Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα - Europa

θανάτου. Η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και η υγειονομική περίθαλψη που χρηματοδοτείται ... στρατιωτικών καλύπτονται από τον κρατικό υπολογισμό.

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα - Europa - Σχετικά Έγγραφα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα - Europa

https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Bulgaria_el.pdf

θανάτου. Η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και η υγειονομική περίθαλψη που χρηματοδοτείται ... στρατιωτικών καλύπτονται από τον κρατικό υπολογισμό.

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα - Europa EU

https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Belgium_el.pdf

ασθενείας και μητρότητας, αναπηρίας, γήρατος και επιζώντων και ανεργίας, ... συμπληρωματικό επίδομα το οποίο χορηγείται στο πλαίσιο του συστήματος ...

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρος - Europa

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13744&langId=el

Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται στις ασφαλισμένες μισθωτές, στις ... Συμπληρωματική ασφάλιση: περιλαμβάνει τις ασφαλιστέες αποδοχές κάθε χρόνου.

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα - Europa

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13767&langId=el

Για να σας χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα πρέπει να υποβάλετε αίτηση σε ένα από τα. 54 ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) και να εξεταστείτε.

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα

https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Greece_el.pdf

εάν είναι άνεργοι, μέχρι την ηλικία των 24 ετών ή. ▫ εάν είναι σπουδαστές, για 2 έτη ... τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, τα εγγόνια, οι αδερφοί και οι αδερφές ... ακόλουθες: ▫ επίδομα τοκετού για την κάλυψη μαιευτικών δαπανών σε μη συμβεβλημένα ... ασθένειας, χωρίς ανώτατο όριο (ποσοστό αναφοράς της 8ης κατηγορίας.

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Πολωνία

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/All/853A2892F1D1E4C6C1257A6F002DB227/$file/Your%20social%20security%20rights%20in%20Poland%20gr.pdf?OpenElement

Το δικαίωμά σας σε παροχές μητρότητας και πατρότητας όταν μετακινείστε στην ... συμπληρωματικό επίδομα ανατροφής τέκνου σε μονογονεϊκή οικογένεια ...

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην ... - European Union

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13744&langId=el

Παροχές επιζώντων-σύνταξη χηρείας, επίδομα ορφάνιας και βοήθημα κηδείας . ... αναπηρίες και έως και 50% για άτομα σε αναπηρικό καροτσάκι ή άτομα με ...

Τα δικαιώματα των επιβατών - Europa

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.2.3.pdf

αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία (C-509/11). Η πρόταση για την ... εφαρμόζονται στο σύνολό τους παρά μόνο για τακτικά δρομολόγια άνω των 250 χλμ και όταν η ...

Οι πολίτες της Ένωσης και τα δικαιώματά τους - Europa

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_4.1.1.pdf

δικαιώματα που απονέμει το κοινοτικό δίκαιο, αλλά μας κάνει πολίτες της Ευρωπαϊκής. Ένωσης. Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη αποτελεί κάτι παραπάνω από ...

Θεμελιώδη δικαιώματα - EU Agency for Fundamental Rights - Europa

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_2011_01980000_el_tra_dr2.pdf

«Θεμελιώδη δικαιώματα: προκλήσεις και επιτεύγματα του 2010» ακολουθεί τη διάρθρωση των κύριων θεματικών πεδίων εργασίας του Οργανισμού για.

Θεμελιώδη δικαιώματα - EU Fundamental Rights Agency - Europa EU

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_2011_01980000_el_tra_dr2.pdf

«Θεμελιώδη δικαιώματα: προκλήσεις και επιτεύγματα του 2010» ακολουθεί τη διάρθρωση των κύριων θεματικών πεδίων εργασίας του Οργανισμού για.

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει ... - Coe

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680473599

Πρέπει να βρει λύση που να λαμβάνει υπόψη της το παρελθόν σου και τη μόρφωσή σου και εσύ θα δικαιούσαι τακτική επανεξέταση της κατάστασής σου. • Έχεις ...

Aνθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των προσφύγων

https://www.demopaideia.gr/wp-content/uploads/2016/05/UNHCR-dikaiomata.pdf

Ζητάμε από τα παιδιά να παραμείνουν σε απόλυτη σιωπή καθώς θα στέκονται το ... Πώς θα αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε; Θα τεθούν υποψηφιότητες; Αν ναι, πώς;.

δικαιώματα

https://eliza.org.gr/wp-content/uploads/filadio_stp_dimotikou.pdf

4. Ο χώρος μου, τα πράγματά μου κι αυτά που σκέφτομαι και ………… είναι μέρος της ιδιωτικής μου ζωής. 5. Έχω δικαίωμα ... Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 11528.

europa - “μινι εταιρειες μαθητων στη ∆ευτεροβαθμια ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/2233/attachments/1/translations/el/renditions/native

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ............... 48. 6.1. ... [email protected] - Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Εσθονία).

Τα δικαιώματα των μαθητών

http://lyk-lala.ilei.sch.gr/old/dikaiomata_mathiton.pdf

Επιτρέπεται σε ένα ιδιωτικό σχολείο να κάνουν οι μαθητές. περισσότερες ... 2) Απασχόληση μαθητών σε εργασία από τον Διευθυντή ή από τον. Σύλλογο των ... α) Γαλλικά : με την υπ' αριθμ.πρωτ.110917/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Από- φαση.

Εγχειρίδιο για δικαιώματα

http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/diaforetikotita/dikaiomata_paidioy_ekp_yliko_drasthriothtes/anthropina_dikaiomata_diethnis_amnistia.pdf

εσώρουχά της πάνω στο πέτρινο πάτωµα και δεν της δόθηκε ούτε ένα κρεβάτι στη φυλακή για ανάρρωση. Αφού προσπάθησε να καταγγείλει τους φύλακες που ...

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

http://www.nurse.teithe.gr/nurse_teithe_gr_attachment_201312250015.pdf

25 Δεκ. 2013 ... «Φλεγμονή ΔΕ κάτω άκρου». ▫ Έντυπη δήλωση. ▫ Πειθαρχικό εξιτήριο ... Μεταφορά ασθενή. ▫ «να κάτσεις εκεί που είσαι. Δεν σε πάω πουθενά.

εδώ - Δίκτυο για τα Δικαιώματα

https://ddp.gr/wp-content/uploads/2018/03/Diktio_2017.pdf

που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οδηγούν στην αύξηση ... Μακραμέ [εισαγωγή στις βασικές τεχνικές της κλωστοϋφαντουργίας και κατασκευή.

Εργαστήρι 2: «Τα δικαιώματά μας»

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/diversity/1_4diversity.pdf

ζωής των «διαφορετικών» παιδιών οδηγεί στην ανάδειξη της αναγκαιότητας του ... Φύλλα εργασίας (δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2,.

Πού κρύβονται τα δικαιώματα;

https://s3.gy.digital/metaixmio/uploads/asset/data/12566/ekpaideftiko_yliko_pou_kryvontai_ta_dikaiomata.pdf

Το φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε, Ελένη Χαρατσή-Γιωτάκη, εκδόσεις. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2009. • Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε, Μαρτίν Αγκάσι, εκδόσεις ...

για τα Δικαιώματα του Παιδιού

https://eliza.org.gr/wp-content/uploads/entipo_simbasi_ex.pdf

“Παιδιά” θεωρούνται όλα τα κορίτσια και τα αγόρια από 0 έως 18 ετών. ... Η Πολιτεία πρέπει να προστατεύει και να φροντίζει τα παιδιά, αν οι γονείς τους.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

https://lfh.edu.gr/printpdf/390

Αγωγή του Πολίτη… Οι εκπρόσωποι των μαθητών θα παρίστανται και θα ... Οι μαθητές του Λυκείου έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν ένα σύλλογο μέσα στο Σχολείο ...

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

http://www.crohnhellas.gr/stories/XK2010.pdf

... Η γιατρός που µας σύστησαν είναι στο Νοσοκοµείο Παίδων Αγλαΐα. Κυριακού και η πρώτη επαφή έγινε στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µια µέρα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

http://www.teetak.gr/files/epaggelmatika_dikaiwmata/epagelmatika_dikaiwmata_mhxanikwn.pdf

Κρήτης και Ίδρυση Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος. • Π.∆. 256/1998 "Συµπλήρωση των ... Μακεδονίας (έδρα: Κοζάνη). • Π.∆. 203/1999 "Ίδρυση τµηµάτων ...

Τα δικαιώματα του παιδιού

https://blogs.sch.gr/21dimath/files/2012/01/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%91%CF%80%CE%B

της Ε΄και Στ΄τάξης , η 11η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για το παιδί, εμπειρίες και βιώματα των παιδιών. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ. Α) ΓΝΩΣΕΙΣ. Να συνειδητοποιήσουν ...

Δικαιώματα του Ανθρώπου

http://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/11/Greece_National-action-plan-on-human-rights.pdf

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθε- ριών για ... τα κράτη της ΕΕ, σχετικά με τα μέτρα δράσης για την αναγνώριση και προστασία ...

δικαιωματα μαθητων

http://7gym-kalam.mes.sch.gr/images/dikmath.pdf

Επιτρέπεται να πάρει ωριαία αποβολή ένας μαθητής επειδή δεν έχει φέρει ... «ωριαία αποβολή» και να κάνει γραπτή αιτιολόγηση στο Ποινολόγιο. Αν ο. καθηγητής ...

Ανθρώπινα Δικαιώματα

http://www.moec.gov.cy/dkpe/synedria_seminaria/2016_kosmos_katofli/seminaria_kosmos_parousiasi_ekpaideftikou_ilikou_episinaptomeno4.pdf

➢12 Ιουνίου: Παγκόσμια μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας ... στο δέντρο, σχηματίζοντας έτσι τα φύλλα του δέντρου. Ο/Η κάθε μαθητής/τρια ... δικαιώματα του παιδιού, με βάση τις Αρχές Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σημείωση 2: ...

europa panel - κουφωματα αλουμινιου europa

https://www.alfan.gr/wp-content/uploads/2015/03/2015_EUROPA_PANEL.pdf

Απέριττος, διαχρονικός σχεδιασµός και ευελιξία επιλογής για να. δηµιουργήσετε την τέλεια είσοδο στο χώρο σας! Πάχος φύλλου αλουµινίου 1 mm ή 1,2 mm.

Tasks during the traineeship - Consilium.europa.eu - Europa

https://www.consilium.europa.eu/media/36320/traineeships-domains08-18.pdf

I have also had the opportunity to attend internal meetings, and represent the department at external meetings in the European Parliament and EEAS. The team is ...

europa prima 850 - EUROPA Aluminium Systems

https://www.europeanap.com.au/images/Europa/Window%20and%20Door%20Systems/Opening%20Systems/Prima850/Prima850.pdf

τύπους κατασκευής του συστήματος. “Prima 850” series is a new Economical. Opening Frame System with Camera Europea. Profiles and Camera Multilocking ...

Δικαιώματα των παιδιών - ECHR

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ELL.pdf

7 Ιουλ. 2009 ... ιδιοκτησιακό δικαίωμα της προσφεύγουσας πάνω στην επίδικη έκταση γης. Γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνου και δικαιώματα. επικοινωνίας.

Δ Ι Κ Τ ΥΟ - Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

https://ddp.gr/wp-content/uploads/2019/03/Apologismos_2018_260319.pdf

14 Μαρ. 2019 ... Ρομά. Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε επίσης, το φαινόμενο της εγγραφής ... διαβάζεις ψηλώνεις από τις γνώσεις που παίρνεις, όπως κι εκείνη.» ... «Μας επικοινώνησε μία μητέρα πόσο ευχαριστημένη έμεινε από τη συνεργασία.

6. ανθρωπινα δικαιωματα - Courses

http://courses.arch.ntua.gr/fsr/140103/6.%20Wallerstein-2.pdf

ο Χουάν Χινές ντε Σεπούλβεδα (Juan Gines de Sepulveda, 1489. -1573). Το πρώτο του βιβλίο, ... Το πρώτο επιχείρημα του Σεπούλβεδα ήταν ότι οι ινδιάνοι ν::.