επισημη εφημεριδα - Υπουργείο Οικονομικών

23 Δεκ. 2014 ... στον νóµο 127(Ι)/2000 σε σχέση µε την υποχρεωτική εγγραφή σκύλου συνοδού. ... υλικού, óπως βίντεο η άλλου είδους κινηµατογραφικού η ... των κουταβιών που προήλθαν απó κάθε γέννα και τα ονóµατα τους και τις ...

επισημη εφημεριδα - Υπουργείο Οικονομικών - Σχετικά Έγγραφα

επισημη εφημεριδα - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/84256434F0C3AF6AC2257DB70038D892/$file/4153%20%2023%2012%202014%20PARARTIMA%20EKTO.pdf

23 Δεκ. 2014 ... στον νóµο 127(Ι)/2000 σε σχέση µε την υποχρεωτική εγγραφή σκύλου συνοδού. ... υλικού, óπως βίντεο η άλλου είδους κινηµατογραφικού η ... των κουταβιών που προήλθαν απó κάθε γέννα και τα ονóµατα τους και τις ...

επισημη εφημεριδα - Υπουργείο Παιδείας

http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/nomothesia/2019_o_peri_idiotikon_scholeion_nomos.pdf

15 Νοεμ. 2019 ... Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση ... και τα ονόματα των μετόχων, των διευθυντών και του γραμματέα του, μαζί ...

επι΢ημη εφημεριδα - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/8D85481DFBFCB843C225841900278818/$file/5206%2014%206%202019%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20A.pdf

27 Ιουλ. 2019 ... 2017, από ηελ 1ε Ινπλίνπ 2019. (Π.Φ. 23520). Ο θ. Διέλε Αξγπξνύ, κόληκνο Πξώηνο Κηεληαηξηθόο Δπηζεσξεηήο, Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, ...

εφημεριδα της κυβερνησεως - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/5016401/fek 5-2018.pdf/6acbab8a-e485-4629-91e6-8eaf084b647f

17 Ιαν. 2018 ... γίας του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ... αίτηση που συνοδεύεται από παράβολο τριών χιλιάδων. (3.000) ευρώ ...

υπουργειο οικονομικων τμημα τελωνειων ... - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/20FBAC10FB05DC93C22572D000259312/$file/PROSFORA%201_2010.pdf?OpenElement

5 Φεβ. 2010 ... ST.ETIENNE BRETTON. (1) ΚΙΒ. Χ(3)ΤΕΜ. 4. 4. 151/05. SPORT GAS PISTOLS ... µεταχειρισµένα λάστιχα αυτοκινήτου, 1 κοµπρεσόρο. 684/03.

L 181 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2004%3A181%3AFULL&from=PT

18 Μάιος 2004 ... 988/2004 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2004, για την επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουμέ ...

C64 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A064%3AFULL&from=EN

27 Φεβ. 2020 ... δικαιοδοσίας («ενωσιακός κατάλογος») ως έχει στο παράρτημα I· ... Courcelles-Sur-Voire, Dampierre, Dommartin-Le-Coq, Donnement, Dosnon, ...

L 60 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A060%3AFULL&from=BG

28 Φεβ. 2014 ... αισθητήρων βάρους σε φορτηγά και να εκτιμήσει τη δυνα τότητα των ... Στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων με τρίτες χώρες, η Επιτροπή δεν αναγνωρίζει κανένα ... Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις μεταφορών που συμμετέχουν σε δοκιμή υπό ... βασίζεται επιπλέον σε πληροφορίες που ζητούνται δυνάμει του άρθρου 22 ...

C 43 Επίσημη Εφημερίδα

http://www.gcsl.gr/media/alkooli/anakoinwsh.pdf

19 Φεβ. 2010 ... είδος του εξεταζόμενου υγρού: ξηρός οίνος (πίνακας II), φυσικό ή ... Συντελεστές διόρθωσης c, ως προς τη θερμοκρασία, της πυκνότητας των ξηρών ... Μετά από κατάλληλη αραίωση του οίνου και απομάκρυνση της αλκοόλης, ...

Επίσημη Εφημερίδα L 145 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A145%3AFULL&from=HU

4 Ιουν. 2008 ... Κωδικός. Τίτλος. CPC έκδοση 2. 01.13.44. Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά ... 21550. 10.42.9. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και ... Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου.

L 10 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A010%3AFULL&from=SL

15 Ιαν. 2013 ... κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο», εκτός από τα ρυτιδωτά ή τα πτυχωτά, καθώς και. εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808).

Επίσημη Εφημερίδα L 215 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2004%3A215%3AFULL&from=DE

16 Ιουν. 2004 ... EL. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. L 215/7 ... στο άρθρο 9 στοιχείο α) οι λέξεις “στο άρθρο 8” αντικαθίστανται από τις λέξεις “στο.

Επίσημη Εφημερίδα L 376 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2006%3A376%3AFULL&from=EN

27 Δεκ. 2006 ... 32. 27.12.2006. EL. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. L 376/1 ... προστατευθούν ή να βελτιωθούν για να καταστήσουν δυνατή τη ζωή και την ανάπτυξη των ... εγκατάστασης συνεπάγεται την επ' αόριστον ουσιαστική ... στην εφαρμογή άλλης νομοθεσίας διαφορετικής από του. κράτους μέλους ...

επισημη εφημεριδα - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/86641/98163/F1509003364/CYP86441%20Greek.pdf

5 Νοεμ. 2010 ... (γραμμές δεύτερη και τρίτη), με τις λέξεις «το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ... Τυπώθηκε οτο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

L 345 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A345%3AFULL&from=FR

12 Δεκ. 2017 ... πρόκειται για δρομολόγια τοπικού ενδιαφέροντος. (40). Η εναρμόνιση της ... Μονομερές βινυλοχλωρίδιο 200-831-0. 75-01-4. 2,6. 1. —. —.

L 127 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A127%3AFULL&from=PL

14 Μάιος 2011 ... Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές. 30. 5 ... Χυμοί και εκχυλίσματα αλόης. 8. 0 ... Παρασκευάσματα με βάση την αλόη. 8. 5 ... νουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδι.

C 303 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2007%3A303%3AFULL&from=HR

14 Δεκ. 2007 ... EL. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. C 303/1 ... φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, ... ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.

Επίσημη Εφημερίδα L11 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A011%3AFULL&from=EN

14 Ιαν. 2017 ... ή υπηρεσίες που εντάσσονται σε δημόσιο σχέδιο συνταξιοδότησης ή εκ του νόμου ... συμφωνίας που αφορά τη στάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων ή την ... 0406 90 71, 0406 90 81, 0406 90 91, 0406 90 93, 0406 90 95, και.

Επίσημη Εφημερίδα C 108 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A108%3AFULL&from=RO

23 Μαρ. 2016 ... ... του εργοστασίου») του υπό επανεξέταση προϊόντος, όταν πωλείται ... «Olei Histrici» (έλαιο Ιστρίας) και «Olei flos» (έλαιο πρώτης έκθλιψης), ...

C 391 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2012%3A391%3AFULL&from=EN

18 Δεκ. 2012 ... 2012/C 391/01 ... (5) Eurostat (2008): «Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην ... Συν τοις άλλοις, ο αντίκτυπος διαφέρει αναλόγως όχι.

L 193 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2018%3A193%3AFULL&from=EN

3 Νοεμ. 2018 ... L 193/2. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 30.7.2018 ... αποδεκτών στην ιδιωτική ζωή και, ιδίως, στην προστασία των οικείων δεδο ... Σε υποθέσεις απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

L 274 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2005%3A274%3AFULL&from=NL

20 Οκτ. 2005 ... Βασίλειος,ο, Άγιος Γεώργιος,ο, Άγιος Δημήτριος,ο, Άγιος Ηλίας,ο, Άγιος Νικόλαος,ο, Άγιος ... Δ.Δ.Φελλού, Άγιος Ιωάννης,ο, Άγιος Πέτρος,ο, Άγιος Συμεών,ο, Άνδρος,η, Άνω ... Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτό-.

L40 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A040%3AFULL&from=EN

13 Φεβ. 2020 ... Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης Κωδικός χώρας του κράτους ... παρέχεται ο κωδικός χώρας του εν λόγω κράτους μέλους.

Επίσημη Εφημερίδα L 337 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2009%3A337%3AFULL&from=EN

18 Δεκ. 2009 ... κινδύνους για την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα,. καθώς επίσης η ... στην περίπτωση οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας υποστήριξης των.

Επίσημη Εφημερίδα L86 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A086%3AFULL&from=EN

28 Μαρ. 2019 ... Παραγωγή διαθέσιμη προς πώληση ή χρήση ως πρώτη ύλη. 1E = 1A – 1Δ – 1 A_α» ... (Murrill.) Barr. Ξυλεία, εκτός από ξυλεία απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free), ... οδούς για ημιρυμουλκούμενα, μεταχειρισμένοι ex 8701 91 10 ...

Επίσημη Εφημερίδα L9 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A009%3AFULL&from=PL

11 Ιαν. 2019 ... χρησιμοποιούνται για να συμπληρωθεί η περιγραφή του προϊόντος, δηλαδή «Pinot blanc», «Pinot noir», «Pinot meunier» και ... Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour ... κατάλογο του παραρτήματος V προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με το ... Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιούνται πένες ή.

C46 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A046%3AFULL&from=EN

11 Φεβ. 2020 ... ομάδα σε κάθε παρασκευαστή που έχει λάβει άδεια παραγωγής. ... τακτική ύδρευση, επέτρεψε στις ποικιλίες αμπέλου cabernet franc N και ... Ως εκ τούτου, το μέρος της παραγωγής που πωλείται χύδην σε εμπόρους είναι σχετικά ...

L83 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A083%3AFULL&from=IT

5 ημέρες πριν ... του καταστρώματος στεγανών, το τμήμα της ράμπας άνω των 2,3 μέτρων άνωθεν του καταστρώματος στεγανών ... .8 Ακροφύσια (μπεκ) ... Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα ψεκασμού νερού υπό πίεση στα μηχανοστάσια (R 10).

L 74 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A074%3AFULL&from=EN

15 Μαρ. 2008 ... Μεταχειρισμένοι ελκυστήρες. 16730000-1. Κινητήρες για ... Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές. 31110000-0.

Επίσηµη Εφηµερίδα L 309 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2005%3A309%3AFULL&from=EN

25 Νοεμ. 2005 ... ανταλλακτήρια συναλλάγµατος ή σε φορείς παροχής υπηρεσιών προς εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και. επιχειρήσεις ή σε καζίνα σε ...

Επίσημη Εφημερίδα L 315 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A315%3AFULL&from=EN

5 Δεκ. 2019 ... 19) «κάσκα εικονικής πραγματικότητας»: διάταξη φορετή στην κεφαλή, που ... παρεμβύσματα θυρών, άλλα παρεμβύσματα, βραχίονες ψεκασμού, ...

C 326 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A326%3AFULL%3AEL%3APDF

26 Οκτ. 2012 ... με την επιφύλαξη του άρθρου 240, η διατύπωση γνωμών προς το ... των δημοσιονομικών πράξεων, προσφεύγει στην εκδοτική τράπεζα του ...

L43 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A043%3AFULL&from=EN

17 Φεβ. 2020 ... Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ... και με μέσο όρο ετήσιας εισαγωγής σχεδόν 100 τόνων στην Ένωση. ... W powiecie świdnickim w gminie Rybczewice miejscowości: Bazar, Częstoborowice,.

C 202 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A202%3AFULL&from=EN

7 Ιουν. 2016 ... Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής ... γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, ... Ευρωπαϊκής Ένωσης, από έγγραφο που βεβαιώνει τη χρονολογία της ...

Επίσηµη Εφηµερίδα L 157 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2006%3A157%3AFULL&from=EN

9 Ιουν. 2006 ... προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τα κατασχεµένα φαρµα- ... υποχρεωτικής άδειας εκµετάλλευσης δεν διατίθεται προς πώληση ... την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που.

L20 Επίσημη Εφημερίδα - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A020%3AFULL&from=EN

25 Ιαν. 2020 ... Ms Nicole MULLER BECKER ... πολιτική ομάδα και εθνική αντιπροσωπεία διαφορετικές από αυτές του Α' αντιπροέδρου αναλαμβάνει τον ρόλο ...