Χημεία - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

Πρδ: Καύση/αναπνοή σε ζώντες οργανισμούς, διάβρωση μετάλλων. Οξείδωση και Αναγωγή ... (Αρχικοί Ορισμοί). Οξείδωση ορίζεται η προσθήκη οξυγόνου σε μία ...

Χημεία - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής - Σχετικά Έγγραφα

Χημεία - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH100/%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91/%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%91_17_oc.pdf

Πρδ: Καύση/αναπνοή σε ζώντες οργανισμούς, διάβρωση μετάλλων. Οξείδωση και Αναγωγή ... (Αρχικοί Ορισμοί). Οξείδωση ορίζεται η προσθήκη οξυγόνου σε μία ...

Χημεία - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH100/%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91/%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%91_06_oc.pdf

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 6: Ομοιοπολικός ... ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ή ΜΕΣΟΜΕΡΕΙΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ...

DNA-RNA - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE102/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2002.pdf

Σκοπός του μαθήματος. • Επίπεδα δομής της ζωής. • Τι είναι κύτταρο. • Τι είναι το DNA. • Τι είναι οι πρωτεΐνες. Δομή πρωτεϊνών. • Βιο-πληροφορίες. 4 ...

Πρακτικά - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED176/proceedings_of_the_1st_national_conference_of_hss.pdf

Αιγαίου (Ρόδος) με 6 μαθήματα αντίστοιχα. Η πιο «ισχνή» παρουσία της ... “Κουρδιστό πορτοκάλι” “American History X”για τη Βία,. - “Traffic”, “Trainspotting” για ...

Διάλεξη 09.pdf - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής ...

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE102/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2009.pdf

σκοπό να κατασκευαστεί ένα φυλογενετικό δέντρο. • ΣΚΟΠΟΣ: Η ... των φυλογενετικών δέντρων μπορεί να βασίζονται στη ... φυλογενετικού δέντρου αποτελεί.

Ενότητα 5 - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED273/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%205-%CE%A1%CF%8C%CE%B6%CE%B1%20%CE%99%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%2020%20-1_oc_new.pdf

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ρόζα Ιμβριώτη - η εποχή της. • Τελευταία δεκαετία του 19ου αι. (πτώχευση, σταφιδικό,. Λαυρεωτικά, ελληνοτουρκικός πόλεμος ...

Διάλεξη 04.pdf - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE102/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2004.pdf

Ολική και τοπική στοίχιση. • Συστήματα βαθμονόμησης για σύγκριση DNA και πρωτεϊνών. • Αντικαταστάσεις αμινοξέων. • Πίνακες αντικατάστασης PAM. 4 ...

Γενεαλογία - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED292/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%208%20-%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_oc.pdf

Η Νταίζη Ντακ δεν έχει καμία συγγένεια με τους. υπόλοιπους Ντακ. Θεωρείται ... σωστή η άποψη ότι η Νταίζη είναι αδερφή του ; Ντακ. (πατέρα των Χιούη, Λιούη, ...

Ενότητα 2 oc.pdf - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής ...

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE100/%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%91/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%202%20oc.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ HARDWARE. ... Συσκευές εισόδου/εξόδου (Ι/Ο devices):. – Μονάδες αποθήκευσης: ... υποδοχές για να συνδέονται οι συσκευές.

Χορός - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED270/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%97%2005.pdf

Κατά τους αρχαίους χρόνους, χορός λεγόταν ο χώρος, όπου ... Σήμερα, χορός ονομάζεται το σύνολο των ρυθμικών ... προσώπων (ο Μενούσης, ο Μανέτας). 8 ...

Τομογραφία_oc.pdf - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής ...

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE256/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2011%20-%20%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_oc.pdf

σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2 ... Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Δυτικής Μακεδονίας» ... Πυρηνικός Μαγνητικός. Τομογράφος (MRI) ... Τομογράφος PET ολόκληρου σώματος. 21 ...

κουλτούρα - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED269/4%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%97.pdf

Νεωτερικότητα. • Το πρόγραμμα του Διαφωτισμού. • Κουλτούρα & πολιτισμός. • Η θεωρητική διαμάχη. • Η προσέγγιση του πολιτισμού στις κοινωνικές επιστήμες.

άνωση - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE261/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%91_lecture08_oc.pdf

Ενότητα 8: Άνωση, Πλεύση/Βύθιση, Πίεση. ... άνωση να γίνει ίση με το βάρος. ... Ασκήσεις. • Πως θα κάνετε μια σφαίρα πλαστελίνης (που βουλιάζει) να πλέει στο ...

Απαγωγή - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE256/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2009%20-%20%CE%91%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CE%B1%CE

Οι αρχές της ανυσματικής ανάλυσης του ΗΚΓ. • Υπολογισμός μέσου ανύσματος QRS. • Προκάρδιες (θωρακικές) απαγωγές. • Ενισχυμένες Μονοπολικές Απαγωγές ...

Διαφάνεια 1 - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE256/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2008%20-%20%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CE

... κοιλιών) μέχρι το τέλος του κύματος Τ (επαναπόλωση των κοιλιών). Η φυσιολογική του διάρκεια είναι περίπου 0,35sec. 47 ... 60/0,83 = 72 καρδιακοί παλμοί. 62 ...

Γεωθερμική Ενέργεια I - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH244/GSkodras%20Lecture%2018.pdf

θερμότητα που εμπεριέχεται στη γη, είναι τεράστια σε. μέγεθος ... γης. Οι πλούσιες γεωθερμικά περιοχές κοντά στις ηφαιστειογενείς. περιοχές. 6 ... Η δομή της γης.

Ηλεκτρικες Μετρησεις - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ECE351/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/Ch%201%20-%20Measurement%20Systems.pdf

η μονάδα μέτρησης (το σύμβολο της μονάδας) του μεγέθους ... Συνήθως, τα αρχικά των θεμελιωδών μονάδων μέτρησης δίνουν το ... την ουγκιά (ounce - oz) και.

Πειράματα με τον αέρα - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE261/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%91_lecture05_oc.pdf

ανεπαρκείς απαντήσεις του είδους: “θα πάει στο πάτωμα”, στη “φιάλη γκαζιού” κ.λ.π. ... στο Νηπιαγωγείο. • Ταξινόμηση υλικών στις 3 ΦΚΥ. • Διάκριση των ΦΚΥ.

Ψηφιακή Αφήγηση - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED281/enotita8.pdf

Αφήγηση vs Περιγραφή. • Περιγραφή: παράθεση πληροφοριών και στοιχείων για στατικά αντικείμενα. • Αφήγηση: Δυναμική εξέλιξη και κίνηση στο χωροχρόνο.

δυναμικό ηρεμίας - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE256/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2003%20-%20%CE%9C%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%97%CE%BB%CE%B

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. • Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο.

Εβραίοι – Θεσσαλονίκη - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED270/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%97%2009.pdf

Η πυρκαγιά του 1917 άφησε άστεγα 53.000 μέλη. της κοινότητας. • Το μεγαλύτερο ... Χτίστηκε το 1922 από τον μηχανικό Ελί Μοδιάνο. ○. Καλύπτει το οικοδομικό ...

Εσωτερική εγκυρότητα - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED271/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1_09.pdf

Εγκυρότητα και αξιοπιστία στη διεξαγωγή της. έρευνας. • Επαρκής παρουσίαση των ευρημάτων: συνέπεια, αξιοπιστία. • Παρουσίαση της μελέτης αναλόγως του ...

Διαφάνεια 1 - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE256/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2012%20-%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%AF%CE%B5

Μικρή κυκλοφορία: • Δεξιά κοιλία-›Πνευμονική αρτηρία-› Πνεύμονες -›. Πνευμονικές φλέβες - ›. Αριστερός κόλπος. 9. Η κυκλοφορία του αίματος ...

Όξινη βροχή.pdf - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ELED313/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7%20%CE%B2%CF%81%CE%BF

Τον όρο όξινη βροχή χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το 1852 ο Άγγλος χημικός. Robert Angus ... Μια φωτογραφία από το 1908 δείχνει ένα περίτεχνο άγαλμα ...

Επιφάνειες 2ου βαθμού - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE260/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/2.%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%202%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C

Ελλειψοειδές. • Ελλειπτικό παραβολοειδές. • Υπερβολικό παραβολοειδές. • Μονόχωνο και δίχωνο υπερβολοειδές. • Κυλινδρικές επιφάνειες. • Κωνικές επιφάνειες. 4 ...

Γεωθερμική Ενέργεια IΙ - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH244/GSkodras%20Lecture%2019.pdf

Φίτζι, η Κεντρική Ασία, η Ανατολική Αφρική και το “δαχτυλίδι της φωτιάς” στον Ειρηνικό ... Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Υδραυλικός θρυμματισμός (2/2). 33 ...

Αόριστο ολοκλήρωμα - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής ...

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE259/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/8.%20%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91_oc.pdf

Περιεχόμενα. • Αντιπαράγωγος. • Αόριστο ολοκλήρωμα. • Τεχνικές ολοκλήρωσης. • Διαμέριση διαστήματος, άθροισμα Riemann. • Ορισμένο ολοκλήρωμα.

Σχολικές γιορτές - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED292/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%206%20-%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%82_oc.pdf

Το επίσημο πρόγραμμα εορτασμού των εθνικών γιορτών ως: • σύστημα σημείων με ... εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου. Το γιατί συζητήθηκε από γνωστούς. ιστορικούς στη ... την Ελλάδα στο µέσο µιας τραγωδίας (Εµφύλιος) και όχι µιας γιορτής.

Διακριτά Μαθηματικά - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE257/6.%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_oc.pdf

Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 6: Προτασιακός ... Η Μαθηματική Λογική είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να χειριστούμε ... Ασκήσεις (1/4). • Έστω οι προτάσεις ...

Διαστολική πίεση - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής ...

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE256/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7%2012%20-%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%AF%CE%B5

Πίεση αίματος (2/2). • Πίεση παλμού: Η διαφορά μεταξύ της συστολικής και της διαστολικής πίεσης. • Μέση πίεση: Ο μέσος όρος της πίεσης κάθε πλήρους.

Μαθηματική Ανάλυση Ι - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE259/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/10.%20%CE%94%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3_oc.pdf

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παραγώγιση. /ολοκλήρωση δυναμοσειράς. Αν η δυναμοσειρά έχει ακτίνα σύγκλισης R > 0, τότε η συνάρτηση που ορίζεται ως.

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED292/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%203%20-%CE%92.%CE%A0.%CE%A0_oc.pdf

«Ο Αγών Μου» συνοψίζει την αποτρόπαια ιδεολογία του. Ναζισμού, που οδήγησε στις εκατόμβες των νεκρών του Β'. Παγκοσμίου Πολέμου και στο Ολοκαύτωμα.

Μαθηματική Ανάλυση ΙI - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE260/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3/4.%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%9F%CE%99_oc.

Εφαπτομένη με κλίση fy(x0,y0). P(x0, y0, f (x0,y0)). (x0, y0). Εφαπτομένη με κλίση fx(x0,y0) ... Ορίζεται ο ακόλουθος συναρτησιακός πίνακας: • Η ορίζουσα του ...

Ο κύκλος του νερού - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ELED261/Papadopoulou,%20P./%CE%94%CE%9C%CE%91_%CE%A4%CE%BF%20%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CE%92%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_

3.3 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ . ... επιστημών στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Οι λόγοι που τα ... Η δημιουργία κατακρημνισμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι ο αέρας μπορεί να χωρέσει μόνο.

Τεχνοοικονομική Μελέτη - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH245/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_Lecture_4.pdf

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τεχνοοικονομική Μελέτη. Ενότητα 4: Εκτίμηση ύψους πάγιας επένδυσης. Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής [email protected]

Μέλπω Αξιώτη - UOWM Open eClass - Πανεπιστήμιο Δυτικής

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED273/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%205-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%A0%CE%A9%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%97%2020-11_oc_new.pdf

Έργα: «Θέλετε να χορέψομε Μαρία;» (1940),. «Εικοστός αιώνας» (1946), τα διηγήματα «Το σπίτι μου» (1965), το αυτοβιογραφικό «Η Κάδμω» (1972), τα χρονικά ...