ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ

Κῶμος. • 4. Νομεῖς. • 5. Αἰπολικὸν ἢ ποιμενικόν. • 6. Βουκολιασταί (α). • 7. Θαλύσια. • *8. Βουκολιασταί (β). • *9. Βουκολιασταί (γ). • 10. Ἐργατίναι ἢ Θερισταί.

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ - Σχετικά Έγγραφα

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ

https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM04483/%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A3Presentation2.pdf

Κῶμος. • 4. Νομεῖς. • 5. Αἰπολικὸν ἢ ποιμενικόν. • 6. Βουκολιασταί (α). • 7. Θαλύσια. • *8. Βουκολιασταί (β). • *9. Βουκολιασταί (γ). • 10. Ἐργατίναι ἢ Θερισταί.