ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιό νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων ...

8 Μαρ. 2018 ... µενη νοµοθεσία και ότι στις περιπτώσεις αυτές το ταξί- ... λουν τα έξοδα για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2018 ... ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ρυθµίσεις ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιό νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων ... - Σχετικά Έγγραφα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιό νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/r-metafory-eis-olo.pdf

8 Μαρ. 2018 ... µενη νοµοθεσία και ότι στις περιπτώσεις αυτές το ταξί- ... λουν τα έξοδα για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2018 ... ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ρυθµίσεις ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/r-epik-eis.pdf

17 Μαρ. 2015 ... Με την υπαγωγή στη ρύθµιση δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του ... - Βουλή

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/AITIOLOGIKH%20YPODOMON.pdf

28 Αυγ. 2019 ... υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση άδειας οδήγησης, ... επίτευξη εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρισης θα τους παρέχει τα ... οδηγών και ποσοστών επιτυχίας ανά σχολή και ανά κατηγορία άδειας οδήγησης, μετά την.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις ... - OpenGov.gr

http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=45

1 Ιαν. 2013 ... σύνταξη σε τέκνο θανόντος συνταξιούχου του Δημοσίου πρέπει να φέρουν τη ... Ταμεία) από τα οποία δεν θα λάβουν ποτέ σύνταξη ή μέρισμα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-katepeigousesRithm-eis.pdf

31 Δεκ. 2019 ... ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ακώλυτη ... που δημοσιεύεται από το διοικητικό συμβούλιο στη Διαύγεια και σε δύο (2) ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/r-hlekme-eis.pdf

22 Μαρ. 2012 ... πικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρε- ... ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οι υποψήφιοι υποβάλ- ... ιδιαίτερο βιβλίο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις ... - Βουλή

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%98%CE%91-282.pdf

12 Απρ. 2019 ... 2109/1992), των ΕΜΘ (δυνάμει του άρθρου 9 του π.δ. ... κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας ή υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ...

https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2017/10/1.-%CE%9D%CE%A3%CE%A7-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D-31-10-2017_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%9E%CE%97.pdf

και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές ... Από 01-01-2018 και έκτοτε συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις θεμάτων μέριμνας ... - Armyvoice

https://www.armyvoice.gr/wp-content/uploads/2019/02/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CC%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%9D%CE%A5%CE%95%CE%

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις θεμάτων μέριμνας ... (ΕΟΛΚ/ΥΠΕΘΑ) και Υπηρεσίας Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Ενιαίου. Οικονομικού Κέντρου ΥΠΕΘΑ ...

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Φορολογικές ρυθμίσεις ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/f-xrhmat_1.pdf

τή (πρόστιμο ίσον με το τριπλάσιο του φόρου και όχι πε- νταπλάσιο όπως ... σικά εκείνα πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η άδεια ... σεις (τέλος διενέργειας παιγνίων, άδεια κ.λπ.) που δη ... στοιχα, ειδική διπλότυπη αθεώρητη εκκαθάριση, για τις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου - TEE

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/HYPERLINKS/M-POLAGATH-eis.pdf

ζουν διαφορές που αναφέρονται σε θέματα κυριότητας,. νομής και κατοχής κινητών μνημείων, κατά την έννοια του ν. 3028/2002. Η αρχαιοκαπηλία, που ως έννοια ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εταιρικοί ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-etsym-eis.pdf

δεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαδικαστικές ελα- ... στη νοµική θέση και στα δικαιώµατά τους (ιδίως εκείνα ... καιο τα άρθρα 155 και 156 της Οδηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου ... - Βουλή

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-adikies-eis1-sunolo.pdf

21 Απρ. 2015 ... Καταργείται ο θεσµός της διαθεσιµότητας του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν, σε εφαρµογή ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για το σχέδιο νόµου «Αναδιοργάνωση των ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/a-anadec-eis-synolo.pdf

1 Ιουν. 2018 ... εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά, µέσω. της θέσπισης διαδικασίας ... µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ... σε ΠΔΕ και ΔΔΕ αντίστοιχα, πράγμα που ισοδυναμεί με πλήρη κατάργηση. Είναι.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου - Βουλή

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/a-afthair-eis.pdf

18 Ιουλ. 2013 ... µεγαλύτερο µέρος πολεοδοµικών παραβάσεων και αυ- θαιρεσιών καταγράφεται σε ... πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουρι-.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου του - Βουλή

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-idklik-eis-synolo.pdf

31 Ιουλ. 2019 ... τύπου ιδρύθηκαν τα επόµενα χρόνια σε Γερµανία, Ολ- ... Ειδικότερα τα οχήματα που ενοχλούν (νεκροφόρες, φορτηγά, απορριμματοφόρα) θα ...

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο Σχέδιο Νόµου ... - OpenGov.gr

http://www.opengov.gr/yme/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=24

Οµίλου ΟΑΣΑ στο Ν. 3429/2005 περί ∆ΕΚΟ. Το τρίτο κεφάλαιο του ... ένταξης των εργαζοµένων στις νέες θέσεις των οργανογραµµάτων και ο. τρόπος πλήρωσης ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/a-laika-eis-sunolo.pdf

9 Οκτ. 2017 ... ταστήσει σταθερό πυλώνα ανάπτυξης του οικοδοµήµα-. τος της σύγχρονης οικονοµίας ... γούνται σε ανοικτό χώρο, µε βάση την αρχή της ίσης µε-. ταχείρισης και την ... άδειας µε αντικείµενο κινητή καντίνα και φορητή εγκα- τάσταση έψησης. ... χείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και συγκεκριµένα προστίθε- ται η Γενική ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εκδηµοκρατισµός της ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-adikies-eis1-sunolo.pdf

21 Απρ. 2015 ... Καταργείται ο θεσµός της διαθεσιµότητας του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν, σε εφαρµογή ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αποκατάσταση ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/a-forodiaf-eis1.pdf

έως 350.000 ευρώ που θεσπίστηκε µε το άρθρο 43 του ν. ... γω µετεγκατάστασης από τους νοµούς Αττικής και ... ων που υπάγονται στις διατάξεις των α.ν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου του ... - OpenGov.gr

http://www.opengov.gr/tourism/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=26

κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης ... κοινωνικούς φορείς, με ιδρύματα/φορείς εκπαίδευσης και άλλες αντίστοιχες ... σύστημα χωρικού σχεδιασμού του χωροταξικού νόμου 4447/2016, σύμφωνα με τον ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ασφαλιστικές και ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/a-asfalad-eis-allpdf.pdf

και συνταξιούχων όλων των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, στους οποίους ... χόν δικαιούµενου επιδόµατος ανεργίας, αναδροµικά από την ηµεροµηνία ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εθελοντισµός στο ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-lipy-eis.pdf

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα-. Ελληνική Ακτοφυλακή, στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλ-. λες διατάξεις». Προς τη ...

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 24.07 ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%20%CE%9F%CE%9B%CE%9F.pdf

24 Ιουλ. 2019 ... ανάγκης να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι που υφίστανται για τους ... «Μάτι Ξανά» που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο της από ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επιτροπή ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-epera-eis-sunolo.pdf

23 Νοεμ. 2018 ... κού Αθλητισµού (Επιτροπή) του άρθρου 77 του ν. 2725/. 1999 (Α΄ 121), έχει ... το άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπετα ι να ιδρύεται µ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Kύρωση της από 2 ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-limen-eis-all.pdf

2 Φεβ. 2018 ... Δηµόσιο και η ΟΛΘ συνήψαν την από 27ης Ιουνίου 2001. σύµβαση παραχώρησης ... ποδοχή πλοίων µεγαλύτερου µεγέθους και βυθίσµατος,. καθώς και ... φαρµόζονται στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις σκαφών από και προς το ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου - OpenGov.gr

http://www.opengov.gr/ypep/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10

9 Μαρ. 2015 ... στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 Καταστατικό της εταιρείας, με το οποίο ...

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου - OpenGov.gr

http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2015/03/aitiekd.pdf

συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2690/99 - «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», που ρυθμίζει θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στις σχέσεις Κράτους -Πολίτη ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση του ν ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/T-KATOPLA-EIS.pdf

29 Νοεμ. 2010 ... περίπτωση ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2168/93 ώ- στε να θεωρούνται ως λειτουργούντα τα όπλα από τα ο- ποία πραγµατοποιείται απλή ...

αιτιολογικη εκθεση για το σχεδιο νομου της ... - OpenGov.gr

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=186

ψήφιση του Ν. 3898/2010, οπότε ξεκίνησε και η προσπάθεια εξοικείωσης, κατ' αρχήν ... Για τους ανωτέρω λόγους, ο νόμος 4512/2018 ασχολήθηκε με την θέσπιση ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/E-ERGOTEXN-EIS.pdf

κή νομοθεσία με την Οδηγία 2001/84 του Ευρωπαϊκού ... 5 του ν. 2121/1993, το δικαίωμα παρακολούθησης αφορά στα έργα των εικαστικών τεχνών και τις ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κατάργηση των ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-miosyn-eis-allPDF.pdf

31 Δεκ. 2018 ... Φορολογική Διοίκηση, να είναι ανέκκλητη για το έτος στο οποίο αφορά και να είναι δεσµευτική και για τον άλ- λο σύζυγο, καλύπτει δε και τις ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κατάργηση και ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-synxo-eis.pdf

11 Δεκ. 2012 ... να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013, εκτός αν από τις επί µέρους διατάξεις του ... η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου α-.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου: «Ι) Κύρωση του ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-proaspisi-eis-all.pdf

11 Απρ. 2018 ... στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλί- ... κές συµβουλές και σε δικαστική αρωγή (µέτρο Γ), το δι- ... τηρήσεις Β. Χειρδάρη]).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Για την ηλεκτρονική ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/g-hldia-eis.pdf

27 Απρ. 2011 ... Για την προστασία δικαιωµάτων του χρήστη και την συµφωνία µε τις επιταγές του άρ- θρου 8 του Ν.3861/2010 γίνεται µνεία στην υποχρέωση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Για το πλαίσιο ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/p-pisidr-eis_XPress_Hamster_temp.qxp.pdf

30 Οκτ. 2015 ... 4261/2014. Με την τροποποίηση στο άρθρο 145Α του ν. 4261/2014. διαµορφώνεται ακόµη πιο εξειδικευµένη σειρά κατάτα-. ξης των απαιτήσεων ...