Π Σ Θ Γ Ω Σ Σ

154. 3.1. Ο ι. Χρυσόστομος: η δεύτερη τελική εξορία του, η ζωή του στην εξορία, ο θάνα- ... Νήφων σημειώνει ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει τίποτε επ᾽ αυτού (βλ. [И. Н., 1899, σ. ... 374-377]. 6). Η επιστολή προς τον διάκονο Ισίδωρο (V.32 = 1255), όπου ο αγ. Ισίδω- ... Χρυσόστομος μας προσφέρει συν τοις άλλοις και τα εξής πορί-.

Π Σ Θ Γ Ω Σ Σ - Σχετικά Έγγραφα