ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΠ.pdf - Υπουργείο Άμυνας

8 Δεκ. 2017 ... Στρατιωτική ιδιóτητα. 5. Οι Σ.Υ.Π., για óσο χρóνο διαρκεί η σύµβαση απασχóλησής τους, είναι µέλη του Στρατού και υπóκεινται στις διατάξεις των ...

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΠ.pdf - Υπουργείο Άμυνας - Σχετικά Έγγραφα

κανονισμοι συπ.1 - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/All/83680CFAECF1BCB6C225821E0044C625/$file/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99%20%CE%A3%CE%A5%CE%A0.pdf

8 Δεκ. 2017 ... ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2017. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. Κανονισµóς. 1. Συνοπτικóς τίτλος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΠ.pdf - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/All/83680CFAECF1BCB6C225821E0044C625/$file/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99%20%CE%A3%CE%A5%CE%A0.pdf

8 Δεκ. 2017 ... Στρατιωτική ιδιóτητα. 5. Οι Σ.Υ.Π., για óσο χρóνο διαρκεί η σύµβαση απασχóλησής τους, είναι µέλη του Στρατού και υπóκεινται στις διατάξεις των ...

κανονισμοι μονιμων υπαξιωματικων.1 - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/All/01026FF19F2CF9D3C225821E00440D10/$file/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99%20%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%A

8 Δεκ. 2017 ... Υπαξιωµατικοί Υπηρεσίας Γραφείου και Υπαξιωµατικοί Ελαφράς Υπηρεσίας. ΜΕΡΟΣ IV. ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ...

ΓΕΝ - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/%CE%93%CE%95%CE%9D%20-min.pdf

6 Μαρ. 2019 ... Κωδικός θέσης 010: ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝ Ν (ΝΝΑ)/∆1- ... ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Β5) του Υπουργείου ...

ΓΕΣ - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/%CE%93%CE%95%CE%A3-min.pdf

7 Μαρ. 2019 ... Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ). «ΘΗΣΕΑΣ» ... Στρδο «ΖΟΡΜΠΑ» Μεγ. Αλεξάνδρου 2-4 Γουδή. ΤΚ 15773.

ασει - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/All/2B3C675D0D0F9CCEC2257E83002DED8C/$file/%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%9

(ΙΙΙ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. (ΣΜΥΝ). (α) Οπτική Οξύτητα. Οι υποψήφιοι Μάχιμοι της ΣΝΔ πρέπει να έχουν ...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

https://www.heraklion.gr/files/items/7/70062/opspsi6-t7h.pdf?rnd=1555584885

5 Απρ. 2019 ... ΓΕΕΘΑ/Β4(ΔΝΣ), ΓΕΣ/Β4, ΓΕΑ/Β4,ΑΣ. ΔΔΜΝ, ΝΔΑ, ΝΔΒΕ, ΝΔΙ, ΝΑΣΚΡΗ,. ΝΑΣΚΕ, Ναυτοδικεία Πειραιώς, Χανίων και Ιωαννίνων, Γραφείο ...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι ...

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/All/DA0EE8D665F75471C225824400446E58/$file/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%C

13 Μαρ. 2018 ... Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας. Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μαζί με τα ...

ΓΕΑ - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/%CE%93%CE%95%CE%91-min.pdf

6 Μαρ. 2019 ... Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού / 251 Γενικό Νοσοκομείο ... Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΓΕΑ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.

προπτυχιακου επιπ - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/All/4126CEB806350E63C2257D9E002A92BF/$file/2014-10-20_ProgrammeGuide_Ethnofrouroi.pdf

20 Οκτ. 2014 ... Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του για προσφορά ευκαιριών ευέλικτης, ανοικτής και εξ ...

υπουργειο εθνικης αμυνας - stratologia.gr

https://www.stratologia.gr/sites/default/files/%CE%95%CE%94%CE%A5%CE%95%CE%98%CE%91_2019_%CE%94%CE%84_%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%9F_%CE%A0%CE%9D%2069%CE%9776-%CE%9B40%20%2827-09-2019%29.pdf

27 Σεπτ. 2019 ... για κατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού τους στρατεύσιμους και ... αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αθήνας, ...

ΑΔΑ: ΩΩΨΧ6-ΟΨΖ - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/%CE%93%CE%95%CE%9D%20-min.pdf

6 Μαρ. 2019 ... Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας/Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ... τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ... (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας τις βεβαιώσεις στοιχείων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γ ΔΟΣΥ/ΔΕ Π Α 0 Α/Τ μ. Α 0 Π Γρ ...

https://www.kiath.gr/nea-anakinosis/2019/item/download/860_2cca26716fa8ffc11545441040e52dcd

Γρ. Υγειονομικού. Αθήνα, 24 0κτ18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». Στη Φ. 443.8/3/77695/Σ. 18594. Υγειονομικές Επιτροπές. Οι Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές ...

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2016 - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/All/78B316CB73ECC5B0C2257FC3001BB2C1/$file/2016%2005%2029%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CE%86

30 Μάιος 2016 ... Πρόγραμμα διεξαγωγής Άσκησης «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2016» ... ΓΕΕΦ/ΔΕΠΙΧ, υπόψη Πλωτάρχη Βασίλη Δημητρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

./. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

https://www.stratologia.gr/sites/default/files/%CE%95%CE%94%CE%A5%CE%95%CE%98%CE%91%202019%20%CE%92%CE%84%20%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%9F.pdf

9 Απρ. 2019 ... το ελληνικό δηµόσιο. 13. Οι ∆ιοικητικές και Αστυνοµικές ... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ΤΘ: ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ. 108. 208.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/PD-73-2006.pdf

10 Απρ. 2006 ... πλιστικών προγραμμάτων του εκάστοτε ΕΜΠΑΕ, και τη διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής. Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων ...

./. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΣ

https://katataxi.army.gr/sites/katataxi.army.gr/files/edyetha_2020_v_esso_enopoiimeni_me_ada.pdf

17 Φεβ. 2020 ... Ενηµέρωσης Κοινού ΣΞ, ΓΕΣ/. Β4/2ο. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β4(∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ)/2ο. Τηλέφ.: 3265. Φ.421.121/1/ ...

Πρόσκληση δρασεωσ «αθηνα» - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/all/104B5A1D31E55781C225843F002362F4/$file/%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-%206%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%202019.pdf?openelement

6 Ιουν. 2019 ... για Αμυντική Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη ... ανάπτυξη του τομέα Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Άμυνα, καθώς.

ειδικοι οροι - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/Dnsi_enimerosis/Pdf/GDAEE/12-14/1/parartima%20g.pdf

από εξιδεικευμένο προσωπικό της Σχολής Αλεξιπτωτιστών. Περιλαμβάνει ... Ασπροπύργου Αττικής, είναι αλεξίπτωτα ελεύθερης πτώσης τύπου MC4. (παλαιότερης ...

βασικες οδηγιες για τον στρατευσιμο - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/all/7A2F0307C2624B6EC22582C800383851/$file/2019-06-27_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%

27 Ιουν. 2019 ... Τεθωρακισμένα. •. Πυροβολικό. •. Μηχανικό. • Διαβιβάσεις. Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού Ξηράς που διαθέτουν Μονάδες και παρέχουν ...

Εφημερίδα Πολιτικής Άμυνας (Ιανουάριος ... - Υπουργείο Εσωτερικών

http://www.moi.gov.cy/moi/CD/cd.nsf/All/6A19F7BC82FAED1EC225828200272719/$file/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%86%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE

20 Απρ. 2018 ... Ανδρέας Φραντζής, συνεχάρη τον κ. ... γενικά μέτρα όπως πολύ καλή υγιεινή του χώρου και αποφυγή ... είδη και εξοπλισμό αξίας €10.000, ο.

ανωτατα στρατιωτικα εκπαιδευτικα ιδρυματα ... - Υπουργείο Άμυνας

https://mod.gov.cy/uploads/PDF%20Files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD%202020.pdf

(α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα ... Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο του.

Οδηγός Παραγωγικών Σχολών 2020 - Υπουργείο Άμυνας

https://mod.gov.cy/uploads/PDF%20Files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD%202020.pdf

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) εξετάζονται με βάση τα αντίστοιχα ... Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο του ... Αξιωματικών ΚΔΠ351/2016 και Κανονισμούς Υπαξιωματικών ΚΔΠ428/2017 ή ...

αναρτητεο στο διαδικτυο υπουργειο εθνικης αμυνας ... - Workenter

https://workenter.gr/sites/default/files/67gi6-h97.pdf

21 Αυγ. 2019 ... ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. 1. Γενıκά. Το Εκπαιδευτικó Συµβούλιο της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών. Αεροπορίας ...

νικολαος παναγιωτοπουλος υπουργος εθνικης αμυνας - Υπουργείο ...

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/Dnsi_enimerosis/Pdf/KOINOBOYLEYTIKOS%20ELEGXOS/2019/2275%20%CE%A0%CE%99%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%97%20%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97

20 Δεκ. 2019 ... Τμήμα Ερωτήσεων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ... ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. ΠΟΛΙΤΗ/.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ... - Voice News

https://voicenews.gr/wp-content/uploads/2019/11/758-19.9.19-2184-%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%9A%CE%A5%CE%A4-2-Copy.pdf

5 Νοεμ. 2019 ... «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των οικίσκων τύπου containers, στις εγκαταστάσεις του ...

Οδηγό Παραγωγικών Σχολών 2020 - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/all/7FC6AB71772427C3C22585060030921E/$file/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CC%81%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%89%CC%81%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%B

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) εξετάζονται με βάση τα αντίστοιχα ... Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο του ... Αξιωματικών ΚΔΠ351/2016 και Κανονισμούς Υπαξιωματικών ΚΔΠ428/2017 ή ...

ελληνικη δημοκρατια υπουργειο εθνικης αμυνας προκηρυξη ...

http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/docs/edyetha_11a.pdf

15 Απρ. 2011 ... ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ). ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ... Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ – ... (TEST Προσωπικότητας) και προφορική, για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς ... απαντήσεις κατά την ανάγνωση της πρότυπης σειράς των 14 ή 17.

υπουργειο εθνικης αμυνας γενικη διευθυνση αμυντικων ... - ΓΔΑΕΕ

http://www.gdaee.mil.gr/sites/default/files/YYYYYYYY_YYYYYYYYYY_YYYYYYYYYYY_02_2019_YYYYYYYYYYYYY_34_2014_7YYY6-YY7_1.pdf

10 Απρ. 2019 ... της ΜΕΕΔ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αρίθμ. Φ.6931/84206/Σ.20269/15 Νοε. 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ (ΑΔΑ:7ΔΒΤ6-ΞΓΕ) απόφαση του ...

υπουργειο αμυνας γενικο επιτ. εθνικης φρουρας διοικησης ...

http://www.army.gov.cy/el/file/3Gg27JsMFRL2nxXo9 AUZw==/

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. 19 Νοε 2019. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ. ΤΗΣ 19ης ΝΟΕ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΠΕΡΕ. Υπό τη σκέπη ...

υπουργειο εθνικης αμυνας γενικη διευθυνση αμυντικων εξοπλισμων & ε

http://www.mod.mil.gr/sites/default/files/inline-images/Dnsi_enimerosis/Pdf/GDAEE/17-14b/perilipsi%2017-14.pdf

Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902)] ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

υπουργειο εθνικης αμυνας γενikh δνση αμυντικων ... - ΓΔΑΕΕ

http://www.gdaee.mil.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%27%27%CE%92%27%27%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9.pdf

production”. AQAP 2130 ... στοιχεία του (π.χ επωνυμία, διεύθυνση, αριθμ. τηλεφώνου, αριθμ. μηχ. ... (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή - υποκατασκευαστή.

εθνικο σχεδιο ερευνας – διασωσης “νεαρχος” - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/cjrcc.nsf/cjrcc24_gr/757C0DA4156FA2F2C22583B6002A7FB3/$file/%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CF%85%CE%B3%202018%21.pdf

3 Αυγ. 2018 ... κυκλώματα και συστήματα επικοινωνιών, οι συχνότητες που ... της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όλες τις Μονάδες που διαθέτουν πτητικά μέσα ...

κεντρο συντονισμου ερευνας-διασωσης jrcc ... - Υπουργείο Άμυνας

http://www.mod.gov.cy/mod/cjrcc.nsf/cjrcc24_gr/757C0DA4156FA2F2C22583B6002A7FB3/$file/%CE%95%CE%95%CE%A3%20%CE%95-%CE%94%20%CE%84%CE%84%CE%9D%CE%95%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A3%CE%84%CE%84%20-%20%CE%A44.pdf

Πτητικά Μέσα (Ε/Π) του ΓΕΕΦ/ΔΑ και του Αρχηγείου Αστυνομίας. (460 ΜΕΔ και ... και συστήματα επικοινωνιών, οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ... ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 700m³/h. FOAM CAPACITY 16.56m³. 1200. VHF. Ρ/Ε.

Κανονισµοί - Υπουργείο Παιδείας

http://www.moec.gov.cy/dme/nomothesia/mesi/b_peri_leitourgias_dimosion_scholeion_mesis_ekpaidefsis_kanonismoi_kdp_60_2017.pdf

Μαθητικά συµβούλια, σκοποί κ.ά. 21. Διαγωγή µαθητών. ... τα µαθητικά του καθήκοντα, óπως αυτά προβλέπονται απó την εκπαιδευτική νοµοθεσία και απó τους.