απει ρωταν

ΜΑΙΟΣ 2019 Συγκριτική Απει

https://www.helex.gr/documents/10180/5492406/410_4530_2019_Greek_1.pdf/922a8b89-c29d-488f-82a7-0629a402be06

31 Μάιος 2019 ... ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΜΑΙΟΣ 2019. Στοιχεία Εταιρείας. Μερίσματα ... -1,27% -1,68% -5,79% -8,29%. 2,64%. -5,68% -14,56%. 2013 5,70%.

Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απει - Ελληνική Ορνιθολογική ...

http://files.ornithologiki.gr/images/news/aek/Presentation%20of%20actions_aek.pdf

δεκαετία του '60, ο πληθυσμός του Βασιλαετού υπέστη δραματική μείωση και σήμερα έχει πιθανόν εξαφανιστεί ... Σήμερα, ο Βασιλαετός είναι σπάνιος και τοπικός ...