Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Ανάθεση του ιδιοκτήτη στο μηχανικό για την τακτοποίηση. 2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη. 3. Τεχνική έκθεση μηχανικού. 4. Τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο ...

Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων - Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/03/OmadApant-27_14.4.15.pdf

Ανάθεση του ιδιοκτήτη στο μηχανικό για την τακτοποίηση. 2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη. 3. Τεχνική έκθεση μηχανικού. 4. Τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο ...

Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/12/OmadApant-5_16.12.13.pdf

μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). ... Μετά την Εγκύκλιο 4, η αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου περιλαμβάνεται ...

Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/12/OmadApant-7_28.1.14.pdf

αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: ... Κατά αναλογία λοιπόν μπορεί και η σκάλα να υπολογισθεί έτσι.

Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/02/OmadApant-8_18.2.14.pdf

για να μην καταστεί το κτίσμα αυθαίρετο. Στην περίπτωση που περιγράφετε, υπάρχει ένα αγροτεμάχιο (δεν διευκρινίζεται άμα είναι άρτιο και οικοδομήσιμο).

Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teetrip.tee.gr/OmadApant-3_18.11.13.pdf

γ) Έγινε υπέρβαση δόμησης με μετατροπή Η.Χ. σε χώρους Κ.Χ. και μικρή αύξηση διαστάσεων σε τμήμα του κτιρίου. Το κτίριο μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ...

Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων - TEE

http://www.teetrip.tee.gr/OmadApant-1_29.10.13.pdf

Τιμή ζώνης, εντός εκτός κτλ έστω ότι βγάζουν µία τιμή Σ. Υπολογίζοντας λοιπόν µε τον τρόπο "ποσοστό ανά ΦΚ" έχουμε: Για το Α: Σx100x1,6=160Σ. Για το Β: ...

Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teetrip.tee.gr/OmadApant-2_7.11.13.pdf

... 10.85m2 και ένα κοτέτσι 11.38m2 σε επαφή μεταξύ τους και έτος κατασκευής προ ... αυθαίρετης κατασκευής προ 01.01.1983 σε αυτοτελή ιδιοκτησία, αν υπάρχουν ... Τα σχέδια της Β' φάσης των αυθαιρέτων που είχαν υπαχθεί στο Ν4014/11, ...

Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/09/OmadApant-52_18.10.16.pdf

Σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 87 του ΓΟΚ 1973 «δ) Χώροι οιασδήποτε χρήσεως. επιφανείας εξωτερικώς μετρούμενης 5% της επιφανείας του ...

Αρχείο 76ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2018/12/OmadApant-76_21.1.2019.pdf

12 Δεκ. 2018 ... Όπως αναφέραμε και στην Ε/Α 1826, στο ν.4178/2013 ο αντίστοιχος έλεγχος στο ... 4 ή 5, απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας ή τεχνική έκθεση. ... που δεν είχε ανέβει η τεχνική έκθεση του μηχανολόγου για την δήλωση του.

Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/01/OmadApant-24_3.2.15.pdf

στείλετε ένα mail στο [email protected] και αφού τους γράψετε τον Α/Α της δήλωσης ... υπάρχουσα έκθεση αυτοψίας που περιγράφει κάποια από αυτά κ.λπ.

Αρχείο 78ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/02/OmadApant-78_28.2.2019.pdf

με τις διατάξεις του Ν4495/2017, ενώ ο δεύτερος λόγω οικονομικής ... στην Τεχνική έκθεσή μου ότι με την ταυτότητα των κτιρίων θα απαιτηθεί έλεγχος στατικής ... για το ίδιο ακίνητο ή ιδιοκτησία υφίσταται στατική εξάρτηση που αποκλείει τη.

Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/08/OmadApant-35_5.10.15.pdf

Ο Ν.4178/2013 δίνει λύσεις σε περιπτώσεις σαν και αυτές. Ελέγξτε διεξοδικά το ... αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια με αναλυτικό προϋπολογισμό.

Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/02/OmadApant-42_10.2.16.pdf

έκαστος έγινε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομή. Σύμφωνα με τον πίνακα χιλιοστών και εκτός οριζόντιας ιδιοκτησίας, παρακρατήθηκε συνολικό ποσοστό ...

Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2018/04/OmadApant-68_23.4.18.pdf

i. μπορεί να γίνει τακτοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων του κτιρίου στην κάθετη 2, χωρίς ... Υπήρχε μία διευκρίνιση στον 4178 για το αν επιλέγεται πλάγια ... Δηλώνεται σαν μια λοιπή (η μετατόπιση) συν όσα τμ είναι εντός αποστάσεων από.

Αρχείο 74ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2018/11/OmadApant-74_30.11.2018.pdf

του Ν.4178/13, η δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικής Άδειας εντός 4 ετών (όπως ... που θα αποτελεί τον βοηθητικό χώρο της καθώς και λοιπές παραβάσεις εντός ... Το πρόστιμο ανέγερσης για τις πολεοδομικές παραβάσεις των περιπτώσεων ε, στ, ...

Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/06/OmadApant-14_24.6.14.pdf

αυθαίρετες επεκτάσεις στον κοινόχρηστο χώρο. Ο ιδιοκτήτης των δύο ... Αίτηση Νο1 ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 των δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών ... Η αναφορά στο εδάφιο 1 της εγκυκλίου 3 έχει να κάνει με το τι θεωρείται αυθαίρετο.

Αρχείο 85ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/07/OmadApant-85_22.8.2019.pdf

Η αναφορά στην Εγκύκλιο 2/2019 ότι για να θεωρηθεί ένας χώρος υπόγειος ... 11 του άρθρου 100 του ν.4495/2017 «Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού ...

Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/10/OmadApant-22_11.11.14.pdf

εφαρμόζεται Δ ή δ και χρησιμοποιούμε αυτό για το συντελεστή και το 20% ή υπολογίζονται όλα. (με το Δ της άδειας (ΓΟΚ 1973,ΓΟΚ 85). Το Δ είναι όρος δόμησης;.

Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2017/02/OmadApant-55_10.2.17.pdf

μεταφέρονται και τοποθετούνται κοντέινερ για μικρά χρονικά διαστήματα και όσες ... για φορτοεκφόρτωση και τα «containers» που έχουν γίνει σπίτια, κάνουν (να.

Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2018/01/OmadApant-64_28.12.17.pdf

Θα ήθελα τη γνώμη σας στην παρακάτω υπόθεση: Σε ισόγεια καφετέρια ο ιδιοκτήτης τοποθέτησε περιμετρικά των τραπεζοκαθισμάτων, τζαμαρία για να ...

Αρχείο 84ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/06/OmadApant-84_4.7.2019.pdf

με σιδηροκατασκευή εδραζόμενο στην περίμετρο των τριών παραπάνω κτισμάτων, που ... 6 ι του άρθρου 11 του ΝΟΚ, εάν η αυθαίρετη επέκταση του υπογείου.

Αρχείο 83ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/05/OmadApant-83_10.6.2019.pdf

και 91 του άρθρου 2 του ΝΟΚ., θεωρούμε ότι δεν πληρείται ο ορισμός της σοφίτας και ... στέγαστρο, πέργκολα) και το πρόστιμό της υπολογίζεται με αναλυτικό;.

Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/07/OmadApant-17_28.7.14.pdf

ενσωμάτωση σε αυτή, του φωταγωγού (ο οποίος δεν κατασκευάσθηκε ποτέ) και τμήματος του κλιμακοστασίου (κενός χώρος κάτω από τη σκάλα). Οι χώροι αυτοί ...

Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2017/07/OmadApant-61_10.8.17.pdf

Με βάση το γράμμα του νόμου, επειδή δεν υπάρχει αντισεισμικός αρμός, απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας του συνόλου του κτιρίου, καθότι τα 2 κτίρια τυπικά ...

Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2018/02/OmadApant-66_16.3.18.pdf

Όσοι δηλωθούν στον Ν4495 θα έχουν έλεγχο από ελεγκτή δόμησης ή επιτροπή παρατηρητηρίου, σε αρχικό ή ενδιάμεσο στάδιο υποβολής της δήλωσης ...

Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/09/OmadApant-20_1.10.14.pdf

11 Σεπτ. 2014 ... Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το υπόγειο και το ισόγειο ... πρέπει να γίνει διόρθωση της δήλωσης;.

Αρχείο 86ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/08/OmadApant-86_4.10.2019.pdf

Το διαμέρισμα είναι υπερυψωμένο ισόγειο και ο εξώστης είναι σε ύψος 2,70 περίπου ... επιφάνεια των εξωστών που έχουν κατασκευαστεί, σε σχέση με τη συνολική ...

Αρχείο 71ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2018/09/OmadApant-71_3.10.2018.pdf

μελέτη στατικής επάρκειας ένας εντελώς αυθαίρετος εξώστης ανοίγματος έως 2,0 ... Εάν όμως π.χ. είχαμε εξώστη που προβλεπόταν από την οικοδομική άδεια με ...

Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/10/OmadApant-53_22.12.16.pdf

πλευρές υπόσκαφο, λόγω της κλίσης του εδάφους εμβαδού 52,85 τ.μ. με εξωτερικό WC ... (Βεράντες, υπόσκαφα, σκάλες, WC, κλιμακοστάσιο, στέγαστρο κ.λπ.) ...

Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/06/OmadApant-29_11.6.15.pdf

Η απορία μου είναι αν πρέπει να συνυπολογιστούν στην συνολική υπέρβαση δόμησης για το υπολογισμό του προστίμου για την εύρεση του ποσοστού <50%.

Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/02/OmadApant-10_1.4.14.pdf

7 Φεβ. 2014 ... χτιστεί οι όροφοι με διαφορετικές Ο.Α. με διαφορά 10 χρόνια περίπου. ... υπερβάσεις, β) σχέδια νέας αποτύπωσης με σημειωμένες τις υπερβάσεις ...

Αρχείο 87ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/10/OmadApant-87_18.10.2019.pdf

τμήμα πόλης υπάγονται στο ν.4495/2017, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες ... Επίσης, η Εγκύκλιος 2/31-05-2019 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075) για την ...

Αρχείο 89ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/11/OmadApant-89_18.12.2019.pdf

5 (τρίτεκνοι) του άρθρου 103 του ν.4495/2017 αλλά ούτε και για κύρια και μοναδική κατοικία (παρ. 12 του άρθρου 100). 2114. Πρόκειται για διαμπερές οικόπεδο ...

Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/11/OmadApant-39_18.12.15.pdf

υπόγειας στάθμης, είναι σύμφωνοι με τον ορισμό της παρ. 24 του άρθρου 2 του ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210. Α'), όπου αναφέρεται ότι «Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ...

Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2017/08/OmadApant-62_4.10.17.pdf

από την υπηρεσία δόμησης τόσο το πρόστιμο ανέγερσης όσο και το πρόστιμο διατήρησης έχει επιβληθεί και πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τον αυθαιρετουχο Χ ...

Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

http://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/05/OmadApant-46_16.6.16.pdf

χρήσης από ΒΧ σε ΚΧ, εκδίδοντας άδεια με το Α23 του Ν.4178/13; Το ύψος δεν ... απαιτείται η συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών για την υπαγωγή και ...