ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ανατροπήν, εις τό Βερολίνειον Συνέδριον τοϋ 1878, τής συνθήκης τοϋ 'Αγίου Στε φάνου, διά τής ... ρισεν ή συνθήκη τοϋ Νεϊγύ τοϋ 1919. Τότε ένεφανίσθησαν επί ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - Σχετικά Έγγραφα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1963-07-15-0244.pdf

Εύαγγέλου, 5) Ρεντζής Κωνσταντίνος τοΰ Χαριλάου, 6 ) Γεωργιόπουλος Βύρων τοΰ 'Αναστασίου. *. *. *. Η ΦΙΛΑΡΜ ΟΝΙΚΗ Τ Η Σ ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.pdf

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/FA3875AD746AB1FBC225841600377DBD/$file/%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91.pdf

Όσον αφορά στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα απο- τελεί μια σοβαρή εν ... Φραντζή ευχαρίστησε τον Εκπρόσωπο Τύπου για την πα- ρουσίαση και μεταξύ ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ! ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1967-11-01-0347.pdf

Τό 'Έθνος κλίνει εύλαβικώς τό γόνυ εις τήν Δόξαν της 28ης 'Οκτωβρίου 1940 ... δονεΐται από εθνικόν αίσθημα κατά τήν επέτειον τοΰ θαύματος τοΰ έλληνικοΰ «ΟΧΙ», ... θος τής έλληνικής νεότητος καί δ Στρατός μας μέ τόν άσύγκριτον ήρωϊσμόν των καί ... φύγουν είς τήν 'Αλβανίαν. 'Ολόκληρος δ βαρύς οπλισμός των καί μεγάλαι ...

® ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ i: ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1973-02-0441.pdf

21 Φεβ. 1973 ... θέτομεν τήν παρατήρησιν, δτι δσον μεγαλύτερον είναι τό ύψος,. εις τό όποιον έκρήγνυται ή ... μαντ, έτών 24 καί Γιουσέφ Α. Μωχά- μαντ, έτών 30 ... νου, Σαμαρτζή 'Αναστασία τοδ Παναγιώτου, Σταυροπούλου Γα- ρυφαλιά τοδ ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ I ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1961-10-01-0201.pdf

δτι οί άπαγωγεΐς θά διάβαζαν τή «Χόουμ Νιούς»; Γιατί είχε κάνει μιά τέτοια τρέλλα;. 'Ο Δρ. Κόντον ... νεται δτι άπέθανε άπό άσφυξία, άπό τό φίμωτρο. 'Ασφαλώς τά.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ , ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1963-12-15-0254.pdf

Τόμαν, βροντοφώνησε μέσα στο δικαστήριο ότι ή Μαργαρίτα ήταν άθώα καί έζή- τησε τήν πανηγυρική άπαλλαγή της, ύπεστήριξεν ότι καί νά τον είχε σκοτώσει πάλι.

ι αστυνομικά χρονικά

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1968-06-01-0361.pdf

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΓΟΝΟΣ. Ο φόνος τοΰ εργολάβου Δημ. Άθανασοπούλου , ύπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπ. Λεωτσάκου. (Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ HI

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1971-03-0418.pdf

ύποστηρίζων δτι ούδεμία ευθύνη βαρύνει τδν υιόν του. Έν προκειμένη), δέον νά ... ταίος φορεύς θά καθίστατο ό Ιωάν, ή Ιων Δραγουμης εις τήν μυστικήν ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1955-06-15-0050.pdf

ανατροπήν, εις τό Βερολίνειον Συνέδριον τοϋ 1878, τής συνθήκης τοϋ 'Αγίου Στε φάνου, διά τής ... ρισεν ή συνθήκη τοϋ Νεϊγύ τοϋ 1919. Τότε ένεφανίσθησαν επί ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, LR.pdf - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/7D131F625F2EDB9EC225806500327F13/$file/%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91,%20LR.pdf

της Α/Λοχ 317 Λευκής Σολομώντος. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Αρχηγείο Αστυνομίας. Επίσημη τελετή στο Αρχηγείο Αστυνομίας για την γιορτή της ...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1971-05-0420.pdf

έγκάρδιον χαιρετισμόν καί έπί τή έορτή τής Άναστάσεως τοϋ ΚΥΡΙΟΥ τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Τό γεγονός τής παραμονής ... Σκοπός κύριος χής 'Αστυνομίας δέν είναι ή καταδίωξις τού έγκλήματος, άλλά ή ... 31)5)1923, καί ύπό τόν τίτλον «Ό ευτυχής Πειραιεύς·, ά- ναφέρονται ... σημασίαν τής λέξεως «δυστυχία» διαστρέφει — κακο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1971-04-0419.pdf

21 Απρ. 1971 ... οτις πρώτος έκινήθη νά συλλαβή Αύτόν, δέν συνελή- φθη παρά τών Ιουδαίων, μή θεωρηθείσης τής πράΕε-. ώς του ώς άντιστάσεως κατά τής ...

Αστυνομικά χρονικά_FINAL_low res (1).pdf

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/86651D85FF53E489C2257FB7003739A1/$file/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_FINAL_low%20res%20%281%29.pd

18 Ιαν. 2016 ... ωρία αυτή ρίχνει νέο φως στο φαινόμενο της οδικής ταχύ-. τητας, αποτελεί ... «Στις 29 Αυγούστου, ο Βρακάς μου είπε να νοικιάσω για λο- γαριασμό του ... Με την παρούσα επιστολή θέλω να ευχαριστήσω το Αστυ- νομικό Σώμα ...

αγν8στα αστυνομικα τααεντα ματθαιος φελωνης

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1977-12-0498-0499.pdf

Ρώμης μέ δπλα τό σκάνδαλο καί τήν άπάτη. Γιά τόν δημοφιλέστερο μυθιστοριο ... του, - ό ιατρός κ. Μιχ. Μαντούβαλος. Τούτον άντιληφθείς ό κ. Μάσβου.

ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1982-06-0552-0553.pdf

όποιο κτίσθηκε ή Περσέπολις, έκ- βάλλει στον Περσικό Κόλπο. Ό. έντοπισμός τών ... όδοϋ Άχαρνών 155 (Η' Α/Τ) καί. ΣΚΕΝΤΖΟΣ Χαράλαμπος τοϋ Γεωργίου.

IΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ * ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1962-12-01-0229.pdf

ληνολάτρη ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Χρειάστηκε γιά τοϋτο νά έλθη στά Ίόνια νησιά ό Δον Λορέντζο ... Θεοτόκης καί ό Λορέντζος Μαβίλης στήν Κέρκυρα. Πλάι στο ...

Χρονικά - AgroStrat

https://www.agrostrat.gr/sites/default/files/inventory/Chem_Chro_MAR_2015_260515.pdf

3 Μαρ. 2015 ... Α. Η παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την Οργανωτική Επιτροπή του 29 ου ΠΜΔΧ. Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Λ.

Κρητικά Χρονικά

http://www.historical-museum.gr/files/Cretica_Chronica_vol._1-39_greek.pdf

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Α΄ (1947). 2. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Β΄ (1948). 3. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Γ΄ (1949). 4. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμος Δ΄ (1950). 5.

αατυνομικα χρονικά

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1970-06-01-0409.pdf

ευταξίας καί άνέσεως, ή κανονιστικών παραβάσεων. (26) οδτινος ή ... Τελέσας λαμπρώς τήν 11ην Μαίου τού. 489 ... ναντώμεν περιπτώσεις ομοφυλοφιλίας, παιδε.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/3893/1/IBR_Moschonas_77_01.pdf

ΣΠΥΡΟΥ Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ, 'Εκθέσεις Ελλήνων προξένων στα Επτάνησα κατά. Σελ. τήν περίοδο της Θ' 'Ιονίου Βουλής ( 1850 - 1851). 1-44. ΓΕΡ. Η. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ ...

* βιογραφίες-χρονικά * βιογραφίες-χρονικά

https://www.vivliopoleiopataki.gr/files/13496.pdf

Η φίνα μελαχρινή γυναίκα, με το χαρακτηριστικό λιτό ταγέρ ... από μητέρα σε μικρή ηλικία, n Γκαμπριέλ μεγάλωσε σε ... του και στην ετεροθαλή αδελφή του, στήνει ...

Ελληνικά Χρονικά

http://www.iedep.gr/images/stories/teuxi/issue32_1/Civilisation.pdf

για τη σύσταση εφημερίδας «εἰς διάδοσιν εἰδήσεων». Ο Τύπος στην υπηρεσία της Ελληνικής Επανάστασης. Τα «Ελληνικά Χρονικά». Πολιτισμός. Civilisation.

Χρονικά επιρρήματα

https://prwtokoudouni.weebly.com/uploads/2/1/5/3/21535154/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf

Πού; (τόπος). ΧΡΟΝΙΚΟ. ΕΠΙΡΡΗΜΑ. ΤΡΟΠΙΚΟ. ΕΠΙΡΡΗΜΑ. ΠΟΣΟΤΙΚΟ. ΕΠΙΡΡΗΜΑ. ΤΟΠΙΚΟ. ΕΠΙΡΡΗΜΑ. Τα χρονικά επιρρήματα δείχνουν πότε γίνεται κάτι.

Χρονικά - ΕΚΠΑ

http://jupiter.chem.uoa.gr/thanost/XX/XX_80_2_2018.pdf

3 Μαρ. 2018 ... μαθητών που διακρίθηκαν στον 31ο ΠΜΔΧ, στην. 49η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ και στον Πανευρωπαϊκό. Διαγωνισμό πειραμάτων «CHEMISTRY ...

ASTYNOAtIKA ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1980-08-0530-0531.pdf

παρελάσεις άρμάτων, δελφίνια, δρά. κοντες, νεράιδες κΓ άλλες παραστά ... «Οικογενειακός 'Ονειροκρίτης» τόν όποιον συνεβουλεύοντο οί γιαγιάδες. μας περνά ...

Πρεβεζάνικα Χρονικά

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC._%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%C

13 Ο αείμνηστος Δημήτριος Παπαγιάννης (1910-1989) ήταν συνταξιούχος δάσκαλος, κα-. ταγόμενος από τα ... Ανώνυμος, Δημήτρης Μπέκας [βιογραφικό σημείωμα], σελ. 2. 609. ... Σπύρος Κατσίμης, Η παλαιά διαδρομή [ποίημα], σελ. 425. 732.

χρονικα - eJournals

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2607/2372

Χαρά Λιουδάκη-Κυπραίου, φιλόλογος, έρευνήτρια, τήν 31 Δεκεμβρίου. 1981. Ίλιάνα Κοτσώνη, καθηγήτρια Γαλλικών, μερικής άπασχόλησης συνερ- γάτρια ...

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

http://www.evaggelismos-hosp.gr/files/epistimoniki_enosi/2018_PRAKTIKA_23o.pdf

2 Μαρ. 2018 ... Χ. Καλλιάνος ... κακή διατροφή, η ηλικία, η διανοητική κατάσταση, η θερμοκρασία, ... Ιωάννης Α. Χαβελές1, Κωνσταντίνος Γ. Κάππος2.

Μικρασιατικά Χρονικά

http://en.kms.org.gr/Portals/0/index/mikrasiatika-xronika.pdf

Σύλβιος, Λαογραφικά Σμύρνης. Γητειές και Ξόρκια, Α' 268-279. 239. , Λαογραφικά Σμύρνης, Β' 367-390. 240. “Ο Κλήδονας (λαογραφικά Σμύρνης), Γ' 390-406.

ΑΧΤΥΝΟΛΙΙΚΛ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1981-12-0546-0547.pdf

Όμως, έδώ, σ' ένα μικρό τραγούδι, μιά ... τραγούδι: Απόψε ή μάνα τού γαμπρού κι' ή πεθερά τής νύφης, μέ τούς άέρες ... στή τοΰ Ρασπούτιν, τόν πρίγκιπα φέλιξ.

ΑΓΓΥΝ ΟΜΙΚΑ ι ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1967-11-15-0348.pdf

ίσχυρά πλήγματα κατά τών δμάδων δολιοφθορών καί στρατολογίας μελών τοΰ κομ- ... Ό Δημήτριος Τερτίπης, αξιωματικός τοΰ Πεζικού, γεννήθηκε στή Στυλίδα.

Τεχνολογικά Χρονικά - ΤΕΙ Αθήνας

http://www.teiath.gr/userfiles/khitas/documents/2014/anakoinoseis/texnologika_30_2014.pdf

1 Ιαν. 2015 ... η ειδική διαδικασία της ΠΟΛ. 1128/97. Αντίθετα, στην περίπτωση που ένα συγκε- κριμένο πρόγραμμα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ...

ΑΣΤΥΝ 0Μ1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1961-09-15-0200.pdf

το πότε θά γίνη ό γάμος μας, καί άλλα πολλά. "Υστερα μέ ρώτησε. ... Ουγγρικός χορός: Τοϋ Μπράμς, 4) 'Επιλογή άπό όπερέττες: Τοΰ Θ. Σακελλαρίδη,. 5) 'Επιλογή ...

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά

https://www.hasd.gr/innet/UsersFiles/admin/documents/Diabitologika/2012_3/perilhpseis.pdf

Στόχος της έρευνάς μας ήταν η μελέτη της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ σεξουαλικής δυ ... Αικ. Λυσίτσκα, Ε. Γκονέζου, Ν. Σαμπάνης, Ε. Τσότσιου, Χ. Καβλακούδης,.

ΑΣΤΥΝ ΟΜΙΚΑ » ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1961-07-01-0195.pdf

Πολιτείες τής 'Αμερικής, μετά άπό τόν Τζών Ντίλιγκερ. Είχε γραφή στον κατά λογο των πλέον καταζητουμένων άτόμων τοΰ F.B.I, άπό τάς άρχάς τοΰ 1960, όταν.

ΑΣΤΥΝ OMIKA ΧΡΟΝΙΚΑ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1962-05-15-0216.pdf

Δύο ώρες αργότερα τδ 'Αστυνομικό Τμήμα τού Μπλάκ-Πούλ μας έδινε τήν ... ξενοδοχείο τού 'Άνγκους Σίηντ, άδελφοϋ τού Τζίμμυ Σίηντ, τού περιφήμου διευ-.