05. Η θεωρία του Lev Vygotsky για τη γνωστική ... - eClass Upatras

Ενότητα 5: Η Kοινωνικοπολιτισμική Θεωρία του Lev Vygotsky ... Γνώση και ανάπτυξη για τους Piaget και Vygotsky. • Αξιολόγηση της ... περιβάλλοντα μάθησης. 1.

05. Η θεωρία του Lev Vygotsky για τη γνωστική ... - eClass Upatras - Σχετικά Έγγραφα

05. Η θεωρία του Lev Vygotsky για τη γνωστική ... - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1565/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

Ενότητα 5: Η Kοινωνικοπολιτισμική Θεωρία του Lev Vygotsky ... Γνώση και ανάπτυξη για τους Piaget και Vygotsky. • Αξιολόγηση της ... περιβάλλοντα μάθησης. 1.

05. Η θεωρία του Lev Vygotsky για τη γνωστική ... - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1565/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης. – Σταδιακή εισαγωγή. – Καθοδηγούμενη συμμετοχή. • Η γλώσσα στη γλωσσική ανάπτυξη. • Τα αναπτυξιακά στάδια του Vygotsky.

02. Η θεωρία του Jean Piaget για τη γνωστική ... - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1565/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

Κεντρικές έννοιες στη θεωρία του Piaget. – Νοημοσύνη. – Τα παιδιά ως κονστρουκτιβιστές. – Γνωστικά σχήματα. – Διαδικασίες για την απόκτηση γνώσης.

02. Η θεωρία του Jean Piaget για τη γνωστική ... - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1565/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

διεργασίες (αναπαραστασιακή ενόραση). • Γλώσσα: η πιο προφανής ένδειξη χρήσης συμβόλων. • Παραλληλισμός με σκέψη ενηλίκων (David. Biorklund, 1995).

01. Εισαγωγή στη Γνωστική Ανάπτυξη - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1565/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

Γνωστική Ανάπτυξη. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην γνωστική ανάπτυξη. Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην.

01. Εισαγωγή στη Γνωστική Ανάπτυξη - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1565/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

Γνωστική Ανάπτυξη. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην γνωστική ανάπτυξη. Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην.

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική ... - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1456/%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες της Στατιστικής, που κάναµε ... επίλυσης καθώς και τις πιθανές λύσεις. ... Στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο τετράδιο εργασιών (2007:18) δίνεται όµοια δραστηριότητα την.

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική ... - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1456/%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες της Στατιστικής, που κάναµε ... επίλυσης καθώς και τις πιθανές λύσεις. ... Στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο τετράδιο εργασιών (2007:18) δίνεται όµοια δραστηριότητα την.

Γνωστική ανάπτυξη - eClass Upatras - Πανεπιστήμιο Πατρών

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1532/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

Η σκέψη των παιδιών στην πρώτη παιδική ηλικία. • Στάδια γνωστικής ανάπτυξης του Piaget. – Στάδιο προλειτουργικής νόησης. • Επικέντρωση. – Εγωκεντρισμός.

Γνωστική ανάπτυξη - upatras eclass - Πανεπιστήμιο Πατρών

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1532/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

Η σκέψη των παιδιών στην πρώτη παιδική ηλικία. • Στάδια γνωστικής ανάπτυξης του Piaget. – Στάδιο προλειτουργικής νόησης. • Επικέντρωση. – Εγωκεντρισμός.

Θεωρία Παιγνίων - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/DEAPT200/3_GameTheory_Corrected.pdf

Σημείο ή ζεύγος ισορροπίας κατά Nash. • Λύση ακολουθιακής κυριαρχίας και σημεία ισορροπίας Nash. • Αλγοριθμική εύρεση σημείων ισορροπίας. • Ισορροπία ...

Θεωρία Κεραιών - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/EE814/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D_22%CE%91706.pdf

πλαίσια του σχεδιασμού βέλτιστης απόδοσης ασυρματικών επικοινωνιακών συστημάτων. Συγκεκριμένα, στο ... Η συσκευή της κεραίας ευρίσκει εφαρμογή σε όλα τα ασυρματικά τηλεπικοινωνιακά ... ειδοποιείται η αστυνομία. -. Υπεύθυνο άτομο: ...

Θεωρία Κεραιών - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/EE814/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D_22%CE%91706.pdf

πλαίσια του σχεδιασμού βέλτιστης απόδοσης ασυρματικών επικοινωνιακών συστημάτων. Συγκεκριμένα, στο ... Η συσκευή της κεραίας ευρίσκει εφαρμογή σε όλα τα ασυρματικά τηλεπικοινωνιακά ... ειδοποιείται η αστυνομία. -. Υπεύθυνο άτομο: ...

Θεωρία Παιγνίων - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/CULTURE161/cc-section-7.pdf

πασιέντζα (solitaire). 16. Ενότητα 7: ... απλή: – Ο αποδέκτης θα πρέπει να αποδεχτεί κάθε θετική ποσότητα, αφού κάτι είναι προτιμότερο από τίποτα. – Ο παίκτης ...

θεωρια ομαδων τελεστων - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PHY1909/%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%2015-12-12.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΉΣ. Πάτρα 2012. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ. ΚΑΙ. ΤΕΛΕΣΤΩΝ. Δημήτρης Σουρλάς. Αναπλ. Καθηγητής ...

θεωρια σηματων & συστηματων - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/CEID1115/SP_open_0.pdf

Περιγραφή Σηµάτων στο Χώρο της Συχνότητας-Φάσµα Σήµατος. 1. Η Περίπτωση Γραµµικού ... Η Περίπτωση του Άπειρου µη Αριθµήσιµου Πλήθους Αρµονικών.

θεωρια ομαδων τελεστων - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PHY1909/%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%2015-12-12.

γεννήτορες ένα μόνο στοιχείο Α. Επειδή το Α είναι στοιχείο της ομάδας τότε ... πολλαπλασιασμό, το στοιχείο {i} είναι γεννήτορας, διότι οι δυνάμεις του γεννούν τα.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών ... - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/CEID1130/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B

12 Οκτ. 2015 ... 3 / 9. ▫ προτασιακός λογισμός και πράξεις συνόλων: αν τα σύνολα Α και Β προσδιορίζονται από τις ιδιότητας ΙΑ και. ΙΒ, τότε οι παραπάνω πράξεις ...

Θεωρία του Vygotsky - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ

https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS278/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/02.%20%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%

Vygotsky: ΣΚΕΨΗ & ΓΛΩΣΣΑ. αλληλοσυνδεόμενες. Γνωστική & Γλωσσική. Ανάπτυξη. αλληλοσυνδεόμενες. Εκπαίδευση και γνωστική ανάπτυξη (4/4). Εξελικτική ...

Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/BIO253/geniki_ximia/enotites/%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%207.pdf

Θεωρία του δεσμού σθένους ... Το μήκος του δεσμού στο μόριο ΗF είναι 0,92 Å. Το ΗF έχει ... διαμαγνητική ή παραμαγνητική; Πόση είναι η τάξη δεσμού στο C. 2.

Οργανική Χημεία Θεωρία Μαθήματα Ακαδημαϊκού ... - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/ENV198/pdf%20%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%28%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20PowerPoint%29/6%CE%BF%20%CE%9C%C

Ηλεκτρονικές ιδιότητες πολυυνίων, εξετάζονται για πιθανή χρήση τους σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας. John McMurry, Οργανική Χημεία Π.Ε.Κ. Αγγελική Απ.

Οργανική Χημεία Θεωρία Μαθήματα Ακαδημαϊκού ... - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/ENV198/pdf%20%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%28%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20PowerPoint%29/9%CE%BF%20%CE%9C%C

Απόλυτη αλκοόλη: η καθαρή αιθανόλη 100%, η οποία ... Μονοσθενείς óσες έχουν μία –ΟΗ ... υπερισχύουν οι υδρόφοβες ιδιότητες αυτής και η αλκοόλη δεν.

Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής ... - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1604/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%20%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%9F%CE%A5.pdf

13 Δεκ. 2018 ... Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Μάνεσης, [email protected], Δρ., Π.Δ. 407/80,. Παιδαγωγικό Τμήμα ... πιο ευπαθή να καταλήξουν θύματα κακοποίησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ... Παρίσι: UNESCO. Retrieved from ...

Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής ... - eClass Upatras

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1604/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%20%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%9F%CE%A5.pdf

13 Δεκ. 2018 ... Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Μάνεσης, [email protected], Δρ., Π.Δ. 407/80,. Παιδαγωγικό Τμήμα ... πιο ευπαθή να καταλήξουν θύματα κακοποίησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ... Παρίσι: UNESCO. Retrieved from ...

02. Η θεωρία του Jean Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PN1565/%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%

Γνωστική Ανάπτυξη. Ενότητα 2: Η θεωρία του Jean Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη. Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της ...

Piaget & Vygotsky.pdf - eClass

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD141/Piaget%20&%20Vygotsky.pdf

1 Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στα γερμανικά το 1996: Piaget και Vygotsky: Ihre Bedeutung für das Lehren und. Lernen der Naturwissenschaften. Zeitschrift für ...

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) - eClass

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PSYCH137/psy05_Lectures10_11.pdf

για δράση που θεωρείται βασική ιδιότητα της συγκίνησης σε ... που είχαν προηγηθεί και στις οποίες καμία αντίδραση από την πλευρά τους δεν απέτρεπε το ...

Γνωστική ψυχολογία και ιδεολογία. Oι - Open eClass

https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMD221/%CE%97%20%CE%93%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%98%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%89%CF%82%20%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF

Ατομισμος-Συλλογικότητα. Sampson, E.E. (1981) Cognitive Psychology as Ideology. American. Psychologist, 36, (7), 730-743. Γνωστική ψυχολογία ως ιδεολογία.

M A G Οδηγίες http://www.ocean.upatras.gr/mag/ - upatras eclass

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1335/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_MAG.pdf

Αναφέρουμε στο τέλος: (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής). 6) Στο πεδίο ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ πληκτρολογούμε τη σημασία του Liddell. & Scott με ...

γνωστική θεωρία - στο Πανεπιστήμιο Κρήτης - πανεπιστημιο κρητης

https://opencourses.uoc.gr/courses/mod/resource/view.php?id=4139

Κριτική θεώρηση των σύγχρονων θεωριών μάθησης. • ΚΕΦ. 4ο. (σσ. 101-162) ... ΟΙ εσωτερικές γνωστικές διαδικασίες δε λαμβάνονται υπόψη. - Η μάθηση ...

Θεωρια - eClass

https://eclass.emt.ihu.gr/modules/document/file.php/FD111/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%20-%201-w.pdf

Πολλές φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους καθορίζονται ή επηρεάζο- ... Επουσιώδη Ορυκτολογικά συστατικά του είναι ο μαγνητίτης, ο γρανάτης, το ρου-.

5.Θεωρία Παραγωγής - eClass

https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/ODE401/5.%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf

Οριακό Προϊόν Εργασίας (Marginal Product of Labor): η ... Το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο. • Φάση ΙΙ : Το μέσο προϊόν της εργασίας φθίνει.

Θεωρία Καταναλωτή - eClass

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON289/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE/lecture%205%20-%20Micro%20I%20-%20Kourandi%20-%CE%B5%CF%80

Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 5 / Φ. Κουραντή. Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι στο άριστο: α) Ο ΟΛΥ, δηλαδή η κλίση της καμπύλης αδιαφορίας, είναι ...

Μικροοικονομική Θεωρία Ι - eClass

https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/ODE401/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%96%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Η έννοια του ανταγωνισμού. Στο ένα άκρο της κλίμακας ανταγωνισμού υπάρχει η τέλεια ανταγωνιστική αγορά. Μια τελείως ανταγωνιστική αγορά έχει ορισμένα.

θεωρια παιγνιων - eClass

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON590/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/5.%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%A0%C

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ECΟ412). ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΜΕΡΟΣ Δ ... ουσιαστικά με απροσδιοριστία (Βαρουφάκης). o Αυτό το ερώτημα ...

Θεωρία της δικαιοσύνης - eClass

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW296/%CE%91%CE%84%20%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202016-17%20%CE%97%20%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%C

1971 A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard UP, αναθ. έκδ. 1999). [= 2001 Θεωρία της Δικαιοσύνης(Αθήνα: Πόλις)]. 1993 Political Liberalism (New ...