ΣΕΛ ή Devic ή και τα δύο?

NMOSD και περίπου το 10% έχουν συμπτώματα που μοιάζουν με σκλήρυνση ... ❖MRI ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Πολλαπλές εστίες υψηλής έντασης μαγνητικού. σήματος ...

ΣΕΛ ή Devic ή και τα δύο? - Σχετικά Έγγραφα

ΣΕΛ ή Devic ή και τα δύο?

http://www.ere.gr/assets/files/ekdilosis/earines/earines2018/kyriaki03/09_11/3._Konstantopoulou_Georgia.pdf

NMOSD και περίπου το 10% έχουν συμπτώματα που μοιάζουν με σκλήρυνση ... ❖MRI ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Πολλαπλές εστίες υψηλής έντασης μαγνητικού. σήματος ...