φυσικη - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

Η ειδική θερμότητα c είναι η θερμοχωρητικότητα ανά μονάδα μάζας. ... υλικών. Πίνακας: Ειδικές θερμότητες διαφόρων υλικών. Πηγή: Serway και Jewett (2012).

φυσικη - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ... - Σχετικά Έγγραφα

φυσικη - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/EE109/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%2010.%20%CE%9F%20%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B8%C

Η ειδική θερμότητα c είναι η θερμοχωρητικότητα ανά μονάδα μάζας. ... υλικών. Πίνακας: Ειδικές θερμότητες διαφόρων υλικών. Πηγή: Serway και Jewett (2012).

Υπερμέσα - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/INFORMATIC115/6-%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1.pdf

Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος ... Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το υπερκείμενο και τα ... υπερκειμένου / υπερμέσων.

Απολογητές - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/CM101/2_1-A7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf

Χριστιανική Γραμματεία. Ενότητα 1-A7: Απολογητές (2ος αιώνας μ.Χ.) Ασκήσεις. Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ...

nmap - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/INFORMATIC118/6_port_scanning.pdf

Ασφάλεια Υπολογιστικών. Συστημάτων. Ενότητα 6: Εργαλεία σάρωσης θυρών. Νικολάου Σπύρος. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ...

Κβάντωση - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/INFORMATIC115/3-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%8

Αναλογικά Σήματα – Βασικές έννοιες. • Ψηφιοποίηση της πληροφορίας (Digitization). • Δειγματοληψία (sampling). • Θεώρημα Nyquist. • Κβάντωση (quantization).

ενοτητα 8. - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/AF113/8_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B

Φύλλο μερισμού 1 (1/4), (πηγή: διδάσκων, 2015). 18 ... Φύλλο μερισμού 1 (2/4), (πηγή: διδάσκων, 2015). 19 ... Φύλλο μερισμού 2 (1/3), (πηγή: διδάσκων, 2015).

bcg - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-K107/9_%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AA%CE%9F%CE%9D.pdf

Περιεχόμενα ενότητας. Προϊόν – Ορισμός. Ταξινόμηση καταναλωτικών προϊόντων. Κύκλος Ζωής Προϊόντος. Μήτρα της BCG. Καινοτομία. Ονοματοθεσία μάρκας.

Σήµατα - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/INFORMATIC104/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97.pdf

∆ιάφορες ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές: s(t)=Asin(2πft φ). • Ηµιτονοειδής κυµατοµορφή – φάση φ=0: ... Είναι µία συνάρτηση που περιγράφει τις μεταβολές.

Λογιστική Ι - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-G122/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-I_2.pdf

κατάσταση με λεπτομέρεια (αναλυτικά) ενώ ο ... λογαριασμών από το ημερολόγιο στο γενικό καθολικό. 43 ... τηρούνται στο Αναλυτικό Καθολικό πρώτης σειράς και.

GIMP - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/INFORMATIC115/1_GIMP_lab.pdf

Ενότητα 1: Επεξεργασία εικόνας & γραφικών - GIMP. Νικολάου ... Άσκηση 1 - Δημιουργία Animated GIF με το GIMP. • Άσκηση 2 ... GAP Beginner Tutorial Set:.

στατιστικη ιι - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-G110/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_4.pdf

Περιεχόμενα ενότητας. • Ελεγχοι στατιστικών Υποθέσεων. • Οικονομετρία. • Διαδικασία κατασκευής και ελέγχου του μοντέλου. • Γραμμική παλινδρόμηση.

Avidemux - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/INFORMATIC115/4_Avidemux_lab.pdf

αξιόλογα δωρεάν προγράμματα επεξεργασίας βίντεο. • Το Avidemux είναι ένας γραμμικός ... http://avidemux.sourceforge.net/download.html. ... Πως να ενώσετε 2 avi αρχεία με το Avidemux. – http://www.youtube.com/watch?v=yGdQyEpD0FE. 10 ...

Οικονομετρία Ι - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/AF115/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%205%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 5: Ανάλυση της Διακύμανσης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Page 2. Άδειες Χρήσης. • Το παρόν ...

Πυκνωτές - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/EE105/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%204_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%B7

Εικόνα 8: Παράλληλη συνδεσμολογία πυκνωτών. Πηγή: R.A. SERWAY, J.W. JEWETT. «Φυσική για. επιστήμονες και μηχανικούς: Ηλεκτρισμός και. Μαγνητισμός ...

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-K120/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%99.pdf

Η αρχή της λογιστικής, της καταγραφής δηλαδή των δοσοληψιών με ... που συντάσσονται από την επιχείρηση, όπως ο ισολογισμός και ο ... θέματα διοίκησης. 27 ...

αγγλικα ιιι - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/EE118/unit%201.pdf

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 1: ... Πίνακας 3: Irregular verbs (ανώμαλα ρήματα). ... Στα Ανώμαλα Ρήματα είναι ένας ξεχωριστός τύπος (ο τρίτος τύπος στη λίστα.

Ασυμμετρίας - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-G106/prototype_template_TEI_enotita_2.pdf

Περιεχόμενα ενότητας (2/2). • Συντελεστής Μεταβλητότητας. • Μέτρα Ασυμμετρίας. • Συντελεστής Ασυμμετρίας. • Συντελεστής Κύρτωσης. 6 ...

Joint Venture - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-K119/16.%20%CE%9C%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE

Το Franchising εμπλέκει τον δικαιοπάροχο (δότης- franchisor) και τον δικαιόδοχο ( λήπτης – franchisee). • Ο δικαιοπάροχος αναλαμβάνει να δημιουργήσει νέα ...

7. simple past - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/ENV-POL125/1.%20Tenses.pdf

Ο Simple Present συνήθως χρησιμοποιείται με τα επιρρήματα συχνότηταςκαι με τις χρονικές εκφράσεις. Always every day/ month / year etc. Never in the evening ...

κλιμακα stapel - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ - ΤΕΙ Δυτικής ...

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/AGROTECH102/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%2010o.pdf

κλίμακες Likert, Σημαντικού. Διαφορικού,Stapel και άλλες. 4 ... συντομίας όταν έχουμε. πολλές παρόμοιες κλίμακες στο ερωτηματολόγιο. ... ΚΛΙΜΑΚΑ LIKERT. 12 ...

VBA - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-G108/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_3.pdf

προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA). Σαπρίκης ... Λειτουργικές μονάδες: αποθηκεύονται σε ένα αρχείο Excel, ... Παράδειγμα ιδιότητας:.

λατινικα - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/PS112/%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91%208.pdf

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου ... 14. Qui consurgens accepit puerum, et matrem eius nocte, et secessit in. Aegyptum ...

ηλεκτρομαγνητισμος - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/EE105/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%206_%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%A0%CE%B5%CE%B4

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού μεγάλου μήκους. • Αν ο αγωγός είναι ένα ευθύγραμμο σύρμα απείρου μήκους, τότε q. 1. = p/2 και q. 2.

Μακροοικονομική - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-K101/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_7.pdf

Είδη χρήματος. 1. Χρήμα – αγαθό. 2. Μεταλλικό χρήμα. 3. Χαρτονομίσματα. 4. Καταθέσεις όψεως. 5. Οιονεί χρήμα (near money) [ομόλογα, καταθέσεις.

λεζάντες - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/CM104/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CE%BF

Λεζάντα. Επιλογές: ετικέτα, θέση. Δημιουργία νέας ετικέτας. Αλλαγή αρίθμησης. • ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν εισάγετε λεζάντα σε κάποιο αντικείμενο πρέπει να έχετε ...

θάνατος - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/PS110/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91.13.pdf

και νεκρώνεται. • Η παράβαση του Αδάμ προξένησε τον θάνατο της ψυχής, ο οποίος ... Οι σωματικοί πόνοι, οι θλίψεις και ο θάνατος είναι το τίμημα. της αμαρτίας ...

Μαθηματικά - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/AF111/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C_2.pdf

δυνάμεων αριθμών, των τετραγωνικών ριζών και των ... πρόσθεση προσθέτουμε και για την αφαίρεση αφαιρούμε τους ... Ιδιότητες δυνάμεων (2). 4η ιδιότητα: α n.

Excel - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/ENV-POL116/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%81%CE%B3_8.pdf

Περιεχόμενα ενότητας (1/2). • Γραμμικές Αλγεβρικές Εξισώσεις. • Προβλήματα μηχανικού. • Πίνακες. • Γραφική μέθοδος. • Ο κανόνας Cramer και ορίζουσες. 5 ...

Ηγεσία - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/AF101/%CE%97%CE%B3%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_7_%CE%97%CE%B3%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%87%CE%B1%C

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ...

Θερμοδυναμική - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/ENV-POL116/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_7.pdf

Κυκλική διεργασία. • 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής. • Μηχανή Carnot. • Υπολογισμός εντροπίας. • Θερμική μηχανή και εντροπία. • Ελεύθερη εκτόνωση αερίου. 5 ...

Μικροοικονομική - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-K108/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_6.pdf

επιχείρησης. • Συνάρτηση παραγωγής. • Συνάρτηση παραγωγής και καμπύλη συνολικού προϊόντος. • Οριακό και μέσο προϊόν. • Νόμος της φθίνουσας απόδοσης.

Μικροοικονομία - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/AF106/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%A7_4.pdf

Καμπύλες αδιαφορίας. • Ισορροπία ... Στη συνηθισμένη περίπτωση οι καμπύλες αδιαφορίας έχουν τις ... δεξιότερα είναι μία καμπύλη αδιαφορίας, τόσο ψηλότερα ...

Μονοπώλιο - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/BA-K108/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_9.pdf

Παραδείγματα εταιρειών. Standard Oil J. D. Rockefeller. U. S. Steel J. P. Morgan. DeBeers Diamonds. Monsanto. Shimano. Microsoft. Intel. Το μονοπώλιο του ...

Πλωτίνος - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/PS100/%CE%A0%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82.pdf

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο. Πανεπιστήμιο ...

Προγραμματισμός Η/Υ1 - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

http://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/EE101/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%97%CE%A51_%CE%95%CF%81%CE%B3_2.pdf

(Εργαστήριο). Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C ... Η #include δεν είναι εντολή της C, αλλά αποτελεί οδηγία για τον ... Η γλώσσα C σε βάθος. Κλειδάριθμος ...

μετάνοια - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ

https://openclass.teiwm.gr/modules/document/file.php/PS110/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91.12.pdf

Μυστηρίου της Μετανοίας (1/22). Τα ερωτήματα που συχνά απασχολούν τους πιστούς είναι: • Η μετάνοια ταυτίζεται ή όχι με την εξομολόγηση;. • Στη μετάνοια ...