως - ΤΕΕ

http://teekerk.gr/attachments/article/1308/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC.%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9D_%CE%94%CE%95%

4 Φεβ. 2020 ... ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ... ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ... ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

εφημεριδα της κυβερνησεως - ΡΑΕ

http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/actions/decision/2019/541?p=files&i=0

7 Ιουν. 2019 ... ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ... ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ.

εφημεριδα της κυβερνησεως - poe ota

https://www.poeota.gr/images/poe-ota-content/1511/n4635-2019.pdf

30 Οκτ. 2019 ... (ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και γγ) έχει υποβληθεί δήλωση με τα ... «Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της ... αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.

εφημεριδα της κυβερνησεως - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=NIM%3A280562

9 Σεπτ. 2019 ... και CyberKnife). 3. ... Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε ... Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από.

εφημεριδα της κυβερνησεως - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

http://www.doatap.gr/gr/fek2.pdf

13 Φεβ. 2020 ... α) Ορέστη Καλογήρου του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Χ 254452,. Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανε- πιστημίου Θεσσαλονίκης, ως ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - ΠΑΑ

http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/ekhorisi%20EPANEK_7.3.pdf

8 Αυγ. 2016 ... σθέτου προικός στις θυγατέρες μετόχων του ΜΤΝ και ... ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα. β. Για εισφορές από 19 ετών ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - poe-ota

https://www.poeota.gr/images/poe-ota-content/897/n4547-2018.pdf

12 Ιουν. 2018 ... και τα Κ.Π.Ε. των 70831/Δ2/26.4.2016 (Β΄1361), 70828/ δ2/26.4.2016 ... νει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - FSA

http://www.fsa.gr/LinkClick.aspx?fileticket=z1vdKHDxpUw%3D&tabid=36

1 Νοεμ. 2018 ... ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις». 3. ... Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - In.gr

https://www.in.gr/wp-content/uploads/2019/06/document-37.pdf

4 Ιουν. 2019 ... Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής. Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ... Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του. Αρχηγού Λ.Σ. ... για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και υπό την ... Από 1/1/2015.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΟΣΕ

https://www.ose.gr/images/%CE%A6%CE%95%CE%9A_4761_24_10_2018.pdf

24 Οκτ. 2018 ... α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή. κατάρτισης (voucher):. • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η ημε- ρομηνία ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - ΓΕΣ

http://www.army.gr/el/file/24090/download?token=Od0IzlmP

27 Απρ. 2018 ... εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό είκοσι ... πλες Δυνάμεις, εξαιτίας λήξης ή διακοπής της αναβολής. κατάταξής ... μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, δεν χορηγείται ... μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια ...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - eot

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_1909_2012.pdf

15 Ιουν. 2012 ... θαρισμός Προσώπου, Μαλάξεις, Υπηρεσίες Άθλησης,. Προσωπική Γυμναστική, Yoga και ... Δωμάτιο περιποιήσεων ευεξίας. 4. 15 μ2 έκαστο. 2.2.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - IKY

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019/item/download/5381_4b9365823d7e1cfef476c86f76484584

27 Ιουν. 2019 ... και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) και στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://iky-ypotrofies. it.minedu.gov.gr/. ι) Πληγέντες από ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/81263/88216/F974368076/B%20-%20No.90,%2030%20January%202006.pdf

30 Ιαν. 2006 ... Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 ... εγκατάσταση, καθώς και από τις Κ.Υ.Α. της 28.6.1991 ... μα, υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις των Κ.Υ.Α.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

http://cp.pamth.gov.gr/civil/nomothesia/%CE%A0%CE%A0%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%9D-%CE%A0%CE%94-%CE%A5%CE%91-%CE%93%CE%93%CE%A0%CE%A0/%28%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%922011-257%29%20%CE%A3

16 Φεβ. 2011 ... «Υγειονομική Περίθαλψη στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. στους υπαλλήλους Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κα−. τοίκους ορισμένων νήσων» ...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΙΚΑ

https://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf

4 Μάιος 2012 ... Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - ΚΑΤ

http://www.kat-hosp.gr/Documents/FekHospital.pdf

31 Δεκ. 2012 ... Τμήματα κατά ειδικότητα, Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές. Μονάδες, καθώς ... Διασυνδέεται με το ΓΝΑ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». 4. Το Νοσοκομείο ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - ET.gr

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8zCuccGHazm15MXD0LzQTLaM8BZk1sbae8knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc2mq3kLTcvlAQ

7 Σεπτ. 2016 ... Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας» (ΕΛΠ12). Η Διοικούσα Επιτροπή Του Ελληνικού Ανοικτού Πανε- πιστημίου στην αριθμ. 301/30-5-2016 ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - Coe

http://rm.coe.int/doc/09000016806dbb2a

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. CEZA JESZENSZKY. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας. Για την ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - ΜΟΔ αε

https://www.mou.gr/elibrary/YA10926_FEKB302_2020_%20KanonismosMOU.pdf

5 Φεβ. 2020 ... Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-. νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - ΕΟΤ

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/2011_KYA_1597.pdf

3 Φεβ. 2011 ... άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α του ... 10 (ΦΕΚ 113/Α΄ 92) ... ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1.

εφημεριδα της κυβερνησεως - Healthpharma.gr

https://www.healthpharma.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%A6%CE%95%CE%9A-57_30.01.2020_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%

30 Ιαν. 2020 ... απόφαση, με θέμα: Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμ- ματέα Δημόσιας ... του Pharma. Innovation Forum (Φόρουμ Φαρμακευτικής Καινοτομί- ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - Medlabs

http://medlabs.teilar.gr/images/documents/adeia_askisis_epaggelmatos_pd_20_2017.pdf

20 Μαρ. 2017 ... Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγ- ... επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ορίζε- ... 4251/2014) ή άδεια επί μακρόν.

εφημεριδα της κυβερνησεως - δεσφα

https://www.desfa.gr/userfiles/pdflist/kan-pistopoihshs-ploiwn.pdf

8 Σεπτ. 2014 ... ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΗ». Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. Φ.354.11/79/110390/. Δ1/15−7−2014 (Φ.Ε.Κ. 2018 τ.

εφημεριδα της κυβερνησεως - Armyvoice

https://www.armyvoice.gr/wp-content/uploads/2019/03/document-5.pdf

14 Μαρ. 2019 ... 4494/2017 και των 30, 31, 32, ... Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου Κρίσεων: ... ων Σμηνάρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, έτους 2019-. 2020 ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - Forin.gr

https://www.forin.gr/files/15546?inline=1

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES SA. 5 ... HELLENIC CARRIERS CORPORATION SA. 190 ... IASON HELLENIC SHIPPING CO LIMITED.

εφημεριδα της κυβερνησεως - Aigaion

http://www.aigaion.gr/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%A0%CE%A1%CE%91.%CE%94.%CE%99.%CE%A4%20165-23.2.2018.pdf

23 Φεβ. 2018 ... 2 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ- μία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - raag.org

http://www.raag.org/LH2UpLoads/ItemsContent/979/979.pdf

27 Ιαν. 2016 ... ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ... ΣΤΑΘΕΡΗ. - PMR. 148-223 MHz ρια ζώνης (MHz). Κατανομή στις Yπηρεσίες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

https://www.etvavipe.gr/~/media/files/vipe/pdf/komotinid1.ashx

22 Νοεμ. 2013 ... τάλευσιν της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής» (ΦΕΚ. 976/Β΄/1976). 12. ... διάρκεια της ίδιας προθεσμίας ο ΦΟΕ δικαιούται να ανακαλέσει την ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - E-class

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW163/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/N.%204304-2014%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF

23 Οκτ. 2014 ... 23 Οκτωβρίου 2014. NOMOΣ ΥΠ' ... των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού. Κοινοβουλίου και ... ποσά της αποζημίωσης βουλευτών και ευρωβουλευτών ... Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει, ο αρχαιότερος.

εφημεριδα της κυβερνησεως - aueb

https://www.aueb.gr/sites/default/files/news/docs/FEKGenikouKanonismouErgastirion.pdf

16 Μαρ. 2017 ... ΔΠΘ/. ΣΥΓΚ/23119/762 απόφαση της Συγκλήτου του. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ... Με απόφαση της η Κοσμητεία της σχολής μπορεί.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΕΛΓΟ

https://www.elgo.gr/images/ELOGAK_files/Nomothesia/new-Kya-Gala.pdf

15 Δεκ. 2015 ... Αριθμ. 2038/133890. Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδι− ... ΕΛΟΓΑΚ της ειδικής εισφοράς 0,75% επί της ανά κιλό. τιμής του ...