το περιοδικο τα νεα γραμματα - Repository of UOI "Olympias"

Συγκεκριμένα για τη Νέα Εστία: από τη μια, το περιοδικό τηρεί μια γραμμή «διηγηματοκεντρική»,. κατακρίνοντας βεβαίως τις συνδηλώσεις της ξεπερασμένης ...

το περιοδικο τα νεα γραμματα - Repository of UOI "Olympias" - Σχετικά Έγγραφα

το περιοδικο τα νεα γραμματα - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/25505/6/%CE%94.%CE%94.-%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%92%CE%92%CE%91%CE%A3-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%91.p

Συγκεκριμένα για τη Νέα Εστία: από τη μια, το περιοδικό τηρεί μια γραμμή «διηγηματοκεντρική»,. κατακρίνοντας βεβαίως τις συνδηλώσεις της ξεπερασμένης ...

Ηπειρωτική εστία τευχ. 169. 1966.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27512/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%20169.%201966.pdf

Γιά άπόδειξη τού δευτέρου παραπέμπω τόνάναγνώστη στήν «Πάπισσα Ιωάννα». Καί όλίγα γιά τήν έτυμολογία ... «τσούπρα μέ έτέτι». έ τ ο ύ ρ α (ή)· τάσι για έμετό ...

Ηπειρωτική εταιρ. τευχ.165, 1990.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27308/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81.%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.165,%201990.pdf

Ύπολοχαγός Οίκονομικού. ΠΕΡ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ. Δικηγόρος. ΧΡ ΜΑΛΑΜΟΣ ... καλά και τα κακά τα ξωτικά και για τα αερικά που ζούνε στις κου-. φάλες των δένδρων ...

Ηπειρωτική εταιρ. τευχ 140, 1988.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27265/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81.%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%20140,%201988.pdf

'Ο Ροταριανός Όμιλος Άθη- θηνών Βορρά βραβεύει τήν ... να, τή Θεσσαλονίκη καί άλλες πό. λεις, κυρίως του ... Θεσσαλονίκης τής άπένειμοτν χρυ σά μετάλλια. 169 ...

Ελευθερο πνευμα, τευχος 77, 1990.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28395/1/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%20%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1,%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%82%2077,%201990.pdf

Μήτσος Μπεγέτης: Επίγραμμα .. 44. Μικρή αναφορά σε αντιστασιακούς. συγγραφείς: Λ. Μάλαμα ............. 444. Ο Καραλέκας ιστορικό χρονικό. (από ανάμνηση): Α.

Ηπειρωτική εστία τευχ.135.1963..pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27518/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.135.1963..pdf

ξεχωριστά και πά*' δ,τι θά άποφασίση τό Κολλέγιον διά ψηφοφορίας θά έχη την αυτήν Ισχύν οΐαν ... πότε εώρταζεν ή μονή καί έγίνετο είς τον πέριξ ... 'Αποφάσισα νά παντρευτώ. Νά. ... 'Έτσι γεννήθηκε ή τάση προς τή μαντεία καί τή μαντι κή τέχνη ...

Ελευθερο πνευμα, τευχος 79,1991.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28397/1/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%20%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1,%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%82%2079,1991.pdf

Όσα σημειώνω, το σημειώνω γιατί δεν υποφέρω να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκαιο ... Σαν τη σπασμένη κιθάρα . ... θέατρο, και γι' αυτό δε συγχωρούσε τα.

Ελεθερο πνευμα τευχος 87,1995.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28407/1/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%20%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%82%2087,1995.pdf

Ο Φιλοσοφικά αποφθέγματα. Ο Οι Συγγραφείς και τα ... Γιάννης Καραβίδας: Σε γνωρίζω ...... Κώστας Α. ... 6) Ο Γ. Σκαρίμπας για το Ν. Γαλάζη. 7) Ο Α. Ταταρίδης ...

Υγιή αδέρφια παιδιών με καρκίνο - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28712/1/%CE%9C.%CE%95.%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%91%202009.pdf

Κοινωνικές αναπαραστάσεις για την υγεία και την ασθένεια. 5.8. Κοινωνικές ... ειδικευμένου στα νεοπλασματικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας (Stork LC 1994).

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 24. 1954.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27572/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2024.%201954.pdf

'κόλαος Ναστούλης από τό πλησιόχωρον Σέ- σοβον μάς ... Ό τότε ήγούμενος. Ζαλόγγου Νικόλαος Ναστούλης ύψωσε πρώτος ... ΚΩΣΤΑΣ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ].

Ηπειρωτικά χρονικα, τευχος 7, 1932.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28434/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1,%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%82%207,%201932.p

Προς τους αγαπητούς μου Κυρίους Αλέξιον Φίλιον και Θεοδό- σιον Λαμπαδάρης ... Π. ΣΑΜΑΡΝΙΩΤΗΣ. Δ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ Ιατρός. ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ. ΩΑΝΝΙΝΩΝ, ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.73, 1958.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27442/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.73,%201958.pdf

Τό κυπαρίσσι του χωριού (μονογροφ ·ι πρ«·ζα;) . . Καί εν αρχή ... ότι ή αξιοπρέπεια τού στέμματος, ή τιμή, τής πατρίδος, δεν τής επιτρέπουν να δεχθή τούς ...

Ελευθερο πνευμα, τευχος 86, 1994.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28405/1/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%20%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1,%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%82%2086,%201994.pdf

πρωταγωνίστρια στο Εθνικό, στο ΚΘΒΕ. Ααι σε άλλους θιάσους. Πέθανε στα γη. ... κραυγές και θάνατοι, στην έξοδο κινδύνου,. στις πυρκαγιές που ατέλειωτα.

Ηπειρωτική εστία τευχ.76, 1958.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27455/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.76,%201958.pdf

Τζανφορνάρης, Ιωάννης Βλαστός, Ζάνες ΙΙουνταλέτος, Εμμανουήλ καί Κ.Τζάνος. Φιλόθεος Σκούτρος, θεόδ. ... j του ή λαχτάρα νά γλυτιδσει τις κατσίκες,. □ πού τις ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.110.1961..pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27441/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.110.1961..pdf

Ή καλλιέργεια τής Αμπέλου θά f ... άλπική (ή ελβετική) ποικιλία ή οποία είναι πο^λαπλώς χρήσιμος, έφ' όσον εΙ*αι ικανή νά ... γιά νά φυτέψω ένα δενπράκι.

Ηπειρωτική εστία τευχ.128.1962..pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27500/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.128.1962..pdf

χωριό των Φιλιατών Τσαμαντάς. Ό μακα. ρίτης Ν. Νίτσος Τσαμαντιοηης στή μονο-. ' γραφία «περί τής κώμης τού Τσαμαντά». * άραδιάζει ένα σωρό κουβέντες για ...

βασικες αρχες στα κλινικα ερευνητικα ... - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28113/1/%CE%9C.%CE%95.%20%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A6%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%91%202017.pdf

Όταν περιορίζεται στο ορθό ονομάζεται ελκωτική πρωκτίτιδα και. στους περισσότερους από αυτούς τους ασθενείς, το 75-90% δεν προσβάλλει το υπόλοιπο παχύ ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 18 . 1953.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27566/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2018%20.%201953.pdf

νικος Καμπάνης, καί δ “Αθηναίος “Α. “Αβραμιώτης τής μουσικής. ... ή Αγγελική Παπάζογλου, ή οποία στα 1872 ίδρυσε καί τήν Εκκλησίαν τής ... στημένη, καί σιωπηλή, χωμένη σέ μυστική γωνιά ... τής πολιτείας ίπνιξαν Απόψε κά&ε χάρη. Αδτές χΐς ...

Ηπειρωτική εταιρεία τευχ. 93. 1984.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27128/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2093.%201984.pdf

τα, αλλά μέ συστάσεις οικισμών πρός. Γαρητό, Γλυκά Νερά, Κάντζα - Λιό- πεσι. ... Τελειώνω με το Γιαννιώτικο δίστιχο, που το χρησιμοποιεί, κι ο ίδιος συμβολι.

Ο Γ. ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1903) - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/7124/1/8.%20%CE%9F%20%CE%93.%20%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%281903%29.pdf

Ο Νουμάς (Σεπτέμβρης. 1907), για ν' αντικρούσει την ανάλυση του Γ. ... Κ. Χατζόπουλου», Ο Νουμάς, χρονιά ΙΘ', αριθ. 757, 15-3-1922, σ. 90. (Η υπογράμμιση ...

εμφυλες διαστασεις της σχολικης βιας - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/29348/1/%CE%94.%CE%94.%20%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%A7%CE%97%202018.pdf

... προοπτική, να αποβλέπουν δηλαδή σε κάποιο σκοπό (Βουϊδάσκης, 1983: 15-50). ... να επιβληθούν προβαίνουν στη βίαιη συμπεριφορά: «τα αγόρια κάνουν τσαμπουκάδες ... Αυτές οι μορφές αφορούν την εξωτερική εμφάνιση («χοντρός»,.

Ηπειρωτική εταιρεία τευχ. 125. 1987.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27333/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%20125.%201987.pdf

τική Γή, 1977. 48. ΑΛΕΞ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ: Χα. ράλαμπος Κατσιμήτρος Πρό. μαχος τής Ηπείρου, 19/8. 49. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Ιωάν. νης Λαμπρίδης, 1979.

Ηπειρωτική εστία τευχ. 56. 1956.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27478/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2056.%201956.pdf

τζια έμειναν άνΰπανδρα, προς αποφυγήν λοιπόν αυτοΰ του ολέθριου κακού, ένε- κρίθη κοινώς καί ευχαρίστως, ... καί συρτός 'Ηπειρωτικός» τού κ. Καστέλη, έργο.

Ηπειρωτική εστία τευχ. 154. 1965.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27492/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%20154.%201965.pdf

ή ρόκα τό σεργιάνι κι 6 έρμος ό ... Κατά τήν αυτήν περίοδον, ό S m art H ughes είς τό βιβλίον του «Travel in. Cicily ... τό περιστέρι ψά?.λει θριαμβικό 5Ελευθερίας.

υβρι∆ικα θεωρηματα σταθερου σημειου - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27864/1/%CE%9C.%CE%95.%20%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%91%202016.pdf

από τα ευρέως χρησιµοποιούµενα ϑεωρήµατα σταθερού σηµείου είναι το ... σηµείου, το ϑεώρηµα σταθερού σηµείου του Banach ή η Αρχή της Συστολής, το οποίο εξα- ... [48] M. A. Krasnosel'skii, Two remarks on the method of successive ...

Ηπειρωτική εταιρ. τευχ.163, 1990.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27304/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81.%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.163,%201990.pdf

Χαρ. Χαβέλας. Ή «'Αδελφή». (ποίημα) ... Άθαν. Λέκκας περί άρ- χαίων Ήπειρ. Φύλων, Κώστας Δια ... ί μνηστος Ί ωαννίτης Κώστας Κατσί-. κης, ό όποιος διένειμε ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.129, 1987.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27640/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.129,%201987.pdf

ψυχή συναθλουντες τή πίστει του. Εύαγγελίου* έν πάση παρρησία, ώς πάντοτε καί νυν μεγαλυνθήσεται. Χριστός (Φιλιπ. α', 20—27), καί τόν εύσεβή Κλήρον καί ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.72, 1958.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27434/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.72,%201958.pdf

Βαλερύ, την παράδοσι καί την ηλικία ενός μέλ. λοντος στη σύγχρονη ελληνική ποίησι, Πάνο) ... Κώστα Λαβιθη. 2 ήν αβασάνι στη αισθητικά μορφή τών στίχων, ...

8.εθνογραφικες μεθοδοι στην ειδικη ... - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/5917/1/8.%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%20%CE%B5%C

για την εξέλιξη της θεωριών στην ειδική Παιδαγωγική. Η “εθνογραφία της ... της προσέγγισης θεωρείται “η θεμελιωμένη θεωρία” (“grounded theory”) που.

ογκοι ωοθηκης οριακης κακοηθειας - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/25565/1/%CE%94.%CE%94.%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%95.pdf

Ο όρος του οριακού όγκου της ωοθηκης είναι αυτός που χρησιμοποιείται περισσότερο ... -Σε 4 περιπτώσεις, μικτή όψη (κυστική και συμπαγής). -Σε 1 περίπτωση ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 12. 1953.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27555/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2012.%201953.pdf

ρασίμου, δνόματι Ελένης. ... γίνη νόστιμο φαγητό, αν κα'Γ υπάρχουν ... ώραίας λίμνης : τής Τριχωνίδας* αριστε ρότερα ... (*Ti spa^c^x sf< xzspt?c< ^cz>, sc/- S4).

Ηπειρωτική εστία τευχ.91, 1959.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27542/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.91,%201959.pdf

Εις τά Ιωάννινα παρέμεινεν περί τά 17 έτη, έμαθε τά έλληνικά, νυμφευθείς δέ μίαν τών ... Τό λουκούμι, ή καραμέλα καί ή ζάκχαρις είναι ιά μόνα γνώρι μα γλυκά εις ...

μαθησιακες δυσκολιες στην αναγνωση - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/6606/1/%CE%9C.%CE%95.%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%97%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3.pdf

Στον προφορικό λόγο η συλλαβή ορίζεται ως «σύνολο φωνημάτων που συμπροφέρονται κατά ... γκρεμός, μελίγκρα, μουγκρίζει, τσουγκρίζω, Παγκράτι, γκρεμίζω.

Ηπειρωτικά χρονικά, τεύχος 3, 1928.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/28430/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC,%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%203,%201928.p

μότου Ιωαννίνων. Δεν θα ήδυνάμην να ευχαριστήσω αρκούντως τους. υπερόχους ... ται, πολιστής γαρ αυτώ και πολιούχος, και πάντα καλώς πράττειν προστά-.

Ηπειρωτική εστία τευχ. 69. 1958.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27522/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2069.%201958.pdf

γατέρα αυτής Θάμαρ μετά Μιχαήλ υίοΰ τοΰ 'Ανδρονίκου, επί ύποσχέσει παραχώ ρησα). και προσαρτήσαι εις τήν Αυτοκρατορίαν πάσαν τήν 'Ηπειρωτικήν Δεσπο.

Ηπειρωτική εστία τευχ. 64-65. 1957.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27513/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2064-65.%201957.pdf

μίαν εκκλησίαν επ' ονόματι του αγίου Γεωργίου, πυρποληθεισαν τώ 1821 καιάνα* καινισθεΐσαν επ3 ... J32V2 δκάδες καπνού είς 65 πακέτα τής ή· ... Τι μπορεί, νά μην θυμούνται οΐ νύχτες, άπδ μάς! ... του από τή γή πού χίλιες—δυο φορές τήν·.