διακηρυξη - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

21 Νοεμ. 2018 ... ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1. ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 691 33 ... Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την σύμβαση ...

διακηρυξη - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Σχετικά Έγγραφα

διακηρυξη - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/oikonomiatopikikaioikonomikianaptixi/p/prokirixeis/2018/11/diakiryxi2019-adam.pdf

21 Νοεμ. 2018 ... ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1. ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 691 33 ... Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την σύμβαση ...

διακηρυξη για bungalows - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/diafora/p/prokirixeis/2020/02/diakiryxigiabungalows.pdf

27 Φεβ. 2020 ... Τρόπος, τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας. 1. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική σύμφωνα με τις ...

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/diafora/p/prokirixeis/2019/06/tehnikiperigrafipdfsigned_0.pdf

10 Ιουν. 2019 ... τοποθετηθούν επτά (7) ιστοί τεσσάρων (4) μέτρων με φωτιστικά LED αντεστραμμένου ... και η γείωση Φ25 μεταξύ των ιστών φωτισμού. ... Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα επαρκών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/ads_420_18.pdf

17 Δεκ. 2018 ... 1)Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος, 2)Σωτηρακόπουλος Νικόλαος, ... σχετικής προσκλήσεώς τους), 1)Τσεκής Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Γρατινής, ... Στον Κ.Α. 047 περιλαμβάνεται το τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου συμφωνα ...

Μ Ε Λ Ε Τ Η - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/oikonomiatopikikaioikonomikianaptixi/p/prokirixeis/2019/05/meletipdfsigned_0.pdf

16 Μάιος 2019 ... CPV: 15894210-6 «Σχολικά Γεύματα» ... καθορισμένο και εμφανές σημείο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν γνώση όλοι οι ...

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/oikonomiatopikikaioikonomikianaptixi/p/prokirixeis/2018/02/aoe29-2018egkrisipraktikoyprosorinonanadohon-epanaprokiryxiagononeidonsigned.pdf

13 Φεβ. 2018 ... Filtalon 2ml/10mgr x 6. 10. Τεμάχιο. 22,44. 224,40. 13%. 29,17. 253,57. 0,00. 0,00. 24%. 0,00. 0,00. 23,00. 230,00. 13%. 29,90. 259,90. 23.

ΑΔΑ: ΨΛ90ΟΛΥΓ-04Ω - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/oikonomiatopikikaioikonomikianaptixi/p/prokirixeis/2019/12/apofasidskemeagiaepanaprokiryxi.pdf

6 Δεκ. 2019 ... Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρούσα η προϊσταμένη της Δ/νσης του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Δήμου Κομοτηνής κ.

μελετη - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/oikonomiatopikikaioikonomikianaptixi/p/prokirixeis/2019/12/meletiperisyllogisadespotonzoonpdfsigned.pdf

4 Δεκ. 2019 ... κερδοσκοπικό σκοπό», παρ. 3 άρθρου 9, όπως τροπ. από το άρθρο 46 παρ. 6 περ. γ του Ν. 4235/14. (ΦΕΚ Α΄/32/11.02.2014) «Διοικητικά μέτρα ...

18REQ003372585 2018-07-05 - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/diafora/p/prokirixeis/2018/07/meladamstaseisastikon18.pdf

5 Ιουλ. 2018 ... πολυκαρβονικά φύλλο πολλαπλών τοιχωμάτων για εσωτερική ή ... Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση στάσεων.

18PROC003382738 2018-07-06 - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/diafora/p/prokirixeis/2018/07/prokiryxiapokatastasivoreiaspleyrasaporrimmatikoyogkoyhytaadampdfsigned.pdf

25 Ιουλ. 2018 ... ΠΕΡΙΛΗΨ Η ΔΙ ΑΚΗΡΥ ΞΗΣ ΔΗΜ ΟΠΡ ΑΣΙΑΣ. Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την ...

τεχνικη περιγραφη - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/diafora/p/prokirixeis/2017/12/tehnikiperigrafi-oloklirosiergasionaxiopoiisis-anakainisisktirioynestorostsanaklisigned.pdf

13 Δεκ. 2017 ... Ενίσχυση και συντήρηση μεταλλικού στατικού φορέα του κτιρίου σε ... διαχωριστικού και της ξύλινης πόρτας του διαδρόμου στον Α' όροφο του.

18REQ003327512 2018-06-27 - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/diafora/p/prokirixeis/2018/07/tehnikiperigrafiadamsyntirpaidharon2018pdfsigned.pdf

5 Ιουλ. 2018 ... χαρών του Δήμου Κομοτηνής προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την ... ΚΑΛΧΑΣ. • Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας.

19PROC004824294 2019-04-18 - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/oikonomiatopikikaioikonomikianaptixi/p/prokirixeis/2019/04/diakiryxipdfsigned-adam_0.pdf

18 Απρ. 2019 ... αλυσοπρίονα, πτυσσόμενα μέγιστου μήκους 4,5m, αλυσοπρίονα, κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, κλπ. (Να αναφέρεται ο ...

τεχνικες προδιαγραφες φορτωτη - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/oikonomiatopikikaioikonomikianaptixi/p/prokirixeis/2019/09/tehnikesprodiagrafesfortotipdfsigned.pdf

25 Σεπτ. 2019 ... πίσω, εκτός από τον λεβιέ αριστερά στο τιμόνι (ραβέρσα) θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος διακόπτης και στο χειριστήριο (joystick) του φορτωτή ...

2018 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ. πρωτ. - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/diafora/p/prokirixeis/2018/11/perilipsiprokiryxisehsada.pdf

28 Νοεμ. 2018 ... ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ,. Τ.Θ. 48 Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου - Έναντι. Πανεπιστημιούπολης, T.K. 691 00 Κομοτηνή,. Τηλ.: 25310 33474 ...

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΕΡΓΟ:''Προμήθεια ... - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://www.komotini.gr/sites/default/files/oikonomiatopikikaioikonomikianaptixi/p/prokirixeis/2019/04/tehnikiperigrafiproypologismos-prodiagrafesentypoprosforaspdfsigned.pdf

3 Απρ. 2019 ... Σύνθετο τρενάκι με δύο τσουλήθρες. • Ελατήριο Λουλούδι (2 τεμ). • Παιχνίδι περιστροφής. • Δάπεδο ασφαλείας 4,5 εκ. 2. 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

διακηρυξη - Δήμος Καρδίτσας

https://dimoskarditsas.gov.gr/wp-content/uploads/2019/02/diakiriksi.pdf

5 Φεβ. 2019 ... bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78, δηλαδή σωλήνας και μικροϋλικά επί τόπου και ... βαμμένο με χρώμα φωτιάς, το κιτ αερίου με τον διακόπτη ασφαλείας, τον ... της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ...

διακηρυξη - Δήμος Αλεξανδρούπολης

http://www.alexpolis.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf

9 Απρ. 2019 ... ... με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). ... ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ σε ... ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ σε.

διακηρυξη - Δήμος Ρεθύμνου

https://www.rethymno.gr/files/items/9/9368/analytiki_diakiryxi_ilektrologikoy_ylikoy_me_adam_signed.pdf?rnd=1563790859

22 Ιουλ. 2019 ... E-mail:[email protected] • ΡΕΘΕΜΝΟΣ, Τ.Κ. 74100, Γερακάρη 60-61, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831028341, fax 2831050333, E- mail:[email protected]

Διακήρυξη - Δήμος Αρριανών

https://www.arriana.gr/images/diakiryxeis/2019/promitheia_exoplismou_antliostasion_2019/Diakiryxi.pdf

19 Ιουλ. 2019 ... Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης για το οικονομικό έτος 2019. •. Της υπ' αριθ.30/2019 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΔΗ5ΩΨΣ-ΟΣΦ) απόφασης της Οικονομικής.

διακηρυξη - Δήμος Βριλησσίων

https://www.vrilissia.gr/images/%CE%9A%CE%97%CE%9C%CE%94%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%

30 Σεπτ. 2019 ... συστήματος και στη συνολική τιμή του επισυναπτόμενου αρχείου, ... Yγρό αποσμητικό χώρου (αποσμίνη) με σύνθεση που δεν περιέχει τοξικά ...

διακηρυξη - Δήμος Μεγαρέων

http://www.megara.gr/portal/images/pdf/07-PROKIRIKSEIS-DIAGONISMON/2019/29-05-2019-diakiriksi-ergou-odofotismou-dimou-megaron.pdf

28 Μάιος 2019 ... έγγραφα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του δήμου Μεγαρέων. (Χρ. Μωραϊτη & Γ.Μαυρουκάκη, 19100, Μέγαρα) ... ΜΕΡΟΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ . ... Επωνυμία. Δήμος Μεγαρέων. Ταχυδρομική διεύθυνση.

διακηρυξη - Δήμος Αμφιλοχίας

https://www.dimosamfilochias.gr/anakoinosi-dienergeias-ilektronikoy-diagonismoy-gia-tin-promitheia-trofimon/diakiryxi-meleti/

22 Μάιος 2019 ... 53 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΟΚΟΛ 85 γρ ... ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ 350 ΤΕΜ ... Μπισκότα αρίστης ποιότητας (τύπου Πτι-μπερ, μιράντα ή με γέμιση ...

διακηρυξη - Δήμος Καλλιθέας

http://www.kallithea.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97.pdf

7 Ιαν. 2020 ... καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το αρμόδιο συλλογικό ... ΥΑ/56902/2015 (ΦΕΚ 1924/τ. ... Προστασία από κόψιμο αλυσοπρίονου (ταχύτητα αλυσίδας 20m/sec, class 1 για το ... STIHL Advance X-Vent.

την Διακήρυξη - Δήμος Πετρούπολης

https://petroupoli.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/2019-SCRAP_Diakiriksi.pdf

9 Ιουλ. 2019 ... Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πετρούπολης ( Κ. Βάρναλη 76-78 ... Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν ...

διακηρυξη - Δήμος Θέρμης

http://www.thermi.gov.gr/info/wp-content/2019/06/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7.pdf

12 Ιουν. 2019 ... καθαρισµό δαπέδου από φυτά, θάμνους κ.λπ. ... σε περίπτωση µη ύπαρξης διαμορφωμένου δαπέδου: διαμόρφωση χώρου, στην περιοχή του ... γραμμής 67 (ΑΣ ΙΚΕΑ-Τριάδι), επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου (βλ. ... Το εσωτερικό ωφέλιμο ύψος του στεγάστρου, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, ...

διακηρυξη μαπ 092018 - Δήμος Μεταμόρφωσης

https://www.metamorfossi.gr/documents/20187/0/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1 %CE%9C%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BD %CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 %CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF

28 Σεπτ. 2018 ... τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') ... Γυαλιά ̟ροστασίας α̟ό ηλιακή ακτινοβολία. • Γαλότσες. • Νιτσεράδες.

διακηρυξη - Δήμος Νέας Σμύρνης

https://neasmyrni.gr/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=14338

25 Οκτ. 2018 ... 7.2 Ψυγείο κατάψυξη μπαούλο. 1 ... 3.10 Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα ... μουσικό κρόταλο ξύλινο, 2 τρίγωνα, 1 φυσαρμόνικα, 1 σφυρίχτρα.

Διακήρυξη... - δημος αμπελοκηπων-μενεμενης

http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Portals/2/files/diakirixis/09.%CE%9A%CE%97%CE%9C%CE%94%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%2019PROC004908886%2014102019.pdf

8 Μάιος 2019 ... Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ταχυδρομική διεύθυνση. Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12. Πόλη. Αμπελόκηποι -Μενεμένη. Ταχυδρομικός Κωδικός.

διακηρυξη - δημος κερατσινιου δραπετσωνας

https://www.keratsini-drapetsona.gr/index.php/el/keratsini-drapetsona-municipality-transparency-gr/keratsini-drapetsona-announcements-competitions-gr/item/download/13272_812198893d903c3b9a18060fd332e0a8

8 Απρ. 2019 ... Ταχυδρομική διεύθυνση. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ... www.keratsini-drapetsona.gr ... Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υποτομέα ΟΤΑ.

διακηρυξη - δημος ανατολικης μανης

https://www.anatolikimani.gov.gr/files/items/3/3488/adam-psif_ypog-diakiryxi.pdf

21 Φεβ. 2019 ... Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή ... Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & ...

Διακήρυξη - Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

https://www.spata.gr/userdata/docs/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%A9%C

19 Ιουλ. 2018 ... ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΙΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ). Για τις γενικές αιματολογικές εξετάσεις ενός σκύλου ή μιας γάτας: Τιμή εφαρμογής. €/τεμ.

δειτε τη διακηρυξη εδω - Δήμος Τρίπολης

https://www.tripolis.gr/images/04_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97_%CE%95%CE%9A%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9C_%CE%912__%CE%922.pdf

μέσα σε δέκα (10) ημέρες, για να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο που θα ... (https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el), από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ.pdf - Δήμος Τριφυλίας

http://www.dimostrifylias.gr/attachments/article/942/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf

20 Ιουν. 2018 ... INCLUDEPICTURE. "https://www.scandiagear.co. INCLUDEPICTURE. "https://www.elcawear.gr/shop. ΣΕΛ. 42. 18PROC003287444 2018-06- ...

Διακήρυξη για Σύμβαση « Προμήθεια και ... - Δήμος Πάργας

https://dimospargas.gr/wp-content/uploads/2018/05/----------------------------------_signed.pdf

2 Μάιος 2018 ... χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πάργας συνολικής ... άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της ... Να σημειωθεί ότι ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι αποδεκτός από την FIFA ...

διακηρυξη καδοπλυντηριο telikh - Δήμος Προσοτσάνης

https://www.prosotsani.gr/el/images/stories/pdf_eggrafa/grafio_typoy/prokyriksi/2018/kadopl18/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97_-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97.pdf

26 Νοεμ. 2018 ... ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ... β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ...