4188 11.5.2007 Prosfores.pdf (2910,37 Kb) - Υπουργείο Οικονομικών

Ο Χρηματοδοτική μίσθωση. Ο Ενοικίαση ... Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων (2000) πυράντοχων στολών εργασίας πυροσβεστών. Π.1.2). Είδος της ...

4188 11.5.2007 Prosfores.pdf (2910,37 Kb) - Υπουργείο Οικονομικών - Σχετικά Έγγραφα

4188 11.5.2007 Prosfores.pdf (2910,37 Kb) - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/B5CF72FB131EE770C22572D80032ADAC/$file/4188%2011.5.2007%20Prosfores.pdf

Ο Χρηματοδοτική μίσθωση. Ο Ενοικίαση ... Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων (2000) πυράντοχων στολών εργασίας πυροσβεστών. Π.1.2). Είδος της ...

4183 20.4.2007 Prosfores.pdf (1585,49 Kb) - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/D490DA5D9E5C7B27C22572C30034DDF5/$file/4183%2020.4.2007%20Prosfores.pdf

Μονάδα Εργασιακών Συμβούλων (ΕΜΕΣ), που θα προωθήσει αποτελεσματικά τις ... Η λειτουργία της ΕΜΕΣ θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη χορήγηση ενός.

4255 14.3.2008 Prosfores.pdf - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/F819A26BB44ABEB8C225740C003EF20C/$file/4255%2014.3.2008%20Prosfores.pdf

A B AT: Η γω. 1. 3. της η. Ν.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την ...

4240 11.1.2008 Prosfores.pdf - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/5DDF2B89FC9191A0C22573CD0038E230/$file/4240%2011.1.2008%20Prosfores.pdf

Σκοπός του Σχεδίου είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με αναπηρία για ένταξη τους στην αγορά. εργασίας και της απασχόλησης τους στον ...

4298 19.9.2008 Prosfores.pdf - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/664D0FBB3F0B9D46C22574C900381AF8/$file/4298%2019.9.2008%20Prosfores.pdf

Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης ... και το όνομα του περιλαμβάνεται στο σχετικό κατάλογο που τηρεί η Αρμόδια ... Σχολής και πρώην Ψυχιατρικής Πτέρυγας του Παλαιού Νοσοκομείου Λευκω-.

4113 14.7.2006 Prosfores.pdf - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/0f4441dff479e22bc225754600395560/54cb8300a8a79ebdc22571ab0035f6de/$FILE/4113%2014.7.2006%20Prosfores.pdf

Experience in developing JAVA Software. Rapid Prototyping Expertise and Experience. Air Traffic Control Knowledge. In depth knowledge of EATM HMI.

4301 26.9.2008 Prosfores.pdf (4556,63 Kb) - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/178320D2DB00ADDAC22574D000321C99/$file/4301%2026.9.2008%20Prosfores.pdf

OK. -. ΣΕ. -. " Η ο .-. V1.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν υπάρχουν):. VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:.

4214 14.9.2007 Diafora.pdf - Υπουργείο Οικονομικών

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/53B21C17204FAEE9C22573560033E09D/$file/4214%2014.9.2007%20Diafora.pdf

1 Νοεμ. 2007 ... ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Ο ... SIATISTA FURS LIMITED ... Ρήγα Φεραίου και Γρ. Διγενή 2, Μπλοκ Β, 6ος όροφος, Γραφ. 608 και 609, Λεμεσός σε οποιοδήποτε πιστωτή ή.

4202 13.7.2007 Main.pdf - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/E4FF1D204146FF0DC2257317003CFDEF/$file/4202%2013.7.2007%20Main.pdf

13 Ιουλ. 2007 ... 21 | Αικατερίνη Ζώρα. 22 | Γεωργία Παυλίδου. 23 | Χριστίνα Σορρόκκου. 24 Μάριος Κυριακίδης. | 25 | Mαρία Αναστάση. 26 Νικολέττα Ελευθερίου.

υπουργειο οικονομικων τμημα τελωνειων ... - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/20FBAC10FB05DC93C22572D000259312/$file/PROSFORA%201_2010.pdf?OpenElement

5 Φεβ. 2010 ... ST.ETIENNE BRETTON. (1) ΚΙΒ. Χ(3)ΤΕΜ. 4. 4. 151/05. SPORT GAS PISTOLS ... µεταχειρισµένα λάστιχα αυτοκινήτου, 1 κοµπρεσόρο. 684/03.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ... - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/5648966005D73F78C22581170037740B/$file/Prosfora12017.pdf?OpenElement

26 Μάιος 2017 ... Οι προσφοροδότες θα πρέπει να μελετήσουν όλες τις οδηγίες, όρους και ... ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. PISTOL ... ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑΡΓΙΛΕ. (ΣΥΝΟΛΟ 18 ...

13.31.31.3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Τηλ.: 22 601

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/E8AB512BC0FCC5B6C22582260046ECEA/$file/EE%20115.pdf?OpenElement

30 Μάιος 2007 ... Αν αγοράζει από ιδιώτη, πρέπει το ίδιο να εκδώσει το τιµολόγιο αγοράς. Αν αγοράζει από άλλο µεταπωλητή, τότε το. τιµολόγιο πρέπει να εκδοθεί ...

ΑΔΑ - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/0/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97- %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3 %CE%95%C

σε προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις ... Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική.

13.31.10, 13.31.10.1.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. τ

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/8F90FFE707F0833BC22582260046ECDC/$file/EE%20107.pdf?OpenElement

2 Μάιος 2006 ... και κατά την περίοδο αναπροσαρµογής κάποιου κεφαλαιουχικού ... Ποια είναι τα κεφαλαιουχικά αγαθά για τα οποία εφαρµόζεται το σχέδιο.

ι - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/EAFFF17DB01E721CC2258117002D87B0/$file/PAR.%204o%20MEROS%20I.pdf?OpenElement

σχολική χρονιά 2015-2016 (Προϋπολογισμός 2016). ... Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψηφίους φοιτητές ... («Μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα», «Ετήσιο Τιμητικό Χορήγημα»). ... Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή στην περιοχή Βασιλικού Καθορισμός Ενοικίου Εκμίσθωσης οικοπέδων.

ΔΗΠΠΠΡΞ'ΣΙΞ' - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/9235E5AE8C11D679C225816B00456798/$file/5027%2028%207%202017%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20B.pdf

28 Ιουλ. 2017 ... σΠΕ Λήδρα Λτδ. 7. Περιφερειακή σΠΕ Λευκωσίας Λτδ. 8. συνεργατικó Ταμιευτήριο Λευκωσίας Λτδ. 9. σΠΕ Ταμασσού ± ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

https://www.minfin.gr/documents/31461/230827/Dim_ploton_eparxias_26_2014.pdf/3387c25e-04ea-4371-b326-ae3a9959520c

26 Φεβ. 2014 ... ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 175130.00.001. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ ΝΕΩΡΕΙΩΝ 2 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ. ΤΗΛ. 22710 44433- ...

Untitled - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/982B4B01BC3E29E0C2258218004214BC/$file/EE%202009%2011.pdf?OpenElement

17 Νοεμ. 2009 ... μετοχών (ΔΠΑΜ ή warrants) και παρόμοιων παροχών σε υπαλλήλους ... Το φορολογητέο όφελος για τους υπαλλήλους της εταιρείας ανά ΔΠΑΜ ...

1110,51 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/02992DF3F91C57E8C225798B002D75E3/$file/4585%20%2020%201%202012%20%20KYRIO%20%20MEROS%20%20TMHMA%20%20A.pdf

20 Ιαν. 2012 ... Ανδρέας Τσαγκάρης. Γεώργιος Χειμωνίδης. Ειρήνη Γεωργίου. Ελένη Κωστή. Στέλλα Αγγελή. Σπυρούλα Χαραλάμπους-Πάτση. Αλεξία Γιαννούκου.

δπι΢ημη δφημδριγα - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/55A46ABF98865C4CC22584510025FE4E/$file/4635%209%208%202019%20PARARTIMA%204o%20MEROS%20I.pdf

α) Nα εγκρίνει το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί Στρατού της Δηµοκρατίας ... Συµβούλιο Ανάβρυσης Ριζοκαρπάσου απó τα αποθέµατα που προµηθεύεται και διατηρεί το ... επιπρóσθετα µε τα καθήκοντα της θέσης που ήδη κατέχουν, ως ακολούθως: α) κ. ... καταρτίζει κατάλογο προσώπων, τα οποία θα ασκούν, εκ περιτροπής, για ...

intrastat - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/C8EEDFB99B9F5527C2258257001FFD8F/$file/NATIONAL_INTRASTAT_MANUAL_CYPRUS_2017.pdf?OpenElement

αποτελεί εξαίρεση του κανόνα αφού το σύστηµα INTRASTAT βασίζεται στην διακίνηση αγαθών). Κ1: δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT. Κ1. CY. E1. K2. GR. Κ2.

1952,59 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/400C06BCD6A1999EC225779A002D4525/$file/4446%2010.9.2010%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20B.pdf

10 Σεπτ. 2010 ... Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή των ... 21058. 39069. 28414. 1.000. 400. 400. 3ος. 200. 12ος. 13ος. 4ος. 200.

ΑΔΑ: Ω323Η-ΜΩ4 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/351982/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97- %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3 %CE

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν. συνεκτίμησης των ... Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τηλ.

εκθεση n.r.a - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/31331/5659601/GREECE_NRA_gr_FINAL.pdf/a25846dd-c1f8-492f-a003-331c024ba394

(Ν4251/14 )με αρ.πρωτ…. Την…Η ανωτέρω απόδειξη. παραλαβής δεν αποτελεί αποδεικτικό. νόμιμης διαμονής στη χώρα.” -. Α4 - ΕΘΝΟΣΗΜΟ. -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.

ΑΔΑ: 66ΚΟΗ-ΠΡΞ - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/31361/0/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97 %CE%97%CE%9B. %CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3 %CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%91%

21 Ιουν. 2019 ... εμβαδού Ε=228 τ.μ., για καντίνα (τροχήλατη αυτοκινούμενη ή μη) και. ομπρέλες-ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ.

ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/31511/83699/%CE%924%CE%A31%CE%97-8%CE%9E6.pdf/2750759b-a915-42a8-8634-e45e3071f874

22 Νοεμ. 2012 ... Ειδικότερα, ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του ... βαθμολογικής εξέλιξης και το μισθολόγιο που εφαρμόζεται για το ...

5052,65 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/000B89A854C9EFF3C22572CA003832BB/$file/4185%2027.4.2007%20Prosfores.pdf

Μονάδα Εργασιακών Συμβούλων (ΕΜΕΣ), που θα προωθήσει αποτελεσματικά τις ... Η λειτουργία της ΕΜΕΣ θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη χορήγηση ενός.

3558,71 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/B50457830957BCCFC225782600376C37/$file/4471%2028.1.2011%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20B.pdf

28 Ιαν. 2011 ... ΕΓΓΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013. Αριθμός 276 ... ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ. Ο Διευθυντής ...

ΕΕΠ 1/2017 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/5648966005D73F78C22581170037740B/$file/Prosfora12017.pdf?OpenElement

26 Μάιος 2017 ... 1/2017. 1. Με την παρούσα πρόσκληση ζητούνται προσφορές από το Τμήμα Τελωνείων: α) για την ... στα παρόντα έγγραφα, την κατ' αποκοπή τιμή για κάθε αντίκα ή/και για κάθε ομάδα αντικών, το ... ΚΙΛΟΥ ΚΑΠΝΟΥ AL. FAKHER ... E/Δ 24/2014. Πορσελάνη Βερολίνου που απεικονίζει νεαρή µε αρνάκι. 1. 1000.

Συντομογραφίες - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/225124/syntomografies_2008.pdf/9fb748f0-3d17-4f0c-97df-fe2ffd6ad118

Ελληνικά Πετρέλαια. ΕΛΣΙ. : Ελληνικά Σιδηροκράματα. ΕΛΤΑ. : Ελληνικά Ταχυδρομεία. ΕΜΠΑΕ. : Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εκσυγχρονισμού.

10386,75 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/A24593C6DC4DFB88C22575DA00378476/$file/KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20C%20Ar.4360%2019.6.09.pdf

10 Αυγ. 2009 ... Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιου και άλλων ειδών βιβλιοπωλείου ... Εξωτερικός σκληρός δίσκος; viii. Βασικό λογισμικό ...

επι΢ημη εφημεριδα - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/8D85481DFBFCB843C225841900278818/$file/5206%2014%206%202019%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20A.pdf

27 Ιουλ. 2019 ... 2017, από ηελ 1ε Ινπλίνπ 2019. (Π.Φ. 23520). Ο θ. Διέλε Αξγπξνύ, κόληκνο Πξώηνο Κηεληαηξηθόο Δπηζεσξεηήο, Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, ...

PDF Image - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/0f4441dff479e22bc225754600395560/196b58e6eb8996f8c225709a003231d2/$FILE/Prosfores.pdf

Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τους Όρους Διαγωνισμού σε κλειστό ... Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο Υγείας, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ... Εκτύπωση των πιο κάτω εντύπων σε συνεχές χαρτί:.

παραρτημα 3 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/31361/10072003/75%CE%968%CE%97-6%CE%99%CE%A6.pdf/c1fee7f1-230d-4791-9123-1085809b68f1

28 Μάιος 2019 ... ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ της ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ... της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:.

ΌραμαΜάθησης - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/A4D78BF39499D5B1C225816B0033DFB5/$file/EQUAL%20RIGHTS_FINAL_web.pdf

καθημερινή βάση, σύντομα και φιλικά στους χρήστες μηνύματα και σκίτσα, ... Οπτική συμπεριφορά/επαφή, όπως: υπονοούμενα μέσω κοιταγμάτων, πονηρά ...

9926,52 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/EC29D6B3F3660611C2257594002BB101/$file/4358%2010.4.2009%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20A.pdf

10 Απρ. 2009 ... ... από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ως ακο-. λούθως: Λουκία Δημητριάδου-Βούργια. (Π. 5229). Ευαγγελία Παναγιώτου-Ματθαίου. (Π. 5174) .--. -.