(ΠΑΛΑΙΟ) ΧΑΡΜΑΝΚΙΟΪ1. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ... - eJournals

θηγήτρια την Αφροδ. Διαμαντοπούλου, Εύοσμος σχολικό έτος 2003-2004. ... Κορδελιό και Νέος Κουκλουτζάς, είναι δυνατό, χάρη στη γνωστή σε μας.

(ΠΑΛΑΙΟ) ΧΑΡΜΑΝΚΙΟΪ1. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ... - eJournals - Σχετικά Έγγραφα

(ΠΑΛΑΙΟ) ΧΑΡΜΑΝΚΙΟΪ1. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/viewFile/5614/5358.pdf

θηγήτρια την Αφροδ. Διαμαντοπούλου, Εύοσμος σχολικό έτος 2003-2004. ... Κορδελιό και Νέος Κουκλουτζάς, είναι δυνατό, χάρη στη γνωστή σε μας.

κουλτουρα και ιστορια - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/8239/8293.pdf

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 19ου. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ού ... και όχι την περιουσία, την καταγωγή ή την πολιτική δύναμη. Η ακαδημαϊκή ελευθερία ...

κοινωνικη ιστορια του τανγκο - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/8371/8542.pdf

"Οταν το τάνγκο επιβλήθηκε, διαμορφώθηκε, όπως ήταν επόμενο, μια μυ θολογία για τις απαρχές του. Ό Μπόρχες αναφέρει χαρακτηριστικά οτι δταν ροότησε 3-4 ...

απο την ιστορια του βυζαντινου μουσειου - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/7830/7500.pdf

του Βυζαντινού Μουσείου. Εφάπτονται ακόμη της ιστορίας των βυζαντινών σπουδών ... νής Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1985.

ιστορια, ανθρωπολογια και οι πηγες - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/8175/8170.pdf

Ρίκα Μπενβενίστε ζονται και να αλληλοεμπλουτίζονται, για να επιτρέπουν τη συνεχή ανακάλυψη των κοινωνιών και να σταθμίζουν το τυχαίο και το αναγκαίο που ...

ΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/esperia/article/viewFile/2088/1928.pdf

λόγους και μέλη της ορθόδοξης αδελφότητας Βενετίας κατά το χρονικό διά ... Τ. STOIANOVICH, Ο κατακτητής ορθόδοξος βαλκάνιος έμπορος, στο: Η οικονομική ...

το μακεδονικο ζητημα σε μια καινουρια «ιστορια της ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/viewFile/6162/5897.pdf

ρόλος πού έπαιξε τό μακεδονικό ζήτημα στή νεώτερη ιστορία μας στάθηκε. σημαντικός καί οί επιπτώσεις του πάνω στον Ελληνισμό, ύστερ' από τήν.

Ή σημασία τής Μικρός 'Ασίας για τήν ιστορία τής ... - eJournals

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2587/2352.pdf

χριστιανισμού τών μικρασιατικών πόλεων μέ τά χριστιανικά κέντρα τών δυτικότερων ... σουμε ποιες άλλες αιρέσεις είχαν έπιτυχία στον Πόντο. Τό σίγουρο είναι.

Στοιχεία για την οικοδομική ιστορία της Ι. Μονής ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/viewFile/4316/4091.pdf

χ ± ιερά μονή Μεγίστης Λαύρας είναι το πρώτο τη τά ... τράπεζα ή τον πύργο του Τσιμισκή, τα οποία έτυχαν της. προσοχής ... νουν έως το πάτωμα του ορόφου.

η ιστορια της οθωμανικης αυτοκρατοριας του joseph ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2645/2410.pdf

Ό,τι υπήρξαν ô "Αγγλος Γίββων διά τήν Ιστορίαν των Χρι στιανών τοϋ Βυζαντίου ... πίων τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βασισμένη στον Ε. Gibbon καί τόν γάλλο.

παρατηρησεις στην οικοδομικη ιστορια και την ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/viewFile/4811/4587.pdf

4 Για την αρχαία Λεβάδεια και το Μαντείο του Τροφωνίου βλ. πρόχειρα: Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις. Βοι ωτικά και Φωκικά, Αθήνα 1981, 244 ...

συλλογικη μνημη, αρχεια, ιστορια - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/8534/8866.pdf

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ΑΡΧΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ. Ανταποκρίθηκα πιο δύσκολα αυτή τη φορά στην τιμητική πρόσκληση των διορ γανωτών να είμαι εισηγητής στη σημερινή ...

ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ α)Ή ίστορία τοϋ ονόματος Στή δυτική ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/viewFile/6026/5764.pdf

Θεαγένης Μακε-. δονικοΐς (fragm. Hist. Gr. IV, 509, 3). 6 P 1 i n i u s 4, 34 4, 35 4, 36, πβ. καί A. Κεραμοποΰλλου, Τί είναι οί Κουτσό- βλαχοι, Άθήναι 1939, σ. 117.

NA Λούστα, Ή Ιστορία τού Νυμφαίου Νέβεσκας ... - eJournals

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/viewFile/5815/5554.pdf

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ΑΘ. ... ρίνης, Θεσσαλονίκη 21994, σσ. 366 53 ... κεφαλής τής τοπικής Επιτροπής, τήν παρουσία τού Παύλου Μελά στό Νυμφαίο καί.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ... - eJournals

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2465/2230.pdf

ξιοθρήνητης 'ιστορίας τών φορητών ιερών εικόνων τής Πόλης, όπως ... νων τοϋ έτους 1920 Δεκεμβρίου 18 μέχρι 28 Φεβρουάριου του 1922, Κωνσταντινούπο.

η κατασκευη της ετεροτητας στην «ιστορια tot αγιου ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/8254/8323.pdf

ματεύεται τη στάση του άγιου βασιλιά που καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ... τους Βεδουίνους υποτελείς τους* οι Βεδουίνοι, νομάδες χωρίς σταθερή κατοι κία, δεν έχουν ... πίστη. Ο θάνατος γίνεται το μέσο/ο τρόπος αλλά και το μέτρο για να μιλή.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 1783 Στην Ιστορία ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/viewFile/5618/5362.pdf

ξενος ανέφερε στην πρεσβεία του στην Κωνσταντινούπολη ότι εξήντα άτομα απε- ... Η νόσος εκδηλωνόταν με πυρετό, ο οποίος επανερχόταν δύο και τρεις φορές.

1. Επιγραφικές πηγές γιά την ιστορία τής άρρώστιας στην ... - eJournals

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/viewFile/2427/2192.pdf

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ τού φαινομένου, ειδικότερα στήν πίστη ότι ή ασθένεια αποτελεί μορφή θε-. οδικίας καί οτι προϋπόθεση γιά τή θεραπεία είναι ή εξιλέωση.

Oι σπΟΥδΕσ τΟΥ παΝτΕλΗ πΡΕβΕλαΚΗ στΗΝ ιστΟΡια ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/7757/7458.pdf

κοσμήτορα του αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα 1934, κατά τη διαδικασία ... Jens Ferdinand Willumsen, La jeunesse du peintre El Greco, τ.

Νεότερες παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία του ... - eJournals

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/viewFile/4191/3966.pdf

περιορίστηκε στα δομικά μέρη του ναού χωρίς να επε κταθεί και στην πλήρη αποκατάσταση του εσωτερικού του (τέμπλο, διάκοσμος, επιχρίσματα). Παράλληλα ο.

TA ΠΚ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ...

http://users.uoi.gr/gramisar/prosopiko/vlaxopoulos/ergasies_3hxilietia/Konstantakou_Nekrotafeia_Naxou.pdf

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. TA ΠΚ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΑΦΗΣ. Μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3η ...

Η Βιολογία και η Δημογραφία των Ανθρωπολογικών πληθυσμών

https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM03172/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf

ανθρωπο-έτη ζωής, υπολογίζονται αμφότερα δηλαδή σε συνάρτηση με την ηλικία. Πολλά ... ανάπτυξης, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των Agta σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Πλέον, δεν ... Στο Κουβέιτ, οι βεδουίνοι προσβλέπουν στην πολιτική και.

ιστορικη δημογραφια 2004-2010 - Τμήμα Ιστορίας - ιονιο πανεπιστημιο

https://history.ionio.gr/postgraduate/demography/download.php?f=publications%2Fstudent_prospectus_2004_2010.pdf

Arens W., 1986, The Original Sin. Incest and Its Meaning. Oxford University Press, Νέα. Υόρκη. • Επίπεδες Βάσεις Δεδομένων. Με τη χρήση παραδειγμάτων όπως ...

Το Παλαιό Φάληρο

http://www.kravvaritis.com/docs/arthra-dimos/%CE%91%CE%A1%CE%98_201506_The%20F%20Times_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B1%205_%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CE%B5%CF%84%C

16 Ιουν. 2015 ... ότι ο Φλοίσβος καθάρισε, για λίγο, από παράνομους ... «Φλοίσβος» του Τραμ βασιλεύει το παράνομο ... γάτες ή το σύντροφό σας, αρκεί να.

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

http://eoe.minedu.gov.gr/images/them_xhm_biox_kat_c_hmer_os_160601.pdf

1 Ιουν. 2016 ... Ποια θα είναι η επίδραση της παραπάνω προσθήκης στην τιμή του. pΗ του διαλύματος Υ4 (αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερή);. (μονάδα ...

παλαιό καταστατικό

https://www.stagidis.net/AOSDP/KATASTATIKO_old.pdf

Θεσ/νίκη-Εδμόνδου Ροσταν 51. Θεσ/νίκη-Πολυτεχνίου 71. Θεσ/νίκη-Κανάρη και. Θεσ/νίκη-Εδμονάου Ροσταν 51. Προσοτσάνη -Σουλίου 3. Προσοτσάνη-Σουλίου 2.

Παλαιό και νέο σύµφωνο συµβίωσης

http://bioethics.org.gr/palaiokaineosimfono.pdf

τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες ... σύντροφο όταν ασκεί το δικαίωµα επικοινωνίας. ... σχετική αγωγή.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/%CE%91%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8C%20%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A6

Η γοητεία που ασκεί σε όλους το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής δεν οφείλεται μόνο στην ιστορική ... τη Φιλοσοφική Σχολή, έδρα τότε του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι προσπάθειες. αυτές έδειξαν το ... Η παλιά οδός Χαμιδιέ. Δεξιά κι αριστερά.

Ο,ΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΛΑΙΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ...

https://www.limassolmunicipal.com.cy/uploads/History-Center-pdfs/16cb161704.pdf

υπήρχε ένα οθωμανικό νεκροταφείο, που η επίσημη ονομασία του ήταν «Μουλλά ... προσευχηθεί, γιατί καθώς μας είπε, το προηγούμενο βράδυ είδε στο όνειρό ...

Εξουσία και συμβολικές νομιμοποιήσεις της Το παλαιό καθεστώς και ...

https://opencourses.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH7/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%

21. Εξουσία και συμβολικές νομιμοποιήσεις της: Το παλαιό καθεστώς και η Γαλλική Δημοκρατία. Ακολουθώντας το βασιλικό παράδειγμα: Καρδινάλιος Ρισελιέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ, MD, PhD ΕΙΔΙΚΟΣ ... - Παλαιό Φάληρο

https://www.pathologos-vardakas.gr/CV.pdf

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ, MD, PhD. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ. Διεύθυνση ιατρείου: Ταξιαρχών 11, Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο: 306947939600 ...

Δημήτρης Καλογερόπουλος, μέλος της ΕτΠ Παλαιό Φάληρο ... - εεταα

https://www.eetaa.gr/anakoinoseis/06032018_prosfygiko_omilia_proedrou_eetaa.pdf

Δημήτρης Καλογερόπουλος, μέλος της ΕτΠ. Παλαιό Φάληρο, Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018. «ΕΠΙΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΛΤ΢Η ΢ΣΟ ΠΡΟ΢ΥΤΓΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ».

Παλαιό κορυφαίο στέλεχος της Παμμακεδονικής με εθνική προσφορά

https://www.ekirikas.com/wp-content/uploads/2015/10/1031-1101-PERIODIKO.pdf

31 Οκτ. 2015 ... Φωτογραφικές αναμνήσεις από την Ομογένεια του 2004 . ... 67 χλμ. βόρεια της Αλεξανδρούπολης ... σταση, εκδηλώσεις σε γειτονιές της. Αθήνας ...

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ ... - Naftemporiki

https://m.naftemporiki.gr/assets/render/1140047

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016. ΚΩΔΙΚΟΣ. ΣΧΟΛΗΣ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ. ΙΔΡΥΜΑ. ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ. ΘΕΣΕΙΣ.

τεχνικογεωλογικη ∆ιερευνηση των αστοχιων πρανων στο παλαιο μικρο

http://www.geo.auth.gr/ege2004/articles/TG43_395.pdf

τή, που κυριαρχεί ανάντι του οικισµού µε πολύ ισχυρές τοπικά κλίσεις πρανών, ανήκει στον ... (18,1°C, για την περίοδο 1955-1996 στους σταθµούς Καρπενήσι, Μυρίκη και ... αποτελούν προϊόντα σοβαρών αστοχιών στα πρανή της περιοχής.

παλαιο φαληρο ιανουαριος – φεβρουαριος 2016 - ΠΑΚΟΕ

http://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/Entheto_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CC%81_%CE%A6%CE%B1%CC%81%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-8.pdf

13 Φεβ. 2016 ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016. ME THN ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ...