Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

30 Αυγ. 2002 ... προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του ... σµένοι µεγάλοι εκδότες, όπως η Axel Springer, αντιπροσω-.

Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex - Σχετικά Έγγραφα

Επίσημη Εφημερίδα L9 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A009%3AFULL&from=PL

11 Ιαν. 2019 ... χρησιμοποιούνται για να συμπληρωθεί η περιγραφή του προϊόντος, δηλαδή «Pinot blanc», «Pinot noir», «Pinot meunier» και ... Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour ... κατάλογο του παραρτήματος V προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με το ... Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιούνται πένες ή.

C 202 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A202%3AFULL&from=EN

7 Ιουν. 2016 ... Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής ... γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, ... Ευρωπαϊκής Ένωσης, από έγγραφο που βεβαιώνει τη χρονολογία της ...

L 60 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A060%3AFULL&from=BG

28 Φεβ. 2014 ... αισθητήρων βάρους σε φορτηγά και να εκτιμήσει τη δυνα τότητα των ... Στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων με τρίτες χώρες, η Επιτροπή δεν αναγνωρίζει κανένα ... Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις μεταφορών που συμμετέχουν σε δοκιμή υπό ... βασίζεται επιπλέον σε πληροφορίες που ζητούνται δυνάμει του άρθρου 22 ...

L 181 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2004%3A181%3AFULL&from=PT

18 Μάιος 2004 ... 988/2004 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2004, για την επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουμέ ...

L 345 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A345%3AFULL&from=FR

12 Δεκ. 2017 ... πρόκειται για δρομολόγια τοπικού ενδιαφέροντος. (40). Η εναρμόνιση της ... Μονομερές βινυλοχλωρίδιο 200-831-0. 75-01-4. 2,6. 1. —. —.

C 391 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2012%3A391%3AFULL&from=EN

18 Δεκ. 2012 ... 2012/C 391/01 ... (5) Eurostat (2008): «Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην ... Συν τοις άλλοις, ο αντίκτυπος διαφέρει αναλόγως όχι.

C 326 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A326%3AFULL%3AEL%3APDF

26 Οκτ. 2012 ... με την επιφύλαξη του άρθρου 240, η διατύπωση γνωμών προς το ... των δημοσιονομικών πράξεων, προσφεύγει στην εκδοτική τράπεζα του ...

Επίσημη Εφημερίδα L 215 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2004%3A215%3AFULL&from=DE

16 Ιουν. 2004 ... EL. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. L 215/7 ... στο άρθρο 9 στοιχείο α) οι λέξεις “στο άρθρο 8” αντικαθίστανται από τις λέξεις “στο.

L43 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A043%3AFULL&from=EN

17 Φεβ. 2020 ... Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ... και με μέσο όρο ετήσιας εισαγωγής σχεδόν 100 τόνων στην Ένωση. ... W powiecie świdnickim w gminie Rybczewice miejscowości: Bazar, Częstoborowice,.

Επίσημη Εφημερίδα L 145 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A145%3AFULL&from=HU

4 Ιουν. 2008 ... Κωδικός. Τίτλος. CPC έκδοση 2. 01.13.44. Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά ... 21550. 10.42.9. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και ... Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου.

Επίσημη Εφημερίδα L 376 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2006%3A376%3AFULL&from=EN

27 Δεκ. 2006 ... 32. 27.12.2006. EL. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. L 376/1 ... προστατευθούν ή να βελτιωθούν για να καταστήσουν δυνατή τη ζωή και την ανάπτυξη των ... εγκατάστασης συνεπάγεται την επ' αόριστον ουσιαστική ... στην εφαρμογή άλλης νομοθεσίας διαφορετικής από του. κράτους μέλους ...

L83 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A083%3AFULL&from=IT

5 ημέρες πριν ... του καταστρώματος στεγανών, το τμήμα της ράμπας άνω των 2,3 μέτρων άνωθεν του καταστρώματος στεγανών ... .8 Ακροφύσια (μπεκ) ... Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα ψεκασμού νερού υπό πίεση στα μηχανοστάσια (R 10).

Επίσημη Εφημερίδα L 49 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A049%3AFULL&from=EN

21 Φεβ. 2020 ... η) τα μεταχειρισμένα είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών· ... σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή. κουζίνας και ... Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού.

C64 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A064%3AFULL&from=EN

27 Φεβ. 2020 ... δικαιοδοσίας («ενωσιακός κατάλογος») ως έχει στο παράρτημα I· ... Courcelles-Sur-Voire, Dampierre, Dommartin-Le-Coq, Donnement, Dosnon, ...

Επίσημη Εφημερίδα L 337 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2009%3A337%3AFULL&from=EN

18 Δεκ. 2009 ... κινδύνους για την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα,. καθώς επίσης η ... στην περίπτωση οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας υποστήριξης των.

Επίσημη Εφημερίδα L11 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A011%3AFULL&from=EN

14 Ιαν. 2017 ... ή υπηρεσίες που εντάσσονται σε δημόσιο σχέδιο συνταξιοδότησης ή εκ του νόμου ... συμφωνίας που αφορά τη στάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων ή την ... 0406 90 71, 0406 90 81, 0406 90 91, 0406 90 93, 0406 90 95, και.

L 210 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A210%3AFULL&from=FR

6 Αυγ. 2008 ... τη γεωγραφική περιοχή του κράτους μέλους υποδοχής όπου ... L 210/58. EL. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6.8.2008 ...

Επίσημη Εφημερίδα L86 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A086%3AFULL&from=EN

28 Μαρ. 2019 ... Παραγωγή διαθέσιμη προς πώληση ή χρήση ως πρώτη ύλη. 1E = 1A – 1Δ – 1 A_α» ... (Murrill.) Barr. Ξυλεία, εκτός από ξυλεία απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free), ... οδούς για ημιρυμουλκούμενα, μεταχειρισμένοι ex 8701 91 10 ...

επισημη εφημεριδα - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/86641/98163/F1509003364/CYP86441%20Greek.pdf

5 Νοεμ. 2010 ... (γραμμές δεύτερη και τρίτη), με τις λέξεις «το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ... Τυπώθηκε οτο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσηµη Εφηµερίδα L 210 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2006%3A210%3AFULL&from=EN

31 Ιουλ. 2006 ... στην περιοχή του προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή συγκροτεί ... L 210/89. Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL. (1) ΕΕ L 312 ...

L 10 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A010%3AFULL&from=SL

15 Ιαν. 2013 ... κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο», εκτός από τα ρυτιδωτά ή τα πτυχωτά, καθώς και. εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808).

C 43 Επίσημη Εφημερίδα

http://www.gcsl.gr/media/alkooli/anakoinwsh.pdf

19 Φεβ. 2010 ... είδος του εξεταζόμενου υγρού: ξηρός οίνος (πίνακας II), φυσικό ή ... Συντελεστές διόρθωσης c, ως προς τη θερμοκρασία, της πυκνότητας των ξηρών ... Μετά από κατάλληλη αραίωση του οίνου και απομάκρυνση της αλκοόλης, ...

L20 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A020%3AFULL&from=EN

25 Ιαν. 2020 ... Ms Nicole MULLER BECKER ... πολιτική ομάδα και εθνική αντιπροσωπεία διαφορετικές από αυτές του Α' αντιπροέδρου αναλαμβάνει τον ρόλο ...

C46 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A046%3AFULL&from=EN

11 Φεβ. 2020 ... ομάδα σε κάθε παρασκευαστή που έχει λάβει άδεια παραγωγής. ... τακτική ύδρευση, επέτρεψε στις ποικιλίες αμπέλου cabernet franc N και ... Ως εκ τούτου, το μέρος της παραγωγής που πωλείται χύδην σε εμπόρους είναι σχετικά ...

Επίσηµη Εφηµερίδα L 157 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2006%3A157%3AFULL&from=EN

9 Ιουν. 2006 ... προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τα κατασχεµένα φαρµα- ... υποχρεωτικής άδειας εκµετάλλευσης δεν διατίθεται προς πώληση ... την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που.

L 74 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A074%3AFULL&from=EN

15 Μαρ. 2008 ... Μεταχειρισμένοι ελκυστήρες. 16730000-1. Κινητήρες για ... Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές. 31110000-0.

Επίσημη Εφημερίδα L 105 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2006%3A105%3AFULL&from=DE

13 Απρ. 2006 ... παραμονής του, για την επιστροφή του στην χώρα κατα-. γωγής ή τη διέλευσή του προς τρίτη χώρα όπου είναι. σίγουρος ότι θα γίνει δεκτός, ...

Επίσημη Εφημερίδα L 315 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A315%3AFULL&from=EN

5 Δεκ. 2019 ... 19) «κάσκα εικονικής πραγματικότητας»: διάταξη φορετή στην κεφαλή, που ... παρεμβύσματα θυρών, άλλα παρεμβύσματα, βραχίονες ψεκασμού, ...

Επίσημη Εφημερίδα L 108 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2010%3A108%3AFULL&from=EN

29 Απρ. 2010 ... L 108/8. EL. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 29.4.2010. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται εντός δύο ετών από την ημερομηνία.

L 193 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2018%3A193%3AFULL&from=EN

3 Νοεμ. 2018 ... L 193/2. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 30.7.2018 ... αποδεκτών στην ιδιωτική ζωή και, ιδίως, στην προστασία των οικείων δεδο ... Σε υποθέσεις απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

L 116 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2007%3A116%3AFULL&from=HU

4 Μάιος 2007 ... νυφίτσες και άλλα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους) ... Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persia-.

C 303 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2007%3A303%3AFULL&from=HR

14 Δεκ. 2007 ... EL. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. C 303/1 ... φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, ... ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.

Επίσημη Εφημερίδα L30 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A030%3AFULL&from=EN

31 Ιαν. 2019 ... Οι βασικές αρχές για τη χρήση βίας και όπλων από υπαλλήλους επιβολής του νόμου, ... αντίγραφα σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. ... (4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1821 της Επιτροπής, της 6ης ...

L 354 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A354%3AFULL&from=DA

28 Δεκ. 2013 ... Θράψαλα(Loligo spp.) 0307 49 51. Θράψαλα (Ommastrephes sagittatus) ... νίαση ή ο καθαρισμός του νερού για τη γεωργία, και δημιουργώντας ...

L 127 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A127%3AFULL&from=PL

14 Μάιος 2011 ... Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές. 30. 5 ... Χυμοί και εκχυλίσματα αλόης. 8. 0 ... Παρασκευάσματα με βάση την αλόη. 8. 5 ... νουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδι.

L40 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A040%3AFULL&from=EN

13 Φεβ. 2020 ... Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης Κωδικός χώρας του κράτους ... παρέχεται ο κωδικός χώρας του εν λόγω κράτους μέλους.