31 Ανώμαλα ρήματα

17 Κύρια και βοηθητικά ρήματα (Main verbs and auxiliaries) ... Αντίθετα από τα ελληνικά, στα αγγλικά υπάρχει μόνο ένας τύπος οριστικού άρθρου: the. Προφορά.

31 Ανώμαλα ρήματα - Σχετικά Έγγραφα

31 Ανώμαλα ρήματα

https://www.patakis.gr/files/1169301.pdf

17 Κύρια και βοηθητικά ρήματα (Main verbs and auxiliaries) ... Αντίθετα από τα ελληνικά, στα αγγλικά υπάρχει μόνο ένας τύπος οριστικού άρθρου: the. Προφορά.

ΤΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

https://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/EL815103/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%20%22%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%22/24_ta_anomala_rimata_Jenofonta.pdf

ηγγέλκειν ηγγέλμην ηγνοήκειν. - ήχειν / ηγηόχειν ήγμην ηδικήκειν ηδικήμην ηθροίκην ηθροίσμην. Εκπαιδευτήρια Καίσαρη. Επιμέλεια : Γιωτάκου Κωνσταντίνα. 168 ...

Ανώμαλα ρήματα ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση Ι. Να

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2014/06/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1-%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf

malo: το γ΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα και του συντελεσμένου μέλλοντα. nequeo: το απαρέμφατο ενεστώτα και τη γενική ενικού της μετοχής ενεστώτα.

31 Ανώμαλα ρήματα - Εκδόσεις Πατάκη

https://www.patakis.gr/files/1169301.pdf

12 Σχηματισμός των χρόνων του ρήματος: present και past ... Αντίθετα από τα ελληνικά, στα αγγλικά υπάρχει μόνο ένας τύπος οριστικού άρθρου: the. ... Αυτή η σελίδα δίνει μια εικόνα για την ομαλή κλίση του conditional και του future tense.

Ανώμαλα ρήματα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μερικά ρήμ - schooltime.gr

https://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2012/03/L_G_EN23_A_S-anwmala-rhmata.pdf

Μερικά ρήματα παρουσιάζουν ανωμαλίες στην κλίση τους και δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμιά συζυγία. Τα ρήματα αυτής της κατηγορίας που συναντάμε στο ...

1 ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Ανώμαλα ρήματα ...

https://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2012/03/L_G_EN23_A_S-anwmala-rhmata.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ανώμαλα ρήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ... Απαρέμφατο παρακειμένου: ... απρόσωπο και το απαρέμφατο του ενεστώτα.

Προστακτική Ανώμαλα ρήματα Προστακτική Αορίστου ανεβαίνω ...

https://blogs.transparent.com/greek/files/2016/07/Imperative_irregular-verbs.pdf

Ανώμαλα ρήματα. Προστακτική Αορίστου ανεβαίνω βγαίνω βλέπω βρίσκω κατεβαίνω λέω μένω μπαίνω πλένω τρώω φεύγω ανέβα, ανεβείτε. βγες, βγείτε. δες, δείτε.

ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Ανώμαλα επίθετα είναι: α) το επίθετο ο πολύς ...

http://blogs.sch.gr/elekyr/files/2017/09/%CE%921.-%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%91-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%91.pdf

(πολλές). (πολλά). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επίθετο πολύς γράφεται με ένα λ και υ στην ονομαστική και ... Όπου ακούς……………….κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι.

ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Τα συνηθέστερα ανώμαλα επίθετα είναι τα εξής ...

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2015/11/%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%91-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%91.pdf

ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα ὁ πρᾶος, ἡ ... Η κλίση των ανωμάλων επιθέτων ... (ὦ) μέγα. Πληθυντικός αριθμός αρσενικό θηλυκό ουδέτερο ονομ. γεν. δοτ. αιτ.

Ρήματα σε - ωνω Όνομα: Τα ρήματα που τελει - emathima

http://emathima.gr/wp-content/uploads/2014/10/e717602a3f1f0e6f2f0b7876f947f185.pdf

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ωνω γράφονται με ωμέγα (ω). Π.χ. εγώ καρφώνω, εγώ μαλώνω. 1. Συμπληρώνω ότι λείπει μαλ___ τελει___ εγώ θυμ___ εγώ.

Ρήματα σε - ευω Όνομα: Τα ρήματα που τελει - emathima

http://emathima.gr/wp-content/uploads/2014/10/baaeb19c19f65ebe6e0b5355627d0521.pdf

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ευω γράφονται με ευ εκτός από το κλέβω που γράφεται με εβ. Π.χ. εγώ μαγειρεύω, εγώ χορεύω. 1. Συμπληρώνω ότι λείπει ψαρ___.

Ενότητα 4η : Ο κόσμος γύρω μας Ρήματα σε -ίζω Ρήματα σε -ώνω

http://tetartitaxi.weebly.com/uploads/1/8/1/2/18129407/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_4%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%

Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ίζω γράφονται με ι. πχ: αρχίζω, χτενίζω, αγγίζω, γυρίζω. Το -ι της κατάληξης -ίζω διατηρείται σε όλες τις λέξεις της ίδιας οικογένειας.

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ: πλέω, πνέω, ῥέω, δέομαι Τα ρήματα σε –έω με ...

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2012/09/%CE%A4%CE%91-%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CF%89-%CF%80%CE%BD%CE%AD%CF%89-%E1%BF%A5%CE%AD%CF%89-%CE%B4%CE%AD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9.pdf

Τα ρήματα σε -έω με μονοσύλλαβο θέμα όπως τα πλέω, πνέω, ρέω και δέομαι συναι χαρακτήρα -ε- ακολουθεί άλλο -ε- ή -ει-: π.χ.: πνέω, πνείς, πνεϊ, πνέομεν, πνείτε, ...

Ρήματα σε -μι: Υωνηεντόληκτα Τα φωνηεντόληκτα ρήματα σε -μι ...

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2012/09/%CE%A1%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9-%CE%A6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B1.pdf

Τα ρήματα ίστημι, τίθημι, ίημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β' και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. • Κατάλογος συνηθέστερων φωνηεντόληκτων ...

Ρήματα Βοηθητικά Ρήματα - Weebly

https://teachergeorgiasclass.weebly.com/uploads/4/5/0/7/45072177/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%84%CF%8C_%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_1.pdf

Ας δούμε πως κλίνονται τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω στους δύο αριθμούς και στα τρία πρόσωπα. Ενικός αριθμός α΄ πρόσωπο εγώ είμαι εγώ έχω.

Προσωπικά και απρόσωπα ρήματα Προσωπικά λέγονται τα ρήματα ...

https://atheo.gr/yliko/foto/frontistiriaka/e/gram/11c.pdf

Προσωπικά και απρόσωπα ρήματα. Προσωπικά λέγονται τα ρήματα που έχουν ως υποκείμενο κάποιο ουσιαστικό ή κάποια αντωνυμία που ίσως να μη φαίνεται, ...

ΑΝΩΜΑΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Τα ουσιαστικά της αρχαίας ελληνικής που ...

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2015/11/%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%91-%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91.pdf

α) σχηματίζονται στον πληθυντικό κατά διαφορετική κλίση. π.χ.: (ενικ.:) ὁ πρεσβευτής – (πληθ.:) οἱ πρέσβεις. β) σχηματίζουν μερικές πτώσεις κατά διαφορετική ...

Ρήματα σε -ίζω

https://blogs.sch.gr/?get_group_doc=2025%2F1584698416-.pdf

Φτιάξε ρήματα σε -ίζω και σε -αίνω από τις παρακάτω λέξεις. Δεν ξεχνώ. •ΤαΡήματα σε -ίζω γράφονται με. Bκίτρινος ... κάποιες εξαιρέσεις δακρύζω γογγύζω.

Ημιαποθετικά ρήματα ΣΗΜ

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2014/06/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%E2%80%93-%CE%97%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.

Αποθετικά λέγονται τα ρήματα που έχουν μόνο μέση (παθητική) φωνή, αλλά ενεργητική. (ή ουδέτερη) ... από την ενεργητική φωνή έχουν: 1. υποτακτική μέλλοντα.

Τα 15 ρήματα της γ΄ συζυγίας σε

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2014/06/%CE%A4%CE%B1-15-%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%84-%CF%83%CF%85%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CE%B5-io-2.pdf

Υποτακτική capiam capias capiat capiamus ... Παθητική φωνή. Οριστική. Ενεστώτας ... Το ρήμα facio δεν σχηματίζει παθητικό τύπο facior. Στη θέση του, ως ...

ρηματα - e-class

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/rimata_ekfrazw_to_chrono-01.pdf

Χρονικά επιρρήµατα: σήµερα, αύριο, χτες, πέρ(υ)σι, φέτος, πριν, µετά, ... Χρονικές προτάσεις, οι οποίες είναι προτάσεις που εισάγονται (αρχίζουν) µε κάποιο χρο-.

περιεχομενα ρηματα

http://www.karabatos.gr/pdf/MeineGrammatik-MeineGrammatik_index.pdf

Απαρέμφατο. Ενεστώτας. Τα ρήματα sein και haben. Ομαλά ρήματα. Κλίση. Ιδιαιτερότητες. Ανώμαλα ρήματα. Κλίση. Ιδιαιτερότητες. Tο ρήμα werden. Η θέση του ...

Ρήματα σε - emathima

http://emathima.gr/wp-content/uploads/2014/10/baaeb19c19f65ebe6e0b5355627d0521.pdf

παγιδ___ δουλ____. 2. Τι κάνω; Φτιάξε ρήματα που τελειώνουν σε –ευω, όπως το παράδειγμα. (μαγειρεύω, ταξιδεύω, κλαδεύω, χορεύω). Με το ψαλίδι : κουρεύω.

«Ταξιδεύοντας με τα ρήματα»

https://blogs.sch.gr/16dimkoryd/files/2019/04/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf

σταυρώνω τυφλώνω χρεώνω στεγνώνω χώνω στειρώνω υποχρεώνω στεριώνω υψώνω ψαρώνω στεφανώνω ψηλώνω στοιχειώνω φακελώνω στραβώνω φανερώνω.

Τα ρήματα Αόριστος

http://www.diapolis.auth.gr/eclass/pluginfile.php/2178/mod_folder/content/1/%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%20-%20%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%2

στερούμαι χρειάζομαι αποκτώ ξοδεύω άσκοπα τα βγάζω πέρα εγκαταλείπω τις σπουδές μου ... Εξοικείωση με την κλίση ρημάτων Α Συζυγίας στην παθητική φωνή.

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -μι: Συμφωνόληκτα • Τα συμφωνόληκτα ρήματα σε -μι (β ...

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2012/09/%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A3%CE%95-%CE%BC%CE%B9-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B1.pdf

Κατάλογος των συνηθέστερων συμφωνόληκτων ρημάτων σε -μι. • δείκνυμι - όμνυμι,. • μείγνυμι - πήγνυμι - ρήγνυμι,. • είργνυμι - ανοίγνυμι και άρνυμαι (αποθετικό),.

Απρόσωπα ρήµατα

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53375970/%CE%91%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1%20%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf

Απρόσωπα είναι: Τα ρήματα: πρέπει, πρόκειται, συμφέρει, συμβαίνει, μέλει, μέλλεται, ενδιαφέρει κ.ά. Τα ρήματα που φανερώνουν φυσικό φαινόμενο: βρέχει, χιονίζει ...

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -μι (β΄ συζυγία

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2012/09/%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A3%CE%95-%CE%BC%CE%B9-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B1.pdf

Τα συμφωνόληκτα ρήματα σε -μι (β' συζυγία, λ.χ. ρ. δείκνυμι, μείγνυμι, όμνυμι) διαφέρουν από τα βαρύτονα ρήματα σε -ω της α' συζυγίας (λ.χ. ρ. λύω) μόνο στον ...

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ με ρήματα

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/998/18/998_05_AITIATIKH.pdf

(άμεσο αντικείμενο / έμμεσο αντικείμενο / κατηγορούμενο του αντικειμένου). Αγαπάω την ... Κάνε προτάσεις με τα τρία ουσιαστικά, όπως στο παράδειγμα. • ανοίγω ...

Ουσιαστικά Ρήματα - Weebly

https://teachergeorgiasclass.weebly.com/uploads/4/5/0/7/45072177/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%

πρόσωπα, ζώα ή πράγματα του ίδιου είδους λέγονται κοινά ουσιαστικά (π.χ. σχολείο, αγόρι, γάτα). Κύρια ουσιαστικά είναι τα εξής: α. τα ονόματα των ανθρώπων: ...

1. Φτιάχνω ρήματα σε –ωνω και –ευω από τα παρακ

https://teachergeorgiasclass.weebly.com/uploads/4/5/0/7/45072177/%CE%A1%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%B5_-%CF%8E%CE%BD%CF%89_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_-%CE%B5%CF%8D%CF%89.pdf

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ώνω γράφονται με ωμέγα (ω). π.χ. τεντώνω, ξηλώνω, απλώνω, βιδώνω, στεγνώνω. Τα ρήματα που τελειώνουν σε. –εύω γράφονται ...

Αποθετικά – Ημιαποθετικά ρήματα ΑΣΚ

https://blogs.sch.gr/stratilio/files/2014/06/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%E2%80%93-%CE%97%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Αποθετικά – Ημιαποθετικά ρήματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση Ι. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα ...

ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα

http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/cbt/3.deriv_suffix.pdf

Ακολουθεί πίνακας με ταξινομημένα τα επιθήματα κατά γραμματικό γένος. Ουδέτερα. 1. -άρι 3. 2. –ητό. 3. –ίδι. 4. –ιμο & -σιμο & -ξιμο & - ψιμο. 5. -ιο 2. 6. –ιό. 7.

Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα

https://blogs.sch.gr/mtrianti/files/2014/01/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf

Συνηρημένα ρήματα : Πίνακας συναιρέσεων. Α τάξη. Β τάξη. Γ τάξη α ε α ε ε ει ο η ω α η α ε ο ου ο ω ω α ει. ᾳ ε μακρό μακρό ο ε ου α ῃ. ᾳ. (ε η η ο ο ου.

Ρήματα με ή χωρίς συμπλήρωμα

http://www.grigorisbooks.gr/datafiles/22.pdf

Ρήματα με ή χωρίς συμπλήρωμα (με αλλαγή σημασίας) ανοίγω γελάω γυρίζω διαρρέω δουλεύω καίω κρεμάω λαχταράω μαζεύω μαρτυρώ παίζω πεθαίνω πιάνω.

Αποθετικά – Ημιαποθετικά ρήματα ΣΗΜ - Schooltime.gr

https://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2012/05/L_G_EN3_S-apothetika-hmiapothetika-rhmata.pdf

γερούνδιο. Παραθέτουμε στη συνέχεια την κλίση ενός αποθετικού ρήματος για κάθε ... γερούνδιο γερουνδιακό β΄ συζυγία. Οριστική. ενεστώτας. Παρατατικός.