Π ρ α κ τ ι κ ά - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης. Νέος Κουκλουτζάς-Εύοσμος Θεσσαλονίκης (1926-δεκαετία του' 60). Από την προσφυγική αγροτική εγκατάσταση στον εξαστισμό.

Π ρ α κ τ ι κ ά - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία - Σχετικά Έγγραφα

239 - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%82-28.pdf

τα τοπωνύμια της υπόλοιπης Ελλάδας (για τα περισσότερα από τα 0- ποία δεν ... μασία σλαβικής προέλευσης, καθώς υπάγεται στο «βάνδον της Ζαβάλ-. τας», μία ...

33 - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%9B%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-25.pdf

ζoν δε μέχρι των ορίων Ισαυρίας προς μήκος πρός δε πλάτος έχει μεν εξ αρι- στερών μέρη τινά του Βουκελλαρίου και την αρχήν της Καππαδοκίας πρός δε.

151 - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%96%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B7-28.pdf

χους αποδίδονται στον προφήτη Μωάμεθ και λέγεται ότι είχαν συντα- ... μπεριλαμβανομένων των επιστολών που έστειλε ο Προφήτης Μωάμεθ και κατά πόσο εί-.

13 - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-26.pdf

ρίχνουν βέλη από την Γλαβηνίτζα, και από τα Βοδενά ή τη Σλάνιτσα”. (Η Γλα- βινίτζα πιθανώς είναι πόλη που βρισκόταν στον κόλπο της Αυλώνας, η οποία.

253 - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-18.pdf

Γενικές μελέτες περί μεσαιωνικής Βοιωτίας: Ήδη πριν μια δεκαετία, ... βιβλιογραφία), Όσιος Λουκάς – ο Βίος του οσίου Λουκά του Στειριώτη, Αθήνα 1989.

291 - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/Pitsakis-2001.pdf

Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης. "GUTENBERG 2000". Γουτεμβέργιος και Αρμενόπουλος. Το αθησαύριστο χρονικό μιάς επετειακής συνάντησης ...

Π ρ α κ τ ι κ ά - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9A%CE%98%20-%20%CE%9A%CE%97%202009.pdf

Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης. Νέος Κουκλουτζάς-Εύοσμος Θεσσαλονίκης (1926-δεκαετία του' 60). Από την προσφυγική αγροτική εγκατάσταση στον εξαστισμό.

361 - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/Stalidis-2000.pdf

Παπαζώτου Θ., «Ο Θωμάς Πρελιούμποβιτς και η Μαρία Παλαιολογίνα κτήτορες της Πανα-. γίας Γαβαλιωτίσσης στα Βοδενά», Κληρονομία, Θεσσαλονίκη 1981, τ.

Π ρ α κ η ι κ ά - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%9B%CE%93-praktika.pdf

182-183. Πρβλ. Ἱστορικό Άρχείο Μακεδονίας (ΙΑΜ), Ἱερά Μητρóπολη ... τό κληροδóτημα τού Παπάφη βλ. πρóχειρα Ταγαράκης, Φηιαλζξσπηθὸ ἔξγν, σ. 120-130 ...

βιβλιοκρισιες - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-2003.pdf

Λεξικό Σουΐδα, 10ος αιώνας μ.Χ., έκδοση κειμένου με εισαγωγή Βασίλης Κα-. τσαρός, Θεσσαλονίκη, εκδ. Θύραθεν, χ.χ. [Νοέμβριος 2002], σσ. 1253 (ISBN 960-.

βυζαντιακα - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/30-asonitis,%20nekrologia.pdf

του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η επιστημονική κοινότητα έχασε ένα εκλε- κτό μέλος της και ... μηρίωση έκθεση της Μεσαιωνικής Ιστορίας του Ιονίου πελάγους και των.

στο Βυζάντιο μέσα από την οπτ - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/Kokkori-2016.pdf

1 Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Γιατί το Βυζάντιο, Αθήνα 2012, σ. 183 κ.ε. Παρά τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα, οι δομές του Βυζαντίου, πολιτικές, εθνικές και ...

στη Δυτική Μακεδονία - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7-praktika%202011.pdf

οποίους μόνο περίπου 700 άτομα ήταν Έλληνες και γραικομάνοι Σλαβόφωνοι. Οι Ιταλοί, και πάλι με την συγκατάθεση των αρχηγών των Οχρανιτών, με εξαίρεση ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μητρώο Μελών

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD.pdf

Βαρβούνης Μανόλης. 31. Βαρέλλα Ευαγγελία. 32. ... Κανδυλάκης Μανόλης. 139. Καντζιούρα Βασιλική. 140. ... Πουλιάσης Ευστάθιος. 347. Πούλιος Ιωάννης. 348.

PRAKTIKA teliko.indd - Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9A%CE%97%202008.pdf

Υπήρχαν εννέα χάνια για εμπόρους, καθώς και ένα μεγάλο καραβάν σαράι δωρε- ... 333, ΙΩΝ 9, από τη σειρά χειρογράφων του Κ.Μ.Σ.), Ι. Χιωτάκης, Το χωριό μου ...

Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων • Ελληνική Εταιρεία Νανο

https://www.pharmamanage.gr/images/10th/10h-Programma.pdf

3 Φεβ. 2019 ... ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 10:00 - 11:15. Στρογγυλό Τραπέζι. ΟΣΦΕ: Ενημέρωση και. Συζήτηση για τη. Δράση Ανίχνευσης. Υπέρτασης και.

Copyright: 'Ιστορική καί 'Εθνολογική 'Εταιρεία τής Ελλάδος

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/category_lib/Afieromata/Eikosiena/text1821/%CE%A3%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%

κρίτων συνδεόταν μέ τήν ύποχρέωσή τους νά φέρουν καί τά μεγαλύτερα βάρη στήν κοινότητα. ... ΜΝΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ[ΕΩΣ] ΝΑΞΟΥ Γ Λ (Γεώργιος Λεντούδης).

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία είναι επιστημονική εταιρεία, μέλος

http://www.psychoanalysis.gr/documents/deltia/Deltio_EPSE_45.pdf

28 Απρ. 2012 ... κή ζωή του κάθε ψυχαναλυτή, οριa. σμένες φορές και η προσωπική του, είναι σε θέση να προσφέρουν πολλά. Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ο Συνέδριο «Ελληνική ... - ΕΛΕΤΟ

http://www.eleto.gr/download/Conferences/7th%20Conference/7thConference-Overview_GR.pdf

αγγλική γλώσσα και φιλολογία ισπανική φιλολογία ... Μελέτη φρασεολογικών όρων: καταγραφή και απόδοσή τους από τα Ισπανικά στα Ελληνικά. Ο όρος.

Δ. Επικήδειοι Λόγοι για τη Βασιλική Δ. Παπούλια - Ελληνική Ιστορική ...

http://histsociety.web.auth.gr/24%29%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9.pdf

Ἄλλοι θά μιλήσουν γιά το ἐπιστημονικό καί τό διδακτικό σου ἔρ- γο. Ἐγώ θά ... Μου ζήτησε να της φτιάξω καφέ, έλειψα για λίγο και, όταν γύρισα, τη βρήκα γερ-.

εν ετει 1862: η ευρωπαϊκη και η ελληνικη ιστορικη ... - WordPress.com

https://argolikoslibrary.files.wordpress.com/2014/06/c2abceb5cebd-ceadcf84ceb5ceb9-1862c2bb-ceb7-ceb5cf85cf81cf89cf80ceb1cf8acebaceae-cebaceb1ceb9-ceb7-ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceae-ceb9.pdf

του 1848.11 Χαρακτηριστικότερο επεισόδιο είναι τα Σκιαδικά, τον Μάιο του. 1859 ... της νεολαίας είχαν εκδηλωθεί τουλάχιστον από το 1858, με τα Σκιαδικά ξεκι-.

εκδοσεις με νεοελληνικη αποδοση και σχολια - Ελληνική Ιστορική ...

http://histsociety.web.auth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF

Paul Magdalino, The empire of Manuel IKommnenos, 1143-1180, Παν/μιο Καί- μπριτζ 1993, σσ. 557, 3 παραρτήματα, 3 χάρτες, γενεαλογικοί πίνακες. Από τους ...

ελληνικη φωτογραφια - Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

http://www.efe.com.gr/home_gr_htm_files/IAN_MARS_15.pdf

μέρους του ελληνικού «φωτογραφικού κοινού» και να κάνει αισθητή της πα- ρουσία της. Με τις εκλογές δε για την ανάδειξη ΔΣ έχει τη ευκαιρία να ανανε- ώνεται ...

ιστορικη ερεyνα και αρχειακη τεκμηριωση - Ελληνική Ένωση Τραπεζών

https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/2_1998/8_1.pdf

η άχαρη εργασία της συλλογής και “τεχνικής”. επεξεργασίας του υλικού είναι το πρώτο sine qua non στάδιο για το χτίσιμο μιας μελέτης(7). Αυτή η διαδικασία θα ...

Ιστορική αναδρομή στην Αρση Βαρών - Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης ...

http://weightlifting.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%85%CE%B4%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf

δυναστείας των Τσόου (1122 - 249 π.Χ.) οι πιθανοί ... 21714 5721/2. Τα θαυμάσια ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων, η τιμή και το συναίσθημα είναι ακόμα εκεί,.

Κατεβάστε το PDF - Ελληνική Εταιρεία

http://ellet.gr/downloads/3_ptixonew_.pdf

18 Μάιος 2013 ... ένας αγώνας που συνεχίζεται – του τοπίου των Δελφών, του Νότιου Σαρωνικού, της Πύλου, των Πρεσπών ... Πολιτιστικά Δρώμενα. 1μμ – 2μμ:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η ...

http://www.psychoanalysis.gr/documents/Introductorylectures/eisagogikes.pdf

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία διοργανώνει νέα σειρά1 εισαγωγικών διαλέξεων στην ψυχανάλυση. (κλινικού και θεωρητικού περιεχοµένου) για ψυχιάτρους ...

εδώ - Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής

https://geomed.gr/wp-content/uploads/2014/01/final-program.pdf

11 Απρ. 2014 ... Χ. Λούπα. Ε. Μαλτέζος. Ε. Μαλτέζου ... (1)Γενικό Αιματολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Πάτρα. (2)Παθολογική ... Ειδικευόμενος Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο. Αφροδίσιων ...

Ζώα - Ελληνικη Εταιρεια Ηθικης

http://www.ethics.gr/content/content/files/Praktika_Imerida_Anthropoi_Poleis-Zoa.pdf

24 Ιουν. 2009 ... 1986 η ταινία «Είμαστε όλοι Νώε» έλαβε το αργυρό μετάλλιο στο. διεθνές Φεστιβάλ ... πού προέρχεται το αρνίσιο ή το χοιρινό κρέας λέει «όχι, τα ζώα είναι φίλοι μου και εγώ ... προβλήματα στην καρδιά, στο συκώτι, στα νεφρά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

http://e-child.gr/wp-content/uploads/2018/04/general-description-activities_07-2014.pdf

Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη (Αθήνα). Μερόπη Τζούφη (Ιωάννινα). Σήμερα η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία αριθμεί περισσότερα από 3.500 μέλη-.

Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία

https://hspd.blob.core.windows.net/files/Gia%20ta%20melh/AppForm_NewMemberStudent.pdf

Παιδοδοντική Εταιρεία στη διεύθυνση Θηβών 2, 11527 Γουδή, ή στο email ... Συνηµµένα να σταλούν: φωτοτυπίες πτυχίου, ειδικότητας και τίτλων, σύντοµο ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

https://www.orthoskag.gr/images/orthoskag/pdf/BR_Shoulder-Elbowwater.pdf

Χειρουργική Ώμου ή Αγκώνος - Ενημέρωση ασθενoύς. Ελληνική Εταιρεία. Αρθροσκόπησης,. Χειρουργικής Γόνατος &. Αθλητικών Κακώσεων. «Γεώγιος Νούλης».

I&ΙΙ - Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας

https://www.hsmc.gr/wp-content/uploads/2017/07/ISSUE_2_2017.pdf

παρενέργειες (ιατρογενείς ανεπιθύμητες. ενέργειες), και επικεντρώνεται στην αποτε- λεσματικότητα του θεραπευτικού σχήματος, προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη ...

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία,

http://www.hts.org.gr/assets/files/campains/pareanasa/programmepareanasa.pdf

Α2) 4 1 μύθοι του Αισώπου λένε ΟΧΙ στο κάπνισμα. Α3) Το Αλφαβητάρι της ... ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ (ακολουθεί συζήτηση, αποκωδικοποίηση συμβόλων ...

ΕΔΩ - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας. Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Δημαλέξης ...

ελληνικη χειρουργικη εταιρεια - Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

https://www.exe1928.gr/seminars2015/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%95%CE%9C%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%A7%

12 Δεκ. 2014 ... Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία ευχαριστεί την Διοίκηση του Νοσοκομείου. «Γ.Γεννηματάς» για την ευγενή παραχώρηση του αμφιθεάτρου του ...